Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Cuba gaat door een turbulente periode: Covid, verscherpte blokkade, lange wachtrijen, stroompannes, economische hervorming, ramp in Matanzas, … Is het einde van de revolutie in zicht? Katrien Demuynck en Marc Vandepitte schreven verschillende boeken over het eiland. Ze verbleven er o...

    Op 6 en 9 augustus 1945 schrokken de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki op door de horror van de atoombom. Er vielen meer dan 210.000 slachtoffers. Tot op de dag van vandaag blijft de zware humanitaire impact voelbaar bij de overlevenden. Ook de tweede en derde generatie ond...

  Het zou gaan om 55 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel die ontdekt werden op de werf van chemiereus Borealis. Zij kregen een loon van maximum 650 euro per maand en werkten 6 op de 7 dagen aan de bouw van een nieuwe fabriek. Het Antwerpse arbeidsauditoraat onderzoekt de zaak. Stuk...

24/7 Ploegenarbeid is het werken volgens een organisatie waarin verschillende ploegen elkaar opvolgen op dezelfde werkplek, waar er dezelfde handelingen verricht worden en waarbij het werk wordt overgedragen van de ene ploeg op de andere. Het kan gaan over een ploegenstelsel met 2,3,4 of ...

  Doorgedreven flexibiliteit De vakbonden zijn tevreden dat nu eindelijk de zeer ver doorgeslagen werknemersflexibiliteit een halt wordt toegeroepen. Het akkoord treedt in werking op 1 januari 2023 en is ook van toepassing op jobstudenten, want ook zij hebben recht op meer zekerheid. Tu...

Strengere toegang tot minimumpensioen “We hebben nog maar net met succes een minimumpensioen van 1.500 kunnen onderhandelen - dat na indexeringen in 2024 zelfs op 1.630 euro zal komen te liggen - en nu hebben door deze pensioenhervorming al duizenden mensen geen recht meer op dat pensioen”, la...

Maak kennis met het team achter DeWereldMorgen.be

  Deze korte kennismaking met het team van DeWereldMorgen.be is onze afsluiter van de videoreeks die we dit voorjaar publiceerden. Met de ervaring van deze proefperiode gaan we het aanbod uitbreiden met nieuwe onderwerpen en nieuwe mensen. Wij danken jullie allen voor je steun en wensen j...

  Na de grote vakbondsbetoging van 20 juni in Brussel, gaat een hoorzitting in de commissie sociale zaken van het federaal parlement over de loonnormwet. De drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB verzamelden meer dan 87.000 handtekeningen voor een parlementaire petitie, en voor het eerst in de...

  Zes van de zeven Vlaamse sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) ondertekenen een werkgelegenheidsakkoord met de Vlaamse Regering, dat de krapte op de arbeidsmarkt1 aanpakt en inzet op werkbaar werk. De Vlaamse socialistische vakbond ABVV vindt het resultaa...

Montage: Malkia Mutiri Interviewers: Lode Vanoost & Evi Van Thienen

Load More