De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Mark Eyskens. 91 jaar ten dienste van mens, visie en samenleving

woensdag 1 mei 2024 12:16
Spread the love
Onlangs, op 29 april 2024, werd Mark Eyskens, een van de meest iconische Belgen nog in leven, 91 jaar. Op de dag van de Arbeid lijkt het mij gepast deze grote figuur,  die ik al sinds veertig jaar goed heb mogen leren kennen, even eer te bewijzen. Onderstaande tekst schreef ik voor Facebook ter gelegenheid van de prachtige toespraak die Mark Eyskens onlangs hield in onze thuisstad Leuven, tijdens een dag vol orgelmuziek in een van de mooiste barokkerken van West-Europa. Het thema van deze marathon van toespraken en muziek was Vrede & Oorlog en bescherming van het Klimaat.
Tijdens de Vredesdag in de Sint-Michielskerk in Leuven vorige zaterdag was de bijdrage van Minister van Staat, voormalig Minister van Buitenlandse Zaken Mark Eyskens , een van de wetenschappelijk breedst geïnformeerde denkers van onze generatie en in Europa, veruit de meest relevante en verdiepende. De volle kerk luisterde ademloos naar zijn visie, die hij in mooie en bijzonder trefzekere taal bracht, met zijn bekende talent van redenaar.
Eyskens plaatste het vraagstuk van Oorlog & Vrede en dit van de klimaatverstoring in een ruimer kader zoals hij alleen dit kan. Met verwijzing naar de politieke, historische en fysische verbanden. Met verwijzing naar de langetermijngeschiedenis van de mens, die ontstaan is uit kleine zoogdieren met de vorm van een konijn of fruitratje, meer dan honderd miljoen jaar geleden.
De aanwezigen kregen een goed te volgen analyse die aandacht schonk aan wat moet gedaan worden om vrede en klimaatveiligheid te beschermen, waarbij de geleerde ook wees op belemmerende factoren voor altijd eigen aan het menselijke karakter.
Hij is inderdaad “een meliorist”, de term die hij zelf heeft gemunt: iemand die gelooft in de verbeterbaarheid van mens en maatschappij. Zonder in lichtzinnig optimisme of in cynisch pessimisme te vervallen.
Zijn duidingen en leerrijke visies zijn na te lezen in zijn boeken, waaronder Vandaag is morgen gisteren, De Vraagtekenzaaier en Een wereldbeving die Corona heet. Tot dit laatste werk hebben ook juist onze eigen engagementen als commentatoren bij het tijdsgebeuren tot inspiratie gediend. Uit zijn dichtbundel, ja, Mark is ook dichter (en schilder, zoals Europa’s belangrijkste vaderfiguur Winston Churchill) las hij het pakkende gedicht voor waartoe het aangespoelde vluchtelingenkind Eilan hem inspireerde.
Eyskens heeft ons moederland op uniek vele manieren gediend, en gaat daar mee door ondanks/dankzij zijn 91 jaren ervaring. Hij verdient de hoogste waardering. Niet als dichter des Vaderlands misschien, maar zeker als Denker van het Vaderland en zelfs, dat is mijn overtuiging, als een ware Vader des Vaderlands.
In de woorden van een gemeenschappelijke vriend op Facebook, Hugo Backx:
“Fantastische man.
Kan zeer geestig zijn.
Nooit gemeen of fanatiek.
Rustig betoog in alles met originele, spitse uitspraken.”
————————————————————–
Fotoverantwoording: Kristina Eyskens via Facebook; portret ten huize van: S. Hublou (c)

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Mark Eyskens door St. Hublou

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!