Over DeWereldMorgen.be

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun.
We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

sfinksdwm.jpg

Mensen die zich zorgen maken over mensenrechten, sociale rechtvaardigheid of het milieu, moeten begrijpen dat ze uiteindelijk niets kunnen veranderen zolang ze de media niet veranderen – Robert McChesney

Achtergrond

Wat is DeWereldMorgen.be?

DeWereldMorgen.be is een gratis nieuwswebsite die eigenzinnige visies op en dieper gravende analyses van de actualiteit biedt. Daarnaast brengen we onderwerpen die buiten de grenzen van de reguliere media vallen, maar die evenzeer relevant zijn of leven in de publieke ruimte.

We maken er een punt van stemmen aan bod te laten komen die je in andere media niet of nauwelijks hoort. Dat doen we zonder commerciële adverteerders. Bij ons dus bewust geen gesponsorde artikels zoals je die op alle mainstream nieuwssites terugvindt.

Waarom DeWereldMorgen.be?

DeWereldMorgen.be wil een antwoord formuleren op de wereldwijde crisis van de media. Ze liggen onder vuur: ‘commercieel, te oppervlakkig, te sensationeel’. Na de tientallen debatten over hoe slecht het gaat, wil DeWereldMorgen.be op een bescheiden manier tonen dat niet alles kommer en kwel is in medialand.

Wie maakt DeWereldMorgen.be?

De site wordt gerund door een kleine kern van professionele journalisten. Daarnaast werken honderden vrijwilligers meer of minder intensief mee aan het project: als auteurs, als eindredacteurs, als vertaler, als administratieve kracht, door mee te denken of logistiek te ondersteunen. Jaarlijks leveren zo’n 240 vrijwilligers een geschreven, gefilmde of gefotografeerde bijdrage aan de site.

Wat is de geschiedenis van DeWereldMorgen.be?

DeWereldMorgen.be werd in maart 2010 opgericht. De nieuwssite ontstond vanuit de synergie tussen Indymedia.be en Pala.be. Intussen is de ploeg helemaal veranderd. Doorheen de jaren werd DeWereldMorgen.be een vaste waarde in het medialandschap en groeide uit tot de grootste alternatieve nieuwssite in België.

Is DeWereldMorgen.be tegen de traditionele media?

DeWereldMorgen.be is gegroeid vanuit mediakritiek, maar dat betekent niet dat we vijandig staan ten opzichte van andere media. We denken wel dat het nodig is om een alternatief te bieden voor de traditionele berichtgeving. Wij proberen om wars te zijn van de druk van de kijkcijfers en de scoops. En ja, dat betekent ook dat we soms kritiek leveren op wat daar gaande is. Tegelijkertijd staan we open voor samenwerking met andere nieuwssites.

Praktisch

Hoe kan ik meedoen?

Naast onze burgerjournalisten en –fotografen, helpen heel wat vrijwilligers met omkadering, eindredactie of vertalingen.

Wie wil kan hier een account aanmaken en naar hartenlust bloggen (met tekst, foto en video) op onze site. Wie zich op een andere manier wil engageren of een ander soort bijdrage wil leveren kan ons contacteren via redactie@dewereldmorgen.be

Ik heb een blog geschreven, waarom verschijnt die niet op de voorpagina?

Alle blogs verschijnen in de sectie Community. Iedereen heeft dus de kans om bij ons zijn ei te leggen. Alleen verschijnt niet elke blog ook zomaar op de voorpagina. De website wordt beheerd door de vier redacteurs van DeWereldMorgen.be. Zij bekijken de artikels die binnenkomen, redigeren ze en geven ze een plaatsje op de website. Dat betekent niet alleen dat het soms even kan duren voor je artikel online verschijnt, maar ook dat niet elk artikel geselecteerd wordt op de homepage. Als je extra uitleg wenst kan je mailen naar redactie@dewereldmorgen.be. We doen ons best om iedereen zo goed en zo snel mogelijk te woord te staan.

Kan ik de redactie van DeWereldMorgen.be bezoeken?

DeWereldMorgen.be bestaat niet alleen op het net. Iedereen is welkom een bezoekje aan de redactie te brengen. Momenteel resideren we in de Vooruitgangstraat 333 1030 Brussel, kom gerust eens langs.

Mag ik jullie artikels en foto’s elders publiceren?

DeWereldMorgen.be werkt onder Creative Commons. Wie een artikel of een foto wil overnemen, mag dit enkel doen voor niet-commerciële doeleinden én uiteraard met correcte bronvermelding. Een mailtje naar redactie@dewereldmorgen.be volstaat om de overname te melden. Als de auteur geen deel uitmaakt van de vaste ploeg (of als het van een andere bron komt, bijvoorbeeld een vertaling), moet aan hem/haar eveneens toestemming gevraagd worden via bovenvermeld mailadres.

