Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door onszelf wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en de openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit het standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat de grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

  Derde in lijn Nancy Pelosi is niet zomaar een politica. De Democratische Voorzitster van het Huis van Afgevaardigden is volgens de Grondwet de eerste in lijn om president te worden als president en vice-president zouden wegvallen. Om die reden reist zij net als vice-presidente Kamala Har...

  Pepinster was op 16 juli 2021 de zwaarst getroffen gemeente, met 5 dodelijke slachtoffers en honderden vernielde woningen. Een jaar later wachten vele slachtoffers nog steeds op een eerste schadevergoeding. Het Rampenfonds past voor die schadevergoedingen een logge administratieve aa...

  Zelfs toen de peilingen (met Lula nog in de gevangenis) in 2018 nog redelijk gunstig waren voor hemzelf dreigde president Bolsonaro al dat hij het resultaat van de volgende verkiezingen vier jaar later niet zou aanvaarden als hij niet de winnaar zou zijn. Sindsdien is zijn discours n...

  Frans activist, auteur en filmproducent Frank Barat heeft in de loop de jaren een indrukwekkend netwerk uitgebouwd dat hem in contact bracht met zowat alle bekende namen van de sociaal bewogen progressieve middens, in de VS, Groot-Brittannië en Europa, waaronder Noam Chomsky, Angela Dav...

  Vandaag 15 jaar geleden, op 12 juli 2007, gebeurde dit: https://www.youtube.com/watch?v=HfvFpT-iypw   De feiten zijn bekend, de namen van de slachtoffers, de daders en hun opdrachtