Foto: Helenka Spanjer
Fotoreportage -

Betoging aan kantoor minister Van Quickenborne tegen zijn wetsvoorstel: “Bescherm ons recht op protest”

De trappen voor het kantoor van minister van Justitie Van Quickenborne, oftewel de Financietoren in Brussel, stroomden vanmorgen vol met syndicalisten in rode, groene en blauwe hesjes en mensen van verschillende middenveldorganisaties. Zij kwamen de minister duidelijk maken dat zijn wetsvoorstel een gevaar is voor ons recht om te demonstreren, onze recht op vrijheid, vrije meningsuiting en vooral voor onze democratie. 'Bescherm ons recht op protest!'

woensdag 7 juni 2023 16:43
Spread the love

 

“Wij moeten onze vrijheid koesteren”, begint Marie Hélene Ska, algemeen secretaris van ACV als ze op een podium voor de werkplek van Van Quickenborne het woord neemt. “De vrijheid om samen te verenigen en openlijk onze verwachtingen en eisen te kunnen uiten. Deze vrijheid blijkt voor sommigen steeds moeilijker aanvaardbaar. Daarom dat wij hier op het podium staan.”

Foto: Helenka Spanjer

“Kijk maar naar het actuele conflict bij Delhaize. De herhaaldelijke inschakeling van deurwaarders. De interpellatie van vakbondsvertegenwoordigers bij hen thuis. Verbod op actie in heel België, gedurende een maand. Een ongeziene situatie. De laatste maanden hebben veel werknemers deelgenomen aan een mobilisatie bij Delhaize, maar ook bij andere conflicten op een passifistische maar er komt meer en meer een repressie aan.”

Foto: Helenka Spanjer

“Vorige week organiseerde Vlaams Belang geheel straffeloos een samenkomst in het centrum van Brussel. Een honderdtal mensen organiseerde een vreedzame tegenbetoging. Wat hebben we gezien tijdens die tegenbetoging? Politie-agenten fotografeerden systematisch de manifestanten. Is dat intimidatie? Wij moeten ons de vraag stellen wat er hier in ons land, in het centrum van Europa, gebeurt?”

“Van wie heeft men schrik?”

“Van wie heeft men schrik? Dat is de vraag die we ons stellen. Laten we duidelijk zijn. Wij als ACV zullen geen geweld gebruiken of vernielingen veroorzaken tijdens onze mobilisaties. Maar nu staat de mogelijkheid om bijeen te komen echt onder druk voor iedereen.”

Foto: Helenka Spanjer

“Enkel door de dialoog te versterken, door te horen wat wij te zeggen hebben, versterken we samen de rechtstaat en het vertrouwen in de parlementaire instellingen.”

“Hoe vaak ondervinden we elk apart die intimidatie”

Milieu- klimaat- en mensenrechtenorganisaties hebben vandaag hun krachten gebundeld met de vakbonden om hun stem aan de minister krachtiger te maken. Joeri Thijs van Greenpeace België legt in zijn toespraak uit waarom dit zo belangrijk dit is. “Ik ben enorm blij om hier als klimaatbeweging samen te staan met syndicalisten en mensenrechtenorganisaties. Te vaak strijden we elk onze strijd zonder de raakvlakken te zien. Hoe vaak komen we elk apart op tegen de uitwassen van hetzelfde failliete systeem. Hoe vaak zijn het de sociale rechten van werknemers, mensenrechten of ons klimaat en gezonde leefomgeving die ondergeschikt gemaakt worden aan korte termijnwinsten van aandeelhouders. Hoe vaak – daarom zijn we hier ook vandaag – ondervinden we elk apart die tegenbeweging, die intimidatie, die protest van ons allemaal tegen dat failliete systeem poogt de kop in te drukken.”

Foto: Helenka Spanjer

“Ik ben hier in Brussel als een van de enigen van Greenpeace, maar dat komt omdat deze ochtend in Brugge 14 actievoerders van Greenpeace werden voorgeleid omdat zij een maand geleden vreedzaam actie hebben gevoerd in de haventerminal van Fluxys. We wilden de aandacht vestigen op de uitbreiding van gasinfrastructuren in ons land, omdat die heel moeilijk te rijmen valt met de aanpak van de klimaatcrisis.”

“Actievoerders van Greenpeace hangt gevangenisstraf van 1 jaar boven het hoofd”

“We hebben dat op een disruptieve manier gedaan, maar wel op een geweldloze manier. En toch worden onze actievoerders vandaag als criminelen behandeld. Zij hebben al 48 uur in de cel moeten zitten, het maximale aantal uur mogelijk. Ze worden nu ook gerechtelijk vervolgd. En er hangt hen een gevangenisstraf van 1 jaar boven het hoofd.”

Foto: Helenka Spanjer

Actievoerders Greenpeace als criminelen behandeld

“Dat is ook waarom we ons zoveel zorgen maken over het gerechtelijk betogingsverbod, dat binnen het wetsvoorstel van minister Van Quickenborne zit. Dit proces in Brugge vandaag is bedoeld om te intimideren, om ons angst aan te jagen en vrijheid van meningsuiting te gaan beperken.”

Foto: Helenka Spanjer

“Er is al naar Delhaize verwezen, en ook actievoerders van Extinction Rebellion en de klimaatbewegingen ondervinden steeds meer die tendens naar repressie. Die tendens raakt ons in de kern van onze maatschappij. Die raakt ons in het hart van onze democratie.”

Foto: Helenka Spanjer

“Verwachten van liberale minister van Justitie dat hij onze burgerrechten beschermt”

“Dat is ook waarom wij vandaag van de liberale minister van Justitie verwachten dat hij onze burgerrechten beschermt. Dat hij het recht op vrije meningsuiting en het recht op protest naar waarde schat. Ruimte voor protest garanderen is een cruciale voorwaarde om het hoofd te bieden aan die grote uitdagingen waar we allemaal mee te maken hebben, zoals de klimaat- en natuurcrisis, maar ook de sociale crisis, de wooncrisis en de toenemende ongelijkheid.”

Foto: Helenka Spanjer

“Dus meneer de minister en geachte parlementsleden deze namiddag. Onze ogen zijn op jullie gericht vandaag. En onze eis is met volle overtuiging: bescherm ons recht op protest, bescherm onze democratie.”

Foto: Helenka Spanjer

 

Bekijk hier de Facebook Live-opname van de actie en de toespraken:

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!