Koloniale nederzetting in bezet Palestijns gebied. Foto: somo.nl
Qassam Muaddi, Mondoweiss,

Israëls gelekte plan voor de annexatie van de Westbank

Het plan van de Israëlische Minister van Financiën, Bezalel Smotrich, heeft als doel meer dan 60% van het grondgebied van de Westbank te annexeren. Maar Palestijnse experten zeggen dat dit plan in feite “reeds in uitvoering is.”

donderdag 4 juli 2024 15:31
Spread the love

 

Het thema van de sluipende annexatie van de Westbank door Israël is de laatste dagen terug opgedoken nadat een gelekte bandopname van Minister van Financiën Bezalel Smotrich een “dramatisch” plan onthulde om permanente Israëlische controle over de Westbank op te leggen, “zonder de Israëlische regering ervan te beschuldigen het gebied te annexeren,” zoals men Smotrich op de opname hoort zeggen.

Smotrich’s verklaringen, opgenomen door de Israëlische NGO Peace Now en gepubliceerd door CNN en de New York Times, werden afgelegd tijdens een speech die hij begin juni aan leiders van de Israëlische kolonisten gaf. Smotrich zei daarin dat hij gedurende het voorbije anderhalf jaar een plan had opgesteld en het had voorgelegd aan de Eerste Minister Netanyahu, die er “volledig mee instemde.”

Het plan concentreert zich op de overdracht van administratieve taken binnen de Westbank uit militaire handen naar de civiele autoriteiten van de Israëlische regering. Smotrich zei dat hij de creatie van een volledige administratieve structuur voorzag, direct  verbonden aan de Israëlische regering en dat de leden van deze structuur reeds ingebed waren in de Civiele Administratie van het Israëlische Leger.

In 1967 begon Israël de Westbank en Gaza te besturen door middel van een militaire administratieve structuur, de Militaire Regering, en in 1981 werd die vervangen door de Civiele Administratie. Na Netanyahu’s vorming van de meest rechtse regering in de geschiedenis van Israel in 2022, werd Smotrich belast met de Civiele Administratie. Sinds 7 oktober heeft Smotrich’s harde beleid van uitbreiding van de bezetting nieuwe hoogten bereikt, met het recent gelekte plan voor annexatie, dat de vrees doet groeien aangaande de intenties van de man, die zichzelf als fascist beschrijft, jegens de Palestijnen die in de Westbank wonen.

In de woorden van Smotrich betekenen de administratieve veranderingen, die hij wenst uit te voeren, een “dramatische verandering” gelijkaardig aan “de verandering van het DNA van het systeem.”

Smotrich vertelde dat enorme budgetten werden goedgekeurd voor de infrastructuur van de uitbreiding van de nederzettingen en voor “veiligheidsmaatregelen” ter bescherming van de nederzettingen, en hij voegde er aan toe dat de doelstelling van dergelijk plan was “te verhinderen dat de Westbank een deel van de Palestijnse staat zou worden.”

De gelekte speech van Smotrich komt op een moment dat de Westbank getuige is geweest van een dramatische toename van de gewelddadige rooftochten van de Israëlische kolonisten tegen Palestijnse dorpen sinds 7 oktober. Bij het begin van de huidige Israëlische aanval op Gaza lanceerden Israëlische kolonisten een reeks aanvallen op Palestijnse landelijke gemeenschappen en verdreven zij ten minste 20 gemeenschappen uit de Jordaanse Vallei, de nabije Oosterse heuvels (de Mu’arrajat area), en Masafer Yatta in de Heuvels van Zuid Hebron. Smotrich’s bondgenoot en Israëls Minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, controleerde persoonlijk de uitdeling van vuurwapens aan de kolonisten, die verder Palestijnse dorpen en wegen  in de Westbank aanvallen.

Smotrich’s plan “is een beschrijving van wat reeds aan het gebeuren is in het gebied,” vertelde Khalil Tafakji, een Palestijnse expert in Israëlische nederzettingen en ex-directeur van de geografische kaartengroep in Jeruzalem’s Orient House, aan Mondoweiss.

“Gedurende jaren hebben wij de situatie beschreven en hebben wij gewaarschuwd tegen een de-facto annexatie van de Westbank  in fasen, wat hand in hand gaat met de uitoefening van gewelddaden door de nederzetters om ethnisch de Area C van Palestijnen te zuiveren”

“Dit is wat wij gedurende jaren beschreven hebben en waartegen wij gewaarschuwd hebben: een de-facto annexatie van de Westbank in fasen, wat hand in hand gaat met de uitoefening van gewelddaden door de kolonisten om Area C van Palestijnen te reinigen,” merkte hij op.

Area C omvat de gebieden van de Westbank waar het aan Palestijnen niet toegelaten is de minste vorm van soevereiniteit of macht te hebben volgens de Akkoorden van Oslo. Het gaat om 61% van de Westbank en het omvat de grenzen van de gebieden, de Jordaanvallei en het gebied tussen Palestijnse dorpen en steden.

“Maar het plan omvat, in feite, een essentiële verandering van de manier waarop de Westbank behandeld wordt in het Israëlische systeem,” vertelde Tafakji. “Vermits het gebied onder de civiele controle van de Israëlische regering zal vallen, wat de bouw en de uitbreiding van nederzettingen in dergelijke mate zal vergemakkelijken, dat Area C een directe verlenging van de Israëlische Staat zal worden.”

“De volgende fase,” ging Tafakji verder “zou het overnemen zijn van de macht en de bouw en urbanisatie in Area B van de Palestijnse Autoriteit, terwijl tegelijkertijd de druk toeneemt op de Palestijnen om hen te dwingen te vertrekken,” legde hij uit.

Area B omvat de stedelijke gebieden buiten de Algemene Stadscentra waar de Palestijnen beperkte civiele autoriteit kunnen uitoefenen zonder veiligheidscontrole, die in handen is van het Israëlische leger.

“Huidig vragen de Palestijnen in Area B bouwvergunningen aan hun lokale dorpsbesturen, die hen die kunnen toestaan binnen het kader van de stedelijke planning,” detailleerde Tafakji ons. “Dit zou onveranderd blijven, maar de stedelijke planning zou niet meer bepaald worden door de dorpsregeringen en de departementen voor planning van de Palestijnse Autoriteit, maar wel door de Israëlische regering zelf, wat de Palestijnse dorpen en steden de-facto zou omvormen tot ware reservaten gecontroleerd door Israël.”

“Het gaat hier niet om een belangrijke onthulling van de intenties of strategie van Israël in de Westbank, maar het toont wel hoe Israël aan het werk is en zijn plannen om in de toekomst verder te gaan,” verklaarde Tafakji nog.

 

Dit artikel verscheen eerder op Mondoweiss. De vertaling is van Roos De Witte

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!