Foto: Helenka Spanjer
Interview -

Advocate Kati Verstrepen: “Zonder onze protesten was betogingsverbod nu hoogstwaarschijnlijk gestemd”

De PS heeft aangekondigd het wetsontwerp rond een betogingsverbod voor ‘amokmakers’ niet goed te keuren. Een opvallend besluit aangezien de partij initiatiefnemer was van het wetsvoorstel. “Dit is bijna zeker gebeurd onder druk van de acties die gevoerd zijn vanuit de vakbonden en het middenveld tegen criminalisering van het stakingsrecht”, aldus advocate Kati Verstrepen, voorzitter van Liga voor Mensenrechten die ook aan de acties deelnam. We spraken haar over wat deze omslag betekent voor het betogingsverbod.

woensdag 8 november 2023 14:15
Spread the love

 

Is dit een belangrijke overwinning voor de mobilisatie van vakbonden en middenveldorganisaties tegen dit wetsontwerp?

“Ja, zeker en vast. Ik las gisterochtend in De Standaard dat naast PS en vervolgens Ecolo, die hebben besloten het wetsvoorstel sowieso niet goed te keuren, Groen en Vooruit gezegd hebben de wet enkel goed te keuren als ‘de problemen die het advies van de Raad van State signaleert, worden verholpen’.”

“Het is natuurlijk vreemd dat een politieke partij die zelf vragende partij was om die bepalingen in het strafwetboek te schrijven, de eerste is om te zeggen dat ze het er niet mee eens zijn zoals het nu geformuleerd is. Dat is bijna honderd procent zeker gebeurd onder druk van de acties die gevoerd zijn, want het wetsvoorstel lag al op tafel. Het was zelfs al goedgekeurd in de commissie Justitie van het federaal parlement.”

“Maar toen kwamen de acties van de vakbonden en het middenveld en nu zijn sommige politieke partijen het wetsvoorstel opnieuw gaan bekijken. Ze hebben ook gekeken naar de adviezen van de Raad van State en van het Federaal Mensenrechteninstituut, waarbij de laatste een streng advies is. Let op, we snappen de bedoeling. Het is inderdaad niet goed dat mensen binnen een democratie misbruik kunnen maken van een betoging om hun vechtersdriften te botvieren. Maar als iemand bijvoorbeeld brand sticht of een politieagent neerslaat, is er al voldoende arsenaal in het strafwetboek om die mensen te straffen.”

“Je hoeft niet een beperking in te voeren op de mogelijkheid om te betogen om die amokmakers te straffen. Je gooit dan het kind met het badwater weg. Je maakt iets veel te streng. De impact die het zou hebben op anderen en mogelijk onschuldige mensen is veel te groot. Kortom, het evenredigheidsbeginsel is hier niet gerespecteerd. Het resultaat dat je mogelijk bekomt met de invoering van deze wet, ligt niet in verhouding tot het doel dat je probeert te bereiken.”

“Dit is dus inderdaad een hele grote overwinning. We zijn daar ongelooflijk blij mee. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. De tekst van het wetsontwerp kan natuurlijk nog wijzigen. Men kan opnieuw aanpassingen doen en dan kan het misschien toch wel goedgekeurd worden.”

Hoe heeft de PS, die zoals je zegt vragende partij van de wet was, deze omslag gemaakt?

“Ik denk dus onder druk van het middenveld. Ik denk dat ze in het begin niet goed hebben nagedacht, misschien een beetje naïef geweest zijn, omdat ze verblind waren door de doelstelling: ‘amokmakers kunnen bestraffen’. Hierdoor hadden ze zich niet voldoende gerealiseerd wat de mogelijke impact in de praktijk is.”

“Door het protest, dat ook inhoudelijk goed gestoffeerd was, zijn ze gaan luisteren naar onze opmerkingen en hebben ze gezegd dat we gelijk hebben. Dat we hiermee inderdaad niet bereiken wat ze beogen. En dat de inbreuken op het recht op vrije meningsuiting, op verenigen, op staken, op betogen te groot zijn en we dat dus niet gaan doen.”

“Het getuigt van veel politieke moed dat men dat doet. Het is niet simpel om toe te geven dat je je vergist hebt en dat je de moed hebt om je gedachten bij te stellen en er publiekelijk voor uit te komen.”

“Het getuigt van veel politieke moed dat men dat doet. Het is niet simpel om toe te geven dat je je vergist hebt”

“Zeker in de huidige regering ligt dat denk ik heel moeilijk. Dat zien we meteen aan de reactie van MR die zegt dat als PS terugkomt op de afspraak om deze wet goed te keuren, zij terugkomen op andere afspraken, zoals rond een akkoord over de wet op kansspelen, waar ook een verandering aan zit te komen. Zij gebruiken het als pasmunt en maken er een ruilhandel van. Ik vind het dus knap dat PS zijn fouten toegeeft. We zijn uiteraard heel blij.”

Wat betekent deze weigering voor het verdere verloop van dit wetsontwerp en voor het stakingsrecht?  

“Het wetsontwerp gaat terug naar de tafel waar het ontworpen is, om te kijken of een eventuele aanpassing nog mogelijk is die tegemoetkomt aan de bezorgdheden en die wel aanvaardbaar is voor PS, Vooruit, Groen en Ecolo. Maar het kan ook zijn dat men zegt: we laten het zo, we dringen niet verder aan. Dat is nog afwachten wat daar gebeurt.”

“Maar het wetsontwerp wordt in ieder geval nu niet gestemd. Terwijl dat zonder ons protest hoogstwaarschijnlijk wel gebeurd was.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!