Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  (Voor wie Schaarbeek nog niet kent, zie een korte inleiding tot deze boeiende gemeente onder dit artikel.) In 1989 wilde een nieuwe burgerbeweging Démocratie Schaerbeekoise (DS) eerst en vooral het toenmalige hoogst verderfelijke politieke klimaat veranderen. Eenmaal het ontslag van ...

  Ik moet zo tussen 6 en 7 jaar oud geweest zijn toen het belang van de muziek van Theodorakis voor het eerst tot me doordrong. Dat was rond 1968. Mijn ouders drukten me op het hart dat ik aan niemand op school of in de buurt mocht vertellen dat we platen van hem in huis hadden. En ik moc...

  Het ergste aan auto's is hun gelijkenis met kastelen of villa's aan zee. Het zijn luxegoederen die uitgevonden werden voor het exclusieve genot van een zeer rijke minderheid. In concept en aard waren ze nooit voor de gewone bevolking bestemd, dit in tegenstelling tot de stofzuiger, de r...

  Het parlement weigert het wetsvoorstel van de president te aanvaarden en het Hooggerechtshof wil het voorstel ongrondwettelijk verklaren. Daarom roept de president op tot de bezetting van het Hooggerechtshof op 7 september 2021, de nationale feestdag van Brazilië. Een reeks politieke pe...

  Noot: Shahar schreef deze brief op 29 augustus, twee dagen voor haar oproepingsdatum. Zij werd op 31 augustus onmiddellijk aangehouden en in afwachting van een proces werd ze tien dagen aangehouden, samen met Eran Aviv (hij weigert zijn dienstplicht nog verder te zetten).   H...

  Een offensief van amper een week eindigde triomfantelijk in Kaboel. Het 300.000 man sterke Afghaanse leger viel uit elkaar. Vele soldaten weigerden te vechten. In feite gingen duizenden van hen over naar de Taliban, die onmiddellijk de onvoorwaardelijke overgave eisten van de marionette...

  Als de ja-stemmen het halen, worden ongeveer 240.000 appartementen in één klap veranderd in sociale woningen! Dat zou uiteraard een grote overwinning zijn voor de inwoners, die al jarenlang veel te hoge huurprijzen betalen ... Het zou meteen ook een duidelijk signaal uitsturen naar a...

  De sociale mediareus Twitter heeft aangekondigd dat hij gaat samenwerken met de persagentschappen Reuters en Associated Press (AP) om veronderstelde “verkeerde informatie” op hun platforms te censureren en tegelijkertijd actief nieuwsverhalen te promoten die hij wel “geloofwaardig” acht...

  Stel je een land voor waar geen scheiding bestaat tussen regering, leger en de media. Veel Amerikanen denken dan aan China, Rusland of Noord-Korea. Dit is een perfecte beschrijving van de VS vandaag. De denktank Center For A New American Security (CNAS), in een onopvallend gebouw in Was...

Zonder de huidige Braziliaanse regering te erkennen voor wat zij is – een defacto door de VS gesteund militair regime – kan je het recente politieke verleden van het land niet begrijpen of kan geen nuttige prognose worden gemaakt van de komende verkiezingen op 2 oktober 2022. Met de pogingen om v...

Load More