Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Het inpikken van onze woningen door asielprofiteurs/Het aanranden van ”onze vrouwen”/En de regering voor een tribunaal!/Wilders style

INPIKKEN VAN WONINGEN EN UITKERINGEN DOOR ASIELPROFITEURS/ AANRANDING VAN ''ONZE VROUWEN EN DOCHTERS''/DE REGERING VOOR EEN TRIBUNAAL/PVV LEIDER WILDERS IN HIS OWN WORDS ZIE OOK https://www.astridessed.nl/inpikken-van-woningen-door-asielprofiteurs-aanranding-van-onze-vrouwen-regering-vo...

Anne Frank Stichting: Wilders extreem-rechts/Tekst van de gehele rapportage

ANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS/TEKST VAN DE GEHELE RAPPORTAGE ZIE OOK https://www.astridessed.nl/anne-frank-stichting-wilders-extreem-rechts-tekst-van-de-gehele-rapportage/ Lezers! Binnenkort verschijnt van mijn hand een nieuw en onthullend stuk ove...

PVV als gedoogpartij 2010-2012/Astrid Essed over de PVV als gedoogconstructie

PVV GEDOOGPARTIJ 2010-2012/ASTRID ESSED OVER PVV ALS GEDOOGCONSTRUCTIE ZIE OOK https://www.astridessed.nl/2010-pvv-als-gedoogpartij-2010-2012-astrid-essed-over-pvv-als-gedoogconstructie/ Beste lezers Voorafgaande aan mijn stuk over Fuhrer G Wilders [PVV] een Gouwe Ouwe: Een ...

Afschaffing 1.5 meter/10 vragen aan premier Rutte/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Acht

AFSCHAFFING 1,5 METER/10 VRAGEN AAN PREMIER RUTTE/RUTTE, GEVAARLIJKE GEK, DEEL ACHT ZIE OOK https://www.astridessed.nl/afschaffing-15-meter-10-vragen-aan-premier-rutte-rutte-gevaarlijke-gek-deel-acht/ Waarvoor ik vreesde, is bewaarheid geworden. De op de Persconferentie van 13 augustu...

Noten 31 t/m 34 bij ”Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Acht”

[31] '' P1 De P1-coronavariant wordt vooral gevonden bij uitbraken in- en om Manaus, de hoofdstad van de Braziliaanse staat Amazonas. Er is bij deze variant nog geen duidelijkheid of  het ziekteverloop anders  is. De variant heeft onder andere drie veranderingen in het Spike-eiwit, de stekel...

Noten 25 t/m 30 bij ”Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Acht”

[25] '' Exponentiële groei Als het reproductiegetal groter is dan 1, neemt het aantal besmettingen toe. Stel dat de R 1,06 is. Dan besmetten 100 mensen 106 andere mensen.'' RIJKSOVERHEID CORONADASHBOARD WAT IS HET REPRODUCTIEGETAL EN WAAROM KOMT HET TWEE WEKEN LATER? h...

Noten 21 t/m 24 bij ”Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Acht”

[21] ''Een belangrijke overweging bij alles wat we doen, is dat zoveel mogelijk mensen zich veilig genoeg voelen de deur uit te gaan en mee te doen aan het sociale leven. Ook mensen die zich vanwege hun gezondheid kwetsbaar voelen. Dat speelt mee in een ander besluit dat we vandaag hebben ge...

Noten 17 t/m 20 bij ”Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Acht”

17] Besmettingshaarden De afgelopen weken steeg het aantal besmettingen in Nederland heel snel. Er deden zich enkele besmettingshaarden voor, zoals bijna twee weken geleden bij discotheek Aspen Valley in Enschede; van de ruim zeshonderd bezoekers bleek ongeveer een derde besmet. Van...

Noten 9 t/m 16 bij ”Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Acht”

[9] DE WEEK VOORDAT RUTTE, GEVAARLIJKE GEK, ZIJN PERSCONFERENTIE HIELD: CIJFERS WAARVAN HIJ DUS OP DE HOOGTE KON ZIJN OP 14 SEPTEMBER ''The incidence of new deaths declined in all regions apart from the Region of the Americas and Europe where deaths increased by 17% and 20% res...

Noten 3 t/m 8 bij ”Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Acht”

[3] ZIE NOOT 2 [4] PFIZER.NL/CORONA HOU ANDERHALVE METER AFSTAND, MAAR WAAROM? https://www.pfizer.nl/corona/hou-anderhalve-meter-afstand-maar-waarom Premier Rutte, virologen, burgemeesters, politiekorpsen en andere gezagsdragers blijven het maar herhalen op allerlei manieren. Oo...

Load More