Foto: Brussels Against Genocide
Fotoreportage - Brussels Against Genocide

Brussels Against Genocide: ‘Europa moet einde maken aan bloedvergieten in Gaza’

Een groep Europese burgers kwam 8 november samen aan het Europese Parlement in Brussel, de hoofdstad van Europa om actie te voeren tegen de voortdurende genocide in Palestina. Ze schilderden hun handen rood en scandeerden slogans tegen de medeplichtigheid en passiviteit van het Europese beleid tegenover het genadeloze geweld van de Israëlische staat. Het doel van de groep is om te benadrukken dat de Europese autoriteiten dringend in actie moeten komen en een einde moeten maken aan het bloedvergieten in Gaza.

donderdag 9 november 2023 17:50
Spread the love

 

De kernspreuk: het offensief tegen Gaza moet onmiddellijk gestopt worden! Meer dan 10.000 [1], mensen zijn gedood door Israëlische bombardementen in Gaza, en basisvoorzieningen worden steeds schaarser als gevolg van de door Israël gehandhaafde blokkade.

Terwijl we de 32e dag van intensieve bombardementen ingaan, blijft Israël internationaal ongestraft. Ondanks de talloze overtredingen van humanitaire en internationale wetten: frequente bombardementen op het grootste vluchtelingenkamp in Al Jabaliya [2], bombardementen op scholen van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen (UNRWA) [3] en aanvallen op ambulances [4] en ziekenhuizen [5]. Door gebieden in het noorden en zuiden van Gaza te bombarderen, die geacht worden onder de bescherming van het internationaal humanitair recht te vallen, draagt Israël bij aan een klimaat van wijdverspreide onveiligheid in het hele gebied.

Foto: Brussels Against Genocide

Op dinsdag 7 november herhaalde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zijn verwerping van een staakt-het-vuren [6] en bevestigde hij opnieuw zijn beleid van collectieve bestraffing. In het licht van deze catastrofale humanitaire situatie riep de Secretaris-Generaal van de VN, die Gaza beschreef als een “kinderkerkhof”, op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Als EU-burgers dringen wij er bij onze leiders op aan om het voorbeeld van VN-Secretaris-Generaal Antonio Guterres te volgen door toe te geven dat Israël het humanitair recht en het internationaal recht heeft geschonden. We veroordelen de passiviteit van de Raad van Europa en roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Wij veroordelen de tegenstrijdigheid van de acties van Europa en de Verenigde Staten, die enerzijds grote hoeveelheden humanitaire hulp naar Gaza sturen, terwijl ze anderzijds heel goed weten dat de Israëlische regering de levering van diezelfde humanitaire hulp aan Gaza zal blokkeren.

Foto: Brussels Against Genocide

Het doel van de actie van vandaag is om de aandacht van onze leiders te vestigen op de urgentie van de situatie en hen op te roepen resoluut te reageren door de staat Israël te dwingen het internationaal recht na te leven. We dringen er bij hen op aan om onmiddellijk een einde te maken aan hun beleid van dubbele standaarden en de nodige maatregelen te nemen om een einde te maken aan deze voortdurende wreedheden, waaraan zij medeplichtig zijn, zoals onze rode handen aantonen. Niet alleen sinds 7 oktober, maar al 75 jaar lang. Wij roepen op tot onmiddellijke sancties tegen de staat Israël en onvoorwaardelijke humanitaire steun voor Gaza, met onmiddellijke stopzetting van de Israëlische militaire operaties (lucht, land en zee) en de vrijlating van politieke gevangenen en gijzelaars die door Israël worden vastgehouden in ruil voor Israëlische gijzelaars.

Foto: Brussels Against Genocide

Foto: Brussels Against Genocide

Foto: Brussels Against Genocide

Foto: Brussels Against Genocide

Foto: Brussels Against Genocide

Foto: Brussels Against Genocide

 

De groep citeert Artists Against Apartheid: “Wij zijn niet verbonden aan een politieke partij, staat of publieke instelling. Deze beweging is niet verbonden aan een religie en wordt gemotiveerd door niets anders dan een diep gevoel van rechtvaardigheid en menselijkheid.

 

Notes:

[6] https://www.ouest-france.fr/monde/israel/guerre-israel-hamas-refus-d-un-cessez-le-feu-pauses-tactiques-les-dernieres-infos-eedadbdf-3133-4d16-a98f-b8ab73864680

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!