Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  De Berlijnse fototentoonstelling 'Fluchtgeschichten – Queere Ukraine' ("Vluchtverhalen. Queer Oekraïne") tonen ons 20 verhalen over angst en verlies, maar ook over identiteit, zelfbeschikking en hoop – hoop op een nieuw leven in de regenboogstad. Thomas Buysens woont in Berlijn en zond ...

  De bouw en uitbreiding van Israëlische nederzettingen zijn oorlogsmisdaden onder internationaal recht, en maken elke vorm van duurzame ontwikkeling in bezet Palestijns gebied onmogelijk. De nederzettingen liggen aan de basis van talloze mensenrechtenschendingen, en vormen de basis van het...

Sluipmoord op open ruimte gaat gewoon door

  Bouwshift onbetaalbaar en onhaalbaar Bovengenoemde organisaties zijn met name erg teleurgesteld dat de meerderheidspartijen in het Vlaams parlement de nieuwe planschaderegeling nagenoeg ongewijzigd wensen goed te keuren. Dit zou onder meer betekenen dat de planschades 10 keer zo hoog kun...

  In de laatste maanden voor het faillissement had FTX nog een aantal grote evenementen gehouden in onder meer Zuid-Afrika, Nigeria en Ghana. Het faillissement deed schokgolven door de cryptowereld gaan en deed de waarde van grote cryptomunten kelderen. Volgens persagentschap Reuters i...

Een persoon in een rolstoel.

  Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben de internationale wetenschappelijke literatuur over aanneemgedrag van werkgevers in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat drie hindernissen vaak een rol spelen voor werkgevers om iemand met een beperking een baan aan te bieden: veronderstelli...

  Zes december, traditioneel de dag waarop kinderen opstaan om hun verlanglijstje in hun woonkamer te zien staan. Een dag die in het teken staat van blijdschap, enthousiasme, wensen die in vervulling gaan. Voor onze jongste kinderen een hele vreugdevolle periode, midden in de donkere wint...

  Niet de productie van hout of papier, wel die van vlees en gewassen als palmolie of soja zijn veruit de belangrijkste motor voor ontbossing in de wereld. De EU-lidstaten zijn samen verantwoordelijk voor ruim een derde van de wereldwijde import van dergelijke producten, en de EU stond on...

  De volkswelvaart lijdt er zwaar onder. Er zijn moedige pogingen om als eerste stap naar vrede klaarheid te brengen. Het pas verschenen boek Oorlogskoorts helpt daarbij. Elke oorlog gaat gepaard met oorlogskoorts. Dat was zo in de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie die, net als nu, Eur...

  Vorig jaar had Frankrijk een verbod ingesteld op binnenlandse vluchten die in minder dan 2,5 uur met de trein kunnen worden afgelegd. In realiteit ging het om amper drie van de meer dan honderd binnenlandse verbindingen in Frankrijk. Maar de symbolisch belangrijke beslissing werd fel aa...

  Volgens de VN hebben 339 miljoen mensen in 69 landen nood aan hulp - een stijging van 65 miljoen mensen in vergelijking met vorig jaar. Ook het bedrag van 51,5 miljard dollar is een flinke stijging met 25 procent tegenover begin 2022.  “De humanitaire noden zijn schrikbarend hoog a...

Load More