De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dreigende inval in Rafah
Opinie - Mark Cornelis

Dreigende inval in Rafah

Premier De Croo zoekt steun voor sancties tegen Israël. "Eindelijk", zou ik zeggen. Of beter gezegd: "Dat had al lang moeten gebeuren.

dinsdag 7 mei 2024 15:51
Spread the love

 

“Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

 

*  *  *

 

De Croo gaf als reden de meer dan vijfendertigduizend doden en de vele vernielingen in Gaza en de dreigende inval in Rafah, waar meer dan 1 miljoen mensen (waarvan de helft kinderen) in tenten verblijven en weer eens moeten evacueren.

Sinds 1948 (zelfs al in 1947) zijn joodse milities binnengevallen in Palestijns gebied en hebben er honderdduizenden mensen op de vlucht gejaagd of gedood en hun huizen vernield om te voorkomen dat ze er ooit terug zouden komen inwonen. En sindsdien tot nu is het van kwaad naar nog veel erger geworden.

Tegenwoordig is er zelfs sprake van apartheid en genocide door Israël en van mogelijke veroordeling door het Internationaal Hof voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Een inval in Rafah zou een waanzinnig bloedbad kunnen veroorzaken onder vrouwen, kinderen, ouderlingen en volwassen. Die inval zal ook Israëlische gijzelaars in gevaar kunnen brengen.

Terecht hebben zelfs in Amerika duizenden studenten hun universiteiten bezet. Ook in de universiteit van Gent hebben studenten en professoren hun universiteit bezet. In verschillende landen over de hele wereld is er protest en die zal ongetwijfeld nog toenemen, zeker als Israël Rafah binnenvalt (wat weldra kan gebeuren).

Is die escalatie nog af te wenden?  Netanyahu en zijn ultra-orthodoxe zionistische kliek zullen dan in plaats van Hamas te vernietigen Hamas nog veel sterker maken, zeker na Palestijnse verkiezingen.

Tegen Zuid-Afrika werden eertijds sancties genomen omwille van de apartheid. Ook tegenover Rusland omwille van de inval in Oekraïne. Waarom niet tegenover Israël omwille van de bezetting van Palestina en de vernielingen en moorden ook op de Westelijke Jordaanoever?

Waarom wordt Israël niet uitgesloten van deelname aan het Eurovisiesongfestival? Het hoeft er eigenlijk zelfs nooit aan deel te nemen; want Israël behoort zelfs niet tot Europa.

Terecht wordt een ‘Islamitische Staat’ (I.S.) niet aanvaard? Waarom wel een ‘Joodse Staat’? Gelukkig wordt een zuivere ‘Joodse Staat’ zelfs door vele joden afgewezen. Ilan Pappé, de bekende joodse historicus, zegt: “Het zionistisch project loopt ten einde. We zijn getuige van de implosie van het zionisme onder het gewicht van zijn morele ontaarding en interne contradicties”.

Dat is dan uiteindelijk het enige ‘goede nieuws’, al is het nog niet voor morgen en zullen er nog vele doden vallen en vernielingen worden aangericht. Hoelang nog?

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!