De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Reactie op PISA-onderzoek: “In leerkrachten investeren, laat leerlingen excelleren!”
Opinie - ACOD Onderwijs

Reactie op PISA-onderzoek: “In leerkrachten investeren, laat leerlingen excelleren!”

We vernamen (via de pers) dat de Vlaamse leerlingen opnieuw slechter scoren voor leesvaardigheid en wiskunde in het PISA-onderzoek. Nancy Libert, algemeen secretaris ACOD Onderwijs reageert.

woensdag 4 december 2019 17:16
Spread the love

Is de kritiek op het onderwijs terecht?

Zelf konden we de testresultaten nog niet inkijken. We zagen wel de reactie van de minister, maar denken dat er enkele dingen ontbreken in zijn analyse.

Als onderwijsvakbond zijn we ervan overtuigd dat er nog heel wat andere factoren moeten aangepakt worden, toch als we de kwaliteit van het onderwijs terug willen opkrikken. Zonder investeringen zal er niemand nog excelleren!

Zonder leerkrachten zal het helemaal niet lukken!

Wanneer een beroep niet langer aantrekkelijk genoeg is om leerkrachten te vinden, dan lijkt het logisch om eerst daarop in te zetten. Welke wiskundeknobbel kiest op achttien jaar voor het onderwijs, wetende dat hij of zij in de privé veel betere voorwaarden krijgt en vooraf weet wanneer een werkdag begint en eindigt?

Welk talent voor taal gaat de uitdaging aan om de liefde voor het Nederlands aan te wakkeren in een klas van 27 leerlingen? En hoe kan je van een leerkracht verwachten dat zij of hij, in zo’n grote klas, ook nog tegemoetkomt aan de vele verschillende noden die zijn hedendaags publiek in boekentas en hoofd heeft zitten?

Bovendien moeten steeds meer leerkrachten door het lerarentekort vakken geven waarvoor ze niet zijn opgeleid. Kan je een passie voor een vak aan je leerlingen doorgeven als je zelf onzeker bent?

Laat leerkrachten weer lesgeven!

Wij klagen langer dan vandaag aan dat heel wat leerkrachten net afhaken omdat ze niet meer aan lesgeven toekomen. Als we vragen om de kernopdracht van de leerkrachten af te bakenen, dan doen we dat omdat we willen dat ze terug ruimte krijgen om zich in de eerste plaats te focussen op het lesgeven!

Investeer in mensen!

Om te begrijpen wat de gevolgen van een besparing van 100 miljoen in het secundair zullen zijn, moet je geen wiskundig wonderkind zijn. Wij zullen deze zeker terugvinden in de resultaten van een volgend PISA-onderzoek.

Er is meer dan Nederlands en wiskunde

Ja, de kennis van het Nederlands en wiskunde is belangrijk, maar een samenleving zonder aandacht voor schoonheid en creativiteit, sport, zelfs de culinaire geneugten, is een verarmde en kille samenleving. Als socialistische vakbond willen wij niemand achterlaten. Alle talenten moeten zich kunnen ontwikkelen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!