Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door onszelf wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en de openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit het standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat de grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

  Xiomara Castro wordt de eerste presidente van Honduras. Dat de verkiezing van een vrouw tot staatshoofd nog steeds onderwerp van nieuws is toont aan hoe prangend het probleem blijft. In 2021 is dit nog steeds geen evidentie. Veel belangrijker is echter dat zij het eerste staatshoofd ...

  Incasseren betekent letterlijk 'in het bezit komen van iets', meestal geld. Incasseren heeft echter ook een andere betekenis, 'tegenslagen verduren', meestal 'tegenslagen moeten verduren'. Dit werkwoord heeft daarmee een wel zeer wrange dubbele betekenis. Werkgevers, grote bedrijven ...

  'We kunnen COP26 in Glasgow best evalueren in de context van alle klimaatconferenties die er de voorbije 26 jaar aan zijn voorafgegaan. In die reeks is COP21 in Parijs het meest historische moment. Daar werd eindelijk afgesproken om de opwarming van de gemiddelde wereldtemperatuur te be...

  Tot 1985 leefde Ismail Kadare onder de dictatuur van Enver Hoxha ('hodja', met Franse j). De leider van het communistisch verzet tegen de Italiaanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde aanvankelijk een progressief sociaal beleid, dat het onderontwikkelde feodale bergland mod...

In zijn voorwoord geeft Hans Claus, werker met gedetineerden, al aan waar dit boek over gaat: zoeken naar zin en richting vergt kleuren buiten de lijntjes. Verontwaardiging is de energie, de zoektocht naar een ander maatschappelijk bestel de doelstelling. Eric Boydens is in februari 2019 nog g...

  Meer dan vijftig jaar na het ontstaan van de International Wages for Housework Campaign (IWFHC)1 in de VS worden vele vormen van arbeid van vrouwen nog altijd niet erkend als 'werk' dat verloond dient te worden. [caption id="attachment_205985" align="aligncenter" width="450"] Tiphani...

  Het aantal processen dat wereldwijd tegen de koerierbedrijven en andere apps-gestuurde spelers als Uber wordt gevoerd is niet meer te tellen. Vreemd voor een fenomeen dat toch gewoon een internetplatform is dat zijn 'gebruikers' volledig vrij laat. Het narratief van Deliveroo en kons...

  De Europese organisatie Corporate Observatory (CEO) houdt de economische lobbygroepen in de gaten die rond de EU-instellingen circuleren. Het CEO publiceert nu een rapport over de klimaatconferentie COP26 in Glasgow (zie Wat zijn de VN-klimaatconferenties?) met de niet mis te verstane t...

  In november 2011 publiceerde DeWereldmorgen.be een reeks van vier artikels naar aanleiding van de tiende verjaardag van het failliet van Sabena. Dit is een samenvatting en actualisering. Een bedrijf dat nooit een 'bedrijf' was Het eerste artikel Het failliet van Sabena. Deel I. 1923-1...

  Tijdens het weekend van 22-23 oktober verscheen op deze website een reactie op het artikel 'Kan kernenergie de wereld redden' in De Standaard. Ik noemde dit artikel 'een schoolvoorbeeld van indirecte lobbying via een ogenschijnlijk objectief verslag'. En: 'Een objectieve titel had kunne...

Load More