De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De VU was ook Vlaams-nationalistisch maar was in tegenstelling tot de N-VA en het Vlaams Belang ideologisch zeer divers. Foto: encyclopedievlaamse beweging.be
Opinie -

Eigen Belang eerst: dubbel incivisme van separatisten vereist cordon judiciaire

Omdat de Vlaamse separatisten er zich tweemaal van hebben bediend heeft het begrip 'incivisme' in ons land twéé betekenissen. Eerst was er de ongehoorzaamheid aan de wet, vervolgens werd het ook landverraad, samenspanning met de vijand tijdens de twee Wereldoorlogen. Walter De Smedt pleit er daarom het cordon sanitaire nog te verstrengen door er ook een cordon judicaire aan toe te voegen.

zaterdag 27 april 2024 19:26
Spread the love

 

Dat de eerste betekenis geldt voor zowel het Vlaams Belang als voor de leiding van de N-VA was reeds lang erg duidelijk. Recente bewijzen van landverraad door kopstukken van het Belang maken ook de tweede betekenis van incivisme erg toepasselijk. Wie hier naast wil kijken ontkent dan ook het gevaar voor onze gehele samenleving, een gevaar waarvan wij dachten eindelijk verlost te zijn.

Bij de oprichting op 13 oktober 2001 van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) werd de eis voor een onafhankelijk Vlaanderen in de partijbeginselen opgenomen. Bij de eerste electorale test werd het al volkomen duidelijk dat daar geen draagvlak voor was.

Enkel partijvoorzitter Geert Bourgeois werd in mei 2003 verkozen in de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers. Omdat Bart De Wever, zijn opvolger op de lijst, beloofde dat de “kracht van de verandering” het anders zou maken had hij geen keuze meer. Hij stelde dan ook een “extralegale” oplossing voor.

Maar “extralegaal” is buiten de wet, dus ook tegen de wet.

Deze duidelijke vorm van incivisme – ongehoorzaamheid aan de wet – werd ook in het Oosterweeldrama toegepast. De wettelijke dagvaarding van vervuiler 3M door een door het bestuur van de bouwheer BAM-LANTIS uitgebrachte dagvaarding werd door het “Politiek Stuurcomité”, waarin de Vlaanse voogdijministers en de vertegenwoordigers van de stad Antwerpen samen zitten, geheel gewijzigd.

 

Hugo Schiltz in 2002 over de toen nieuwe partij N-VA: “Die zijn in wezen totalitair”, in een interview door VRT-journalist Siegfried Bracke:

 

De Europese en eigen Vlaamse dwingende regel die bepaalt dat de vervuiler alle schade moet betalen werd miskend en zelfs omgedraaid. De burger moest en zou de schadevergoeding ophoesten, reden waarom alles geheim moest blijven.

Om aan een rechterlijke uitspraak over het andere drama, de ethaankraker van Ineos, te kunnen ontsnappen werd de meest vergaande vorm van incivisme voorgesteld. Een “volksberoep” zou voortaan de grondwettelijke, dubbele tweederde meerderheid, en de daarop gesteunde rechterlijke uitspraken, vervangen door een eenvoudige parlementaire meerderheid.

Wat is er meer tegen de wet dan de miskenning van de Grondwet? Dankzij het journalistiek onderzoekswerk van Apache en Humo wordt nu ook het andere facet van dit incivisme bewezen.

“Het net rond Vlaams Belang-parlementslid Filip Dewinter is helemaal gesloten. Intens journalistiek onderzoek van Apache en Humo heeft glashelder aangetoond dat hij zich heeft laten betalen door de Chinese veiligheidsdiensten, dat hij gelogen heeft over zijn relatie met een belangrijke spion en dat hij zoete broodjes bakt met Rusland. Dat maakt van Dewinter een landverrader. Of het nu zijn eigen Vlaanderenland of het gehate België is. En toch blijft hij netjes op post én klinkt de roep om het doorbreken van het cordon sanitaire alsmaar luider.”

Wat nu duidelijk werd gemaakt, is dat de twee betekenissen van het begrip ‘incivisme’, opnieuw in het Vlaamse politieke landschap de kop hebben opgestoken. Dit is een kaakslag voor wie het met Vlaanderen goed meende en dat nu nog doet.

Wij hadden het hen vergeven. Vrij snel kregen zij die door hun incivisme hun rechten verloren deze terug. De daaruit ontstane Volksunie werd een echte volkspartij waarin alle meningen werden gerespecteerd. Dat leverde ook meerdere staatshervormingen op en heeft Vlaanderen geen windeieren gelegd.

Niet wij, maar zij, hebben daarentegen de zwartste bladzijden van de Vlaamse geschiedenis opnieuw opgerakeld. En dat heeft, andermaal, niets te maken met de ‘Vlaamse Welvaart’, maar met enkel met hun ‘Eigen Belang’.

Het is tijd dat niet enkel het cordon sanitaire wordt versterkt. Dit moet nu ook een cordon judiciaire worden!

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!