Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door onszelf wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en de openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit het standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat de grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

  [caption id="attachment_246860" align="alignleft" width="300"] Nationale volksheldin Lepa Radić. Buste in haar geboortedorp Gašnica. Foto: Petar Milošević/CC BY-SA 4:0 (Milošević is een frequente familienaam)[/caption] Lepa Svetozara Radić werd geboren op 19 december 1925 in het dorp...

  Dekolonisering is de ontkrachting van de mythe van de Verlichte Europese bourgeoisie. Slavernij en kolonialisme begonnen nà de Verlichting, het gedachtengoed dat de mens voor het eerst 'mensenrechten' toekende. Wie die 'mens' was werd al snel duidelijk: witte, Europese mannen. Wat Ko...

  Met de regelmaat van de klok vallen dodelijke slachtoffers wanneer een of andere zwaarbewapende VS-burger lukraak zijn medeburgers begint af te schieten. Wapenliefhebbers in de VS beroepen zich vervolgens steeds weer op het Tweede Amendement van de Grondwet om niets te wijzigen aan de w...

  Van de 47 jaar gevangenschap die Leonard Peltier tot nu heeft doorstaan verbleef hij meerdere jaren in eenzame opsluiting. Dat gebeurde nooit om zogenaamde redenen van 'slecht gedrag', maar als strafmaatregel tegen de internationale campagne voor zijn vrijlating. Samen met Mumia Abu-Jam...

  De sociale strijd in Groot-Brittannië is met de staking van 1 februari 2023 in een nieuwe fase gekomen. De bereidheid om het werk neer te leggen is groter dan ooit. Het is geleden van de jaren 1980 en de legendarische mijnstakingen dat die bereidheid zo groot was. Het succes van deze...

  De Europese Commissie zal zoveel mogelijk wettelijke obstakels uit de weg ruimen voor het uitbaten van treinlijnen over de grenzen van de EU-lidstaten heen. Dat maakt het Directoraat-Generaal bevoegd voor Mobiliteit (DG Move) bekend in een persmededeling van 31 januari 2023. Het mag ...

  Het is op deze nieuwssite al talloze malen eerder gezegd (zie ons lijvig dossier NMBS-De Lijn). Telkens weer geeft de federale regering, bevoegd voor het openbaar vervoer met de trein, de indruk dat de NMBS een autonoom bedrijf is dat zelf beslissingen neemt. Zo kan je het meemaken d...

200ste maandagwake Comité Free Assange Belgium, Muntplein, Brussel

  200 weken reeds wordt Julian Assange in de Britse maximum security Belmarsh Prison gevangen gehouden op verzoek van de VS. De VS-regering wil hem uitgeleverd zien aan een militaire rechtbank voor het uitbrengen van oorlogsmisdaden door VS-soldaten in Irak. Deze rechtbank laat geen ve...

Noam Chomsky sprak met DeWereldMorgen over Palestina, de Republikeinen en hun held Victor Orban

  "De Republikeinen bewonderen Hongaars eerste minister Viktor Orban en willen net als hij de democratie in eigen land vernietigen, door het stemrecht in te perken. Dit gebeurt niet in Andorra of Luxemburg, maar in het machtigste land ter wereld." (voor NL ondertitels, klik op icoon on...

  Het verhaal van Bier in de Snookerclub is snel samen te vatten. Hoofdpersonage Ram is overduidelijk de auteur zelf, thuis arm, maar wel met een rijke familie die hem het hele spectrum leert kennen van vanzelfsprekende rijkdom tot bittere armoede en het leven op straat. Ram is geen evide...

Load More