Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

11.11.11: ‘Internationale solidariteit is meer dan ooit nodig’

  Internationale solidariteit is meer dan ooit nodig. Tot deze conclusie komt 11.11.11 in haar jaarrapport ontwikkelingssamenwerking in 2019. Ontwikkelingssamenwerking is en blijft voor 11.11.11 een instrument om beleidsmakers aan te zetten meer te doen in de strijd tegen de interna...

  Naar vuur kijken, of het nu een open haard is of een vreugdevuur, leidt vaak tot een gevoel van broederschap met het universum, zoals de Mexicaanse dichter Octavio Paz het omschreef. We worden volledig opgeslorpt door het beeld van de dansende vlammen en het geluid van het brandende h...

  Hassan Abdel Salam besefte wel dat hij veel water verspilde bij elke irrigatiebeurt van zijn mangoplanten. Maar de 53-jarige boer in het dorpje Mansouriya kende geen alternatief. Tot hij via een nieuw overheidsplan leerde over druppelirrigatie: kleine hoeveelheden water die precies op d...

  De zware regens in Burkina Faso, Tsjaad, Mali en Niger begonnen in augustus en worden beschouwd als de ergste in meer dan tien jaar tijd. Tientallen mensen zijn al omgekomen, nog eens duizenden hebben onmiddellijk onderdak, schoon water en gezondheidsdiensten nodig. De overstroming...

  Wie premier mag worden, daar wordt in de Wetstraat nog een stevig potje over gebakkeleid, zelfs na bijna 500 dagen ellendige onderhandelingen. Maar dat het nieuwe regeerakkoord in essentie de voortzetting is van de regering-Michel, dat is nu al duidelijk. Na de corona-crisis zou nochtan...

  Er wordt zoveel gepraat over post-truth dat het in 2016 door de Oxford Dictionary tot woord van het jaar werd uitgeroepen. Maar naar welk fenomeen verwijst dat woord precies? In eerste instantie zou je kunnen zeggen dat men in post-truth-tijden de waarheid achter zich heeft gelaten...

  Gisteren keek Vlaanderen massaal naar de eerste reportage van PANO. Daarin bracht Goedele Devroy een reportage over gezinnen die al jarenlang wachten op een persoonsvolgend budget om de zorg voor hun kind met een handicap te betalen. Deze gezinnen hebben recht op een budget, maar de Vla...

Ondanks corona een nieuwe recordeditie voor de refugee walk op 27 september 

  Vorig jaar namen 1500 mensen deel aan de Refugee Walk. Samen zamelden ze maar liefst 344 708 euro in. Door de coronacrisis leek dat bedrag dit jaar moeilijk te evenaren, maar toch is de Refugee Walk op opnieuw goed op weg naar een nieuw record: inmiddels werd er al meer dan 330 000 euro...

  Net als in 1945, wordt ons gevraagd een visie te tonen op de wereld na de wereldwijde catastrofe. In onze post-pandemische wereld moeten we niet een gedeeltelijke transformatie doormaken, maar een volledige, een waarin het menselijke zelfbelang wordt afgestemd op planetaire realiteite...

  In 2010 ondervond 0,17 procent van het wereldwijde oceaanoppervlak de negatieve impact van microplastics op het mariene ecosysteem. De plasticdeeltjes zijn 5 millimeter of kleiner. In een worstcasescenario van de nieuwe studie zal dit tegen het einde van de eeuw toenemen tot 1,62 proc...

Load More