De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

La Chimère de Monsieur Desprez/ Public Domain
Pierre Galand, L'Asymptomatique,

Boodschap van Pierre Galand: neen aan waanideeën en oplichterij, ja aan een ander Europa

Net als onthutste economen ben ik verontwaardigd over het recente initiatief van de Europese Raad van de 27 staatshoofden en regeringsleiders die officieel het startsein hebben gegeven voor het programma van de interne kapitaalmarkt. "Als actoren voor een ander Europa laten we onze stemmen horen. Deze verkiezingsperiode is een goed moment om dit te doen."

donderdag 25 april 2024 15:21
Spread the love

 

Het integreren van spaar- en beleggingsgelden van de Europeanen betekent het zich toe-eigenen van de resultaten van ons werk en onze middelen om te voldoen aan de echte doelstelling, namelijk de terugkeer naar het exclusieve speelterrein van de groten: de financialisering van de economie. Proberen te concurreren met de VS en China is echter een waanidee en pure oplichterij.

Het is een waanidee de “green deal” als rookgordijn op te werpen maar tegelijk niet in staat te blijken om de enkele elementaire regels te respecteren die ze zichzelf hadden opgelegd om een ecologische transitie te garanderen.

Dit alles terwijl de dominante krachten voorrang geven aan de wapenwedloop, aan de versnelde concentratie van de grote media (de oude en de nieuwe) en de criminalisering van burgers en verenigingen die deze excessen aanklagen en hun solidariteit met migranten tonen. Dit zijn allemaal ingrediënten van een antidemocratisch, autoritair, antisociaal en racistisch regime.

Dit is oplichterij omdat de heer Charles Michel en mevrouw Ursula von der Leyen pleitbezorgers en bevoorrechte doorgeefluiken zijn van de echte leiders van de ultraliberale cenakels van onze samenlevingen. Zij hebben de Europese Commissie volledig geperverteerd.

We moeten ons dringend verzetten tegen dit model en mobiliseren voor een alternatieve nieuwe deal, want zoals econoom Karl Polanyi al in 1947 met voorgevoel zei: “Laat de economie niet over aan de economen, maar geef haar terug aan de sociale actoren. Een economie die haar eigen leven leidt verslindt de maatschappij en haar omgeving”.

“Het is nodig”, zo voegde hij eraan toe, “om de democratie te herstellen en te voorkomen dat de economie de samenleving en de sociale bewegingen gijzelt”.

Een andere wereld is mogelijk. Als actoren voor een ander Europa laten we onze stemmen horen, die van burgers die democratisch en vreedzaam willen samenleven, die openbare diensten bevorderen en de knowhow van solidaire burgers mobiliseren.

Deze verkiezingsperiode is een goed moment om dit te doen.

Tot binnenkort,

Pierre Galand

 

Deze boodschap werd overgenomen van L’Asymptomatique en vertaald door Lode Vanoost

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!