Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  De poging van de VS om zijn volledige heerschappij over de wereld te herwinnen is het belangrijkste kenmerk van het imperialisme van de 21e eeuw. Washington is er op uit zijn primaat te herwinnen dat ‘verloren’ ging door de tegenslagen veroorzaakt door globalisering en multipolariteit. ...

  Sinds meer dan een decennium waarschuwen een handvol voormalige Israëlische politici en VS-diplomaten – beide deel van wat een “industrie van het vredesproces” kan worden genoemd – dat zonder een tweestatenoplossing Israël het gevaar loopt een apartheidsregime te worden. De meest opv...

  Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador veroorzaakte een lichte aardbeving toen hij het jaar 2020 afsloot met een decreet voor de geleidelijke afbouw van het gebruik van glyfosaat als bestrijdingsmiddel en van de teelt van genetisch gemanipuleerde maïs (gg-maïs). Twee weken ...

  Op 1 februari 2021 beriep het leger van Myanmar (de ‘Tatmadaw’) zich op Artikel 417 van de 2008 grondwet van 2008, zette regeringsleider Aung San Suu Kyi af en arresteerde haar en andere leden van haar partij National League for Democracy (NLD). Deze militaire staatsgreep werd vrij s...

  Het moderne internet – het web – werd uitgevonden in 1989, reeds tweeëndertig jaar geleden. We beleven met andere woorden de eerste minuten van een fenomeen dat nog eeuwenlang zal meegaan. Laten we aannemen dat de drukpers in 1440 werd uitgevonden en dat er drie decennia later nauwel...

  Alles begint op 14 mei 2020. Die dag kondigt Roberto Azevêdo, sinds 2013 de Braziliaanse Directeur-generaal van de WHO, tot ieders verrassing aan dat hij zijn functie wil neerleggen. Het onbegrip is des te groter omdat hij nog meer dan een jaar van zijn mandaat moet vervullen. Bovenal v...

  David Graeber (1961-2020) was Amerikaans antropoloog die meerdere belangrijke werken publiceerde. Bullshit Jobs: A Theory (2018) ontmaskerde de proliferatie van compleet nutteloze maar overbetaalde banen in de allesbehalve efficiënte privé-dienstensector (vooral in de financiële sector)...

  Op 5 februari 2021 heeft het Internationaal Strafhof zich bevoegd verklaard om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid evenals apartheidsmisdaden in de Palestijnse gebieden te onderzoeken. De Israëlische politicus Abba Eban1 zei over de Palestijnen dat ze nooit een kans verlor...

  “We zitten allen op hetzelfde schip, maar zullen niet allemaal een reddingsboot verkrijgen.” verklaart de Kameroenese econoom Thierry Amougou in zijn bijdrage in  het boek L’Urgence écologique vue du Sud. Zijn uitspraak zegt alles voor het verschillende perspectief op de ecologische dri...

  In plaats van deuren te openen voor de Amerikaanse1 zakenwereld of ruggensteun te geven aan de Amerikaanse diplomatie op het wereldtoneel is de Amerikaanse oorlogsmachine verworden tot een olifant in een porseleinwinkel. Haar destructieve kracht wordt enkel nog ingezet om landen te dest...

Load More