Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De blog van Marc Vandepitte
Marc Vandepitte

Werkgebied

Specialisatie: ontwikkelingsproblematiek en kloof tussen Noord en Zuid, op basis van de jaarrapporten van VN-organisaties (UNCTAD, UNDP, UNICEF, FAO, ILO, ECLAC,…), de Wereldbank, IMF, … met speciale aandacht voor Latijns-Amerika, Cuba en China.

Corona crisis.

Ernst Covid-19 is een zeldzaam agressief virus waarvan de draagwijdte te vergelijken is met de Spaanse griep uit 1918. Toen lieten minstens 20 miljoen mensen het leven. Hoe lang deze pandemie zal duren weten we nog niet. Enkele weken, maanden, of langer? Zal hij opnieuw de kop opsteken na d...

De goocheltruc Sinds de jaren tachtig kenden we de ene besparingsregering na de andere. Op de keper beschouwd is dat heel vreemd, want sinds 1980 kende onze economie gemiddeld een jaarlijkse reële groei van bijna 2 procent en is de geproduceerde rijkdom per inwoner met 77 procent toegenomen.[1]...

  “Waarom is er nog nooit een staatsgreep geweest in de VS? Omdat daar geen Amerikaanse ambassade is”. - Klassieke mop in Latijns-Amerika   Op zondag 10 november werd in Bolivia een staatsgreep gepleegd. Het leger heeft de pas verkozen president Evo Morales gedwongen tot aftreden...

Voor heel wat waarnemers hangt het lot van de wereld in toenemende mate af van de richting die China uitgaat. Als dat zo is, dan is de meest fundamentele kwestie te weten of het land kapitalistisch dan wel socialistisch is, iets tussenin of iets anders. (more…)

Het ontstaan van IS In 2003 vielen de VS en Groot-Brittannië Irak binnen. Van Al Qaeda of andere jihadistische terreurgroepen in de regio was toen nog nauwelijks sprake. Na de invasie werd het VS-leger geconfronteerd met een hevige opstand. Om die neer te slaan werden net zoals in Latijns-Amerik...

Op het einde van een legislatuur beoordeel je een minister op zijn of haar resultaten. Bij het begin doe je dat door te kijken naar de ambities, de concrete plannen en de hoeveelheid middelen die hij of zij ervoor overheeft. Voor de beoordeling van die plannen of ambities kijken we best naar d...

Beste minister Weyts, in het avondjournaal van 2 oktober zei u trots dat u “serieuze extra budgettaire middelen” klaar had voor het onderwijs. Het gaat over 500 miljoen voor scholenbouw en 250 miljoen aan andere maatregelen om het lerarentekort weg te werken, de kwaliteit van het onderwijs te ver...

Terug op de wereldkaart Eeuwenlang was China een culturele aantrekkingspool en samen met India een toonaangevende speler op het wereldtoneel. Na een eeuw van schrijnende kolonisatie, vernedering en interne burgeroorlogen zet Mao Zedong in 1949 zijn land opnieuw op de wereldkaart en krijgen de Ch...

Load More