Foto: Bicanski, Pixnio
ACLVB

Vermindering minimumpensioen voor langdurig werklozen: “zoveelste ondoordachte voorstel”

De Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB) verzet zich tegen voorstel van Open Vld om minimumpensioen te verminderen voor langdurig werklozen: “Dit past niet in onze visie van liberalisme!”

maandag 6 mei 2024 15:28
Spread the love

 

Premier De Croo lanceerde begin mei het voorstel om het minimumpensioen te verminderen voor langdurig werklozen. Het weekend van 5 mei deed Open Vld-voorzitter Tom Ongena er nog een schepje bovenop door te stellen dat het pensioen van wie gewerkt heeft en van langdurig werklozen 500 euro van elkaar moeten verschillen. Bovendien maakte hij er ook een breekpunt van voor de komende regeringsonderhandelingen.

Voor ACLVB kan dit voorstel, waarbij mensen twee keer de gevolgen moeten dragen, echt niet door de beugel. “Onze definities van liberalisme liggen duidelijk ver uit elkaar, ACLVB verkiest dan ook een sociaal liberalisme!”, aldus Gert Truyens, Nationaal Voorzitter ACLVB, over het voorstel van Open Vld.

ACLVB vestigt de aandacht op het feit dat dit voorstel gedaan wordt na een recente verstrenging van de toegangsvoorwaarde op het minimumpensioen. Vanaf 1 januari 2025 moet men (naast de reeds bestaande toegangsvoorwaarden) immers 5.000 dagen effectief gewerkt hebben om recht te hebben op een minimumpensioen. Eens dat recht geopend is, moet dat volgens ACLVB worden beschermd.

“Wie tijdens de loopbaan onvrijwillig zonder werk zit, draagt daar op dat moment al de financiële gevolgen van”, aldus Katrien Allaert, Nationaal Secretaris van ACLVB. “Dit voorstel zou een verdere verslechtering betekenen van de financiële situatie voor een groep die het al moeilijk heeft”, stelt Allaert streng.

Minimumpensioen als sociaal vangnet voor iedereen

ACLVB wijst op de mogelijke gevolgen voor mensen met een lager inkomen en kortgeschoolde arbeiders die hier vaker het slachtoffer van zullen worden. Langdurige werkloosheid is immers vaak het gevolg van structurele problemen op de arbeidsmarkt, zoals precaire arbeidscontracten, contracten van bepaalde duur en de toename van interimwerk. “Het minimumpensioen moet een sociaal vangnet blijven voor alle burgers, ongeacht hun werkverleden”, maakt Allaert duidelijk.

“Het zoveelste ondoordachte voorstel”

ACLVB roept op tot een breder debat over de kwaliteit en duurzaamheid van werk, omdat dit essentieel is voor een rechtvaardige samenleving. “We stellen vast dat verschillende partijen het in hun voorstellen gemunt hebben op de sociale zekerheid. Dit was het zoveelste ondoordachte en niet uitgewerkte voorstel in de rij. Het heeft de kranten gehaald, laten we hopen dat het niet het regeringsakkoord haalt”, aldus Gert Truyens, Nationaal Voorzitter ACLVB.

“Wij zullen ons zoals steeds blijven inzetten voor een eerlijk en sociaal beleid dat de belangen van alle werknemers behartigt”, besluit Truyens.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!