"Stop de leugens, verbreek alle banden"
Opinie -

Rectoren vragen op tv ‘dialoog’ over genocide die ze op hun campus weigeren

Professor Koen Bogaert van de UGent keek naar de uitzending van het VRT-programma Terzake van 6 mei 2024, waarin interviews werden gehouden met de rectoren van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en de Universiteit Antwerpen (UA). Hij haalde er drie 'academische lessen' uit.

dinsdag 7 mei 2024 12:46
Spread the love

 

Ik onthoud uit de interviews met KUL-rector Luc Sels en UA-rector Herman Van Goethem tijdens Terzake van maandag 6 mei het volgende:

1) Dat men protest aanvaardbaar vindt zolang dat protest zelf niet te veel stoort (met andere woorden, zolang de orde der dingen niet wordt verstoord en het protest dus relatief ‘impactloos’ blijft).

2) Dat men toch eerder de voorkeur geeft aan dialoog en debat in plaats van ‘slogans’ (want dat laatste is niet echt ‘intellectueel’).

3) Dat dit soort vaderlijke adviezen aan jonge mensen kunnen worden gedeeld in tijden waarin zowat alle experts, juristen, terreinwerkers en internationale waarnemers al maanden waarschuwen voor zeer ernstige mensenrechtenschendingen waartegen we ook effectief iets zouden kunnen ondernemen, moesten we Israël, en ja ook haar universiteiten, niet blijven steunen en normaliseren.

In tijden van genocide worden hun dure woorden vooral ontmaskerd als holle slogans

Als er één groep is die enorm veel intellectueel werk verzet en verder gaat dan holle slogans dan zijn het de studenten die nu bezetten. Zij organiseren en participeren al maanden in allerlei teach-ins, workshops, sit-ins, lezingen, et cetera. Zij informeren zich, lezen zich in, discussiëren met elkaar en met hun docenten, en ondernemen uiteindelijk acties op basis van de kennis en inzichten die ze verzamelden en de debatten die ze voerden.

x

Met andere woorden, ze blijven dus niet passief toekijken wanneer iedereen met kennis ‘terzake’ aan de alarmbel trekt.

En waar zaten de rectoren al die tijd? Grote woorden over dialoog en debat, maar veel ik heb ik ze nog niet in debat of dialoog zien gaan. Ik heb ze nog niet gezien op de teach-ins, tijdens de lezingen, op voorgaande acties. Hebben ze de studenten die acties ondernemen al uitgenodigd voor een ernstig gesprek?

In tijden van genocide worden hun dure woorden vooral ontmaskerd als holle slogans.

Aan de Universiteit Gent is het helaas niet veel beter. De reactie van onze rector Rik van de Walle op de actie van de studenten en de open brief van het personeel blonk vooral uit in wat er niet (!) gezegd werd. (Zie zijn reactie hier).

x

Waarom werd een advies van een Mensenrechtencommissie vol experten en mensen die met elkaar ernstig in dialoog en debat gingen naast zich neergelegd? Ik las geen enkel overtuigend argument op basis van enige tegenexpertise.

Er wordt enkel gezegd dat het bestaande mensenrechtenbeleid wordt gehandhaafd, met andere woorden tegen (!) het advies in van onze Mensenrechtencommissie.

Opnieuw, op basis van welke argumentatie werd het advies dan naast zich neergelegd? Kunnen we daarover in dialoog gaan? Kunnen we daarover een debat voeren?

Tot slot, voor iedereen die gelooft dat de grote veranderingen en prestaties in onze samenleving en wereld alleen maar tot stand zijn gekomen door middel van dialoog en debat, is het hoog tijd om de geschiedenisboeken (opnieuw) te raadplegen.

Verzet ligt aan de basis van zowat alle grote maatschappelijke verwezenlijkingen en veranderingen. Mensen die zich verzetten zijn de ware bewegers van de geschiedenis.

Bovendien, protest is net de specifieke vorm van maatschappelijke dialoog en debat van al diegenen die niet over de juiste netwerken en telefoonnummers beschikken om door te dringen tot beleidsmakers, rectoren en alle andere mensen met macht.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!