Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Seksisme en vrouwenhaat en de daartoe leidende gendergerelateerde censuur zijn bovendien erger geworden door de opkomst van populistische, autoritaire en fundamentalistische krachten in de wereld. Dit stelt de speciale VN-rapporteur voor vrijheid van meningsuiting Irene Khan bij de pres...

  Bart De Wever sprak schande over ‘het doorbreken van het cordon sanitaire’, Wouter Beke vond het ‘ongelooflijk dat sp.a doet waar zelfs PS niet aan wil beginnen’ en voor Gwendolyn Rutten waren ‘extreemrechts en extreemlinks spiegelbeelden, symbolen van onvrijheid en onderdrukking’. V...

"It’s [Giovanni’s Room] about what happens to you when you can’t love anybody. It doesn’t make any difference if you can’t love a woman or a man. If you can’t love anybody, you dangerous! ‘Cause you have no way of learning humility…No way of learning how to use your suffering and theirs’ to get f...

  Tot nog toe vallen de lucht- en scheepvaart grotendeels buiten de internationale klimaatinspanningen. De sectoren hebben zichzelf wel doelstellingen opgelegd, maar die schieten ruim tekort, zegt Guterres. De huidige klimaatdoelstellingen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie...

Een gemiste kans voor ‘De Grote Shift’

  Een gemiste kans! Vanaf het begin van de eerste klimaatmarsen in 2019 heeft ATD Vierde Wereld, samen met andere armoedeorganisaties, gewezen op het belang van sociale rechtvaardigheid in het klimaatdebat.[2] Een klimaatbeleid dat niet nadenkt over de gevolgen ervan voor mensen in armoed...

Klimaatactivisten en Belgische delegatie en ministers reizen per klimaattrein naar top in Glasgow

  In 2019 reisden de jongeren ook naar de klimaattop, maar dan per zeilschip. Voor de klimaattop van dit jaar hebben zij in samenwerking met ProRail, NS en Eurostar een hele trein gecharterd om van Amsterdam via Rotterdam, Brussel en London naar Glasgow te reizen. De klimaattre...

  Aan de verschillende besturen, zoals Stad Gent en de UGent, vragen ze om via andere instrumenten huisvesting voor studenten te voorzien en niet via boskap. Het sterrebos en het flankerend grasland is te waardevol om te verdwijnen. Het grasland bevat een heel aantal zeer zeldzame pla...

  Prof. Idesbald Goddeeris heeft de katholieke archieven, vooral dat van KADOC1, doorzocht om een inventaris op te maken van alle Belgische missionarissen die herdacht worden in de publieke ruimte. Het gaat vooral om Vlaamse missionarissen, maar hij neemt ook de Brusselaars op en één Fran...

  Mobiliteit en klimaat: is “rekeningrijden” een noodzaak of een barslecht idee? Om dit debat op niveau te kunnen voeren, publiceert DWM twee teksten: één voor en een tegen dat systeem. Het gaat in feite over de dieperliggende vraag of een verdere privatisering van de resterende ‘commons’ ...

  Om dit debat op niveau te kunnen voeren, publiceert DWM twee teksten: één voor en een tegen dat systeem. Het gaat in feite over de dieperliggende vraag of een verdere privatisering van de resterende ‘commons’ wel de juiste weg is waar het de noodzakelijke klimaattransitie betreft. Ondan...

Load More