Hoe blijf ik op de hoogte van het nieuws van DeWereldMorgen.be?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief (zie bovenaan rechts deze pagina), like onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of op Instagram.

Financieel

Hoe wordt DeWereldMorgen.be gefinancierd?

De meeste media zijn volledig afhankelijk van adverteerders. DeWereldMorgen.be kiest daarentegen voor een mix van inkomsten. We kloppen aan bij de overheid voor subsidies omdat we vinden dat media net als cultuur of onderwijs niet uitsluitend aan de markt mogen worden overgelaten. Tegelijkertijd doen we een beroep op lezers met een hart voor kwaliteitsjournalistiek en worden we gesteund door organisaties uit het maatschappelijke middenveld. Wat veel mensen overigens niet weten is dat ook de traditionele media heel wat overheidssubsidies ontvangen.

Met een jaarbudget van amper € 300.000 slaagt DeWereldMorgen.be er in dagelijks gemiddeld 10.000 lezers te bereiken.

Kunnen wij adverteren op DeWereldMorgen.be?

DeWereldMorgen.be plaatst banners om de zichtbaarheid van campagnes en acties te vergroten. Adverteerders zijn non profit organisaties die kiezen voor waarden van solidariteit en diversiteit. We vragen een vaste vergoeding per formaat. Het is het fair share voor webonderhoud en servergebuik.

Is DeWereldMorgen.be volledig gratis?

Ja, DeWereldMorgen.be trekt voluit de kaart van het gratis kwaliteitsnieuws. Nieuws moet vrij kunnen bewegen en iedereen bereiken die er behoefte aan heeft. Wij schrijven geen artikels voor een select publiek. Hoe vaker lezers DeWereldMorgen.be-artikels kopiëren en vermenigvuldigen, hoe liever. Op Facebook, Twitter, Instagram je persoonlijke blog, overal hopen we DeWereldMorgen.be-artikels tegen te komen.
Goed geïnformeerde burgers zijn immers fundamenteel binnen een democratie. Wij hoeden ons voor betaalmuren. Zij zorgen ervoor dat kwaliteit enkel bereikbaar is voor wie het kan betalen. Informatie is een mensenrecht.

Hoe kan ik DeWereldMorgen.be steunen?

U kan steungever worden via deze link vanaf vijf euro per maand. Een eenmalig bedrag storten kan uiteraard ook. Wij gaan er prat op dat een belangrijk deel van onze inkomsten direct van onze lezers komt. Want hoewel we ons nieuws gratis aanbieden, kost het natuurlijk wel geld om het te produceren. Bovendien investeren we elke euro die aan DeWereldMorgen.be besteed wordt rechtstreeks in de website en haar medewerkers. Giften vanaf 40 euro zijn bovendien fiscaal aftrekbaar.

Ideologie

Is DeWereldMorgen.be verbonden aan een politieke strekking?

Nee. DeWereldMorgen.be is onafhankelijk en dus niet verbonden aan een politieke partij, zuil of strekking. DeWereldMorgen.be hecht veel belang aan pluriformiteit en pluralisme.

Maar is DeWereldMorgen.be wel neutraal?

Neen, neutraliteit bestaat niet, je kan er niet omheen dat je de wereld altijd door een bepaalde bril bekijkt. We denken dan ook dat het gezond is dat journalisten zich niet alleen bewust zijn van hun onvermijdelijke subjectiviteit, maar ook dat je net naar objectiviteit streeft door die positionering kenbaar te maken aan de lezer in plaats van ze te verstoppen. Wij zijn er trots op dat onze journalisten expliciet standpunten durven innemen, en dat ze het vanuit hun oprechte bezorgdheid als hun kerntaak beschouwen kritisch te kijken naar de wereld rondom hen. Bijgevolg durven ze hun eigen aannames voortdurend in vraag stellen.

Doet DeWereldMorgen.be aan fact checking?

Zeer zeker. Nieuwsberichten met foute informatie worden al te gemakkelijk verspreid zonder dat ze getoetst worden aan de werkelijkheid. DeWereldMorgen.be hoedt zich hiervoor en maakt expliciet plaats voor fact checking. Sowieso proberen de journalisten van DeWereldMorgen.be dagelijks op een integere manier de juiste informatie te verzamelen.

Wat is de relatie tussen DeWereldMorgen.be en de sociale bewegingen?

Er is een tijd geweest dat alle grote sociale bewegingen hun eigen kranten hadden. De Morgen was socialistisch, Het Volk was van het ACW en de liberalen hadden Het Laatste Nieuws. We hebben geen heimwee naar die verzuiling, maar vinden wel dat de stem van sociale bewegingen luider mag klinken binnen de media. We profileren onszelf als een nieuwssite die een stem wil geven aan het brede maatschappelijke middenveld. We worden dan ook gesteund door deze diverse middenveldorganisaties.