Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Als president Zelensky de wetsvoorstellen ondertekent worden ze wet. De Oekraïense vakbonden FPU en KVPU, leden van de internationale conferentie van vakbonden ITUC, veroordelen deze beslissingen. Twee andere wetsvoorstellen maken het mogelijk de bezittingen van de FPU, waar zo’n 300...

  Die staatsgreep vond plaats na de traumatische afslachting van het Inata-garnizoen in het noorden van het land door zogenaamde jihadistische troepen. 53 soldaten en 4 burgers werden daarbij gedood en al snel vernam de publieke opinie dat de Burkinese soldaten al meer dan twee weken geen...

  Dit bezoek aan Egypte en deze ontmoeting met de Arabische Liga illustreert bijzonder sterk de verandering in het mondiale machtsevenwicht, aldus H.A. Hellyer, een Britse analist van het Royal United Service Institute: "De regering Al-Sissi is realistisch. Ze ziet dat de wereld steeds me...

  Toen Jake Sullivan, de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur, voor het eerst melding maakte van een mogelijke dronedeal tussen Iran en Rusland, bewaarde Moskou de stilte, terwijl Teheran het bericht pro-forma weerlegde. Zo ontstond alles bij elkaar de indruk dat een deal wel degelij...

  Mijn naam is Assata Shakur en ik ben een twintigste-eeuwse ontsnapte slavin. Zoals de staat mij vervolgde had ik geen andere keus dan te vluchten, om te ontsnappen aan de politieke verdrukking, het racisme en het geweld tegenover mensen van kleur die tekenend zijn voor het beleid van de...

  Concreet betekent dit dat een staat zijn nationale productie niet mag beschermen door bijvoorbeeld douanerechten of steun aan kleine boeren, en verplicht is de nationale wetgeving dienovereenkomstig aan te passen, en de nationale markt zonder belemmeringen open te stellen voor multinati...

  De Europese Unie en Frankrijk in het bijzonder staan afkerig tegenover de patriottische dynamiek die Assimi Goïta ontwikkelt en die in feite neerkomt op kritiek op het Franse neokoloniale beleid in de regio. De nieuwe Malinese autoriteiten staan met name zeer kritisch tegenover de Europ...

Het wantrouwen Wat vaak op de achtergrond van politieke debatten aan het licht komt is het gigantische wantrouwen dat er rond openbare diensten bestaat. Eerst en vooral is er natuurlijk het wantrouwen van burgers voor politieke actoren. De bevolking heeft het gevoel niet voldoende centraal te...

  In zijn verkiezingsprogramma had Petro beloofd de ongelijkheid aan te pakken. Hij is een voormalige soldaat van een rebellenleger, die zich al op 17-jarige leeftijd aansloot bij de nu ontbonden guerillagroep M-19. Hij werd kort opgesloten en gefolterd. Zijn verkiezing wordt beschouwd al...

  Eén contingent in deze oorlogsspelen zal opvallen: een eenzaam fregat dat de naam draagt van Antonio Luna, de oproerige Filipijnse revolutionaire legergeneraal die het militaire verzet tegen de inval van de troepen van de VS leidde gedurende de Filipijns-Amerikaanse oorlog. Dit oorlogss...

Load More