Spread the love

Ja, ik doe een gift

Elke gift vanaf 40€ is fiscaal aftrekbaar (ook in NL). Daarom is het belangrijk dat uw gegevens correct zijn. Gelieve het formulier zorgvuldig in te vullen.  Steunen kan ook via overschrijving op onze Triodos steunrekening BE20 5230 4277 5156 (BIC TRIOBEBB) op naam van GetBasic vzw, Vooruitgangstraat 333. Dank bij voorbaat.