Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  In België kan iedereen rekenen op de federale sociale zekerheid voor onder andere de terugbetaling van dokterskosten en medicatie, maar in Vlaanderen geldt nog een extra regeling: het zorgbudget. Hiervoor werd op 26 juli een nieuw decreet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Nor...

  Hervorming van de sector Net zoals 2 jaar geleden is de sector van de dienstencheques de enige waar nog geen sectoraal akkoord werd bereikt. De vakbonden ABVV, ACV en ACLVB vinden dit gebrek aan respect voor de werknemers beschamend en vragen daarom een fundamentele hervorming van de sec...

  Autodelen wint aan populariteit Gedurende één jaar kan een groep bewoners van sociale huisvesting en hun buurt via het nieuwe project van Beweging.net gebruikmaken van verschillende vormen deelmobiliteit, zoals deelwagens en deelfietsen. Zowel in Landen als in Tervuren lopen twee pilootp...

  Het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW) trad een jaar geleden, op 22 januari 2021, in werking. 59 staten hebben dit verdrag ondertussen geratificeerd. Die staten zullen eind maart voor de eerste keer in een ‘Meeting of State Parties’ (MSP) in Wenen samenkomen om de eerste afspraken e...

  De BTB blijft er rotsvast van overtuigd dat Deliveroo een werkgever is die zijn werkgevers uitbuit met hun statuut van schijnzelfstandigen. De arbeidsrechtbank argumenteert dat er geen hiërarchische relatie zou zijn tussen het bedrijf Deliveroo en zijn fietskoeriers. Frank Moreels, v...

  Sinds twee jaar worden er tussen werkgevers en vakbonden akkoorden gesloten die van ver of dichtbij te maken hebben met corona. “Het is dan ook niet logisch dat de werkgeversfederaties de expertise van de sectoren op dit punt zouden omzeilen, door eenzijdig nieuwe flexibiliteitsmaatrege...

  IAO Nieuws (Genève) - De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft haar prognose voor het herstel van de arbeidsmarkt in 2022 moeten bijstellen. De IAO voorspelt een daling van het aantal gewerkte uren wereldwijd. Die daling komt volgens het onderzoek overeen met 52 miljoen minder v...

Volgens BBL is er eerst en vooral nood aan maatregelen om te vermijden dat de PFOS nog verder verspreid geraakt. Die vraag is in lijn met de aanbevelingen van het rapport Karl Vrancken (juli 2021). Daarnaast wil BBL een duidelijk plan om de hele site te saneren, op basis van de meest recente wete...

Volgens BBTK is goed beschermingsmateriaal tegen het coronavirus essentieel. Zowel voor de bewoners van woonzorgcentra als voor de werknemers. “De sector kreunt zo al onder een personeelstekort. Niemand wilt dat er nog meer uitval is of dat er bewoners besmet geraken. De maatregel om een FFP2-mas...

Volgens de kerkfabriek moet er een einde komen aan de bezetting van de Begijnhofkerk omdat die zeker in wintertijd niet geschikt is voor opvang. De situatie in de kerk is humanitair gezien niet meer veilig, klinkt het bij de kerkfabriek. Ze zal als eindverantwoordelijke voor het gebruik van de ke...

Load More