Foto: Katrien Demuynck

BBTK, ACV Puls en ACLVB unaniem: de sociale strijd voor het Delhaize-personeel gaat onverminderd door

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van BBTK (ABVV), ACV Puls en ACLVB Delhaize klaagt de minachting aan van de top van Delhaize zoals die andermaal is gebleken na de ondernemingsraad van 7 augustus. De bedrijfstop toonde daar zijn misprijzen voor het sociaal overleg door de media reeds bij het begin van de ondernemingsraad te informeren over de al genomen beslissingen.

dinsdag 8 augustus 2023 18:38
Spread the love

 

De vakbonden blijven na deze ondernemingsraad even eensgezind in hun verzet tegen de franchisering (verzelfstandiging) van de winkels. Zij hebben in gemeenschappelijk overleg een actieplan voor de korte, middellange en lange termijn opgesteld waarover het personeel zal worden geïnformeerd.

In alle winkels zullen de sociale vertegenwoordigers van het personeel samenkomsten organiseren om de zorgen van de werknemers te blijven horen en door te geven. Alle eventuele spontane acties van het betrokken personeel zullen door het gemeenschappelijk vakbondsfront worden erkend en ondersteund.

Het is voor het vakbondsfront duidelijk dat Delhaize zijn desinformatiecampagne over de gevolgen van de franchisering van de voorbije maanden onverminderd verderzet.

Vanaf de eerste dag dag het bedrijf begin 2023 zijn plannen voor verregaande franchisering bekend maakte, hebben de syndicale vertegenwoordigers van het personeel de impact van deze franchisering aan de kaak gesteld, zowel wat betreft de gevolgen voor het volume als voor de kwaliteit van de tewerkstelling in de geplande franchises. Recente uitlatingen in de media door een aantal kandidaat-franchisenemers ondersteunen alleen maar wat de vakbonden al van bij het begin zeggen.

Het is duidelijk dat de 15 winkels waarvoor nu kandidaat-overnemers gevonden werden en hun toekomstige managers zorgvuldig werden geselecteerd door Delhaize om ervoor te zorgen dat deze overnames zo soepel mogelijk verlopen.

Het gaat hier slechts over 10 procent van de betrokken winkels, het sociaal resultaat zal die niet in alle winkels hetzelfde zijn. Dit s nog maar het begin van de geplande franchise-operatie. Het bedrijf zal niet zomaar kandidaat-kopers vinden voor alle andere winkels.

Opnieuw spuide Delhaize rook

Verschillende leugens werden tijdens de ondernemingsraad geuit en door de woordvoerster van Delhaize zonder enige kwalificatie in de media verspreid. Zo werd bijvoorbeeld beweerd dat ieder getroffen personeelslid een forfaitaire bonus van €1.500 zal ontvangen, plus €100 voor elk jaar dienst.

Deze bonus is echter grotendeels afhankelijk van de resultaten van de winkel en van het gedrag van de werknemer. In de praktijk kan Delhaize op basis van het gedrag van de werknemer beslissen wie deze bonus wel of niet krijgt! Zelfs de aanwezigheid van de werknemer tijdens een bepaalde periode kan daarbij worden ingezet. A

Vertaald in termen van sociale strijd voor degelijke arbeidsrechten betekent dit “niet staken, geen kritiek leveren, doorlopen en je krijgt je bonus”. Dit bedrijf wil tamme schapen en interne verdeeldheid van het personeel door middel van arbitraire ongelijke behandeling.

Het vakbondsfront verwijst naar de 280 werknemers van de centrale diensten die reeds begin augustus elk individueel worden ontslagen, ook al heeft het management een paar maanden geleden nog beweerd dat hun ontslag gekoppeld zou worden aan de overgang naar franchisewinkels.

Waarom nu reeds begin augustus mensen ontslaan als je weet dat de eerste winkels pas half oktober in franchise overgaan? De enige reden hiervoor is de ontslagen te spreiden om de verplichtingen van de wet-Renault te omzeilen, waaronder het verplicht soiaal overleg dat deze wet oplegt. Ook hier manipuleert de bedrijfstop duidelijk de waarheid.

Om al deze redenen zullen de werknemers van Delhaize blijven strijden voor oplossingen die voor iedereen aanvaardbaar zijn. De vakbonden melden dat de concrete actieplannen zullen om begrijpelijke redenen niet op voorhand in de pers bekend zullen worden gemaakt, aangezien Delhaize dit conflict al maanden juridiseert en elke uitspraak over dit onderwerp door de rechtbanken aangrijpt om het fundamenteel recht op sociale actie staken te kortwieken.

Er bestaan volgens de drie vakbonden wel degelijk alternatieven voor deze franchisering. Zolang die niet in overweging worden genomen, zolang het sociaal overleg door de top van Delhaize wordt geminacht zullen zij de strijd voor de sociale rechten van de werkende mensen die zij vertegenwoordigen niet opgeven. Zolang deze minachting doorgaat kan er volgens het vakbondsfront geen sociale vrede zijn bij Delhaize.

Zie al onze artikels in het Dossier Delhaize.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!