Spread the love

Over DeWereldMorgen.be

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun.
We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Mensen die zich zorgen maken over mensenrechten, sociale rechtvaardigheid of het milieu, moeten begrijpen dat ze uiteindelijk niets kunnen veranderen zolang ze de media niet veranderen – Robert McChesney

Een beweging

DeWereldMorgen.be is meer dan zomaar een medium. Wij zijn in de eerste plaats een beweging. Wij ijveren voor het tot stand komen van een duurzame, sociale en democratische samenleving en doen dat door samen met een breed netwerk aan vrijwilligers en burgerjournalisten media te maken.

Verandering begint bij bewustzijn en bewustzijn ontstaat door informatie en kennis te verspreiden. Met de artikelen, foto’s, blogs en video’s die op DeWereldMorgen.be verschijnen willen we bijdragen tot de verspreiding van die kennis, het aanwakkeren van een kritisch bewustzijn en het tot stand brengen van een andere en betere samenleving.

Geëngageerd

Aangezien wij in de eerste plaats een beweging zijn, zien wij onszelf niet als neutraal en pretenderen we ook niet dat te zijn. DeWereldMorgen.be kiest consequent voor een uitgesproken democratische en sociale redactionele lijn die inzet op antiracisme, antifascisme, antiseksisme, dekolonisering en openlijk de strijd aanbindt met ieder maatschappelijk onrecht.

Media maken betekent altijd een positie innemen. In tegenstelling tot vele andere media communiceren wij openlijk over de positie die we innemen. Tegelijk hechten we veel belang aan journalistieke deontologie. Bij ons lees je bijdragen waarin duidelijke standpunten worden vertolkt, maar waarin tegelijk respect wordt betoond voor feiten en waarachtigheid. Bij ons geen fake news, sensatie of manipulatie, wel eerlijke en geëngageerde journalistiek.

Media als commons


Wij beschouwen het als een fundamenteel recht dat mensen toegang hebben tot informatie. Daarom staat al onze inhoud gratis ter beschikking voor iedereen. De inhoud op de website staat onder creative commons license. Dit betekent dat, mits toestemming van de auteur en correcte bronvermelding, informatie mag gekopieerd worden en verder worden verspreid. DeWereldMorgen.be claimt nooit exclusiviteit over het materiaal dat op de website of de verschillende sociale mediakanalen staat.
 

Onafhankelijk

DeWereldMorgen.be ziet af van commerciële advertentie-inkomsten. Dit betekent dat we ook geen rekening hoeven te houden met de grillen van adverteerders en dat er in alle onafhankelijkheid kan gewerkt worden. De advertenties die we plaatsen zijn niet commercieel van aard.

Ook op politiek vlak koestert DeWereldMorgen.be de grootst mogelijke onafhankelijkheid. Hoewel we ons duidelijk positioneren en engageren, waken we er steeds over dat er journalistiek kan bedreven worden zonder inmenging van buitenaf. De keuzes van de redactie, burgerjournalisten en vrijwilligers zijn steeds autonoom.
 

Redactie en vrijwilligers


DeWereldMorgen.be is het resultaat van de inzet van honderden vrijwilligers die artikels en blogs schrijven, vertalingen aanleveren, foto’s en video’s maken of eindredactie verzorgen. DeWereldMorgen.be kan niet bestaan zonder het grote netwerk aan vrijwilligers en burgerjournalisten. Doe mee!

Een team van vijf betaalde medewerkers begeleidt vrijwilligers, coördineert de werking, verzorgt de website en neemt journalistieke en redactionele taken op zich. Meer info
 

Financieel


DeWereldMorgen.be kent drie financieringsbronnen. Ten eerste zijn er de individuele steungevers die eenmalig of op regelmatige basis steunen. Ten tweede zijn er de giften van middenveldorganisaties die ons project genegen zijn. Ten derde zijn er de subsidies die we van de Vlaamse overheid ontvangen. Meer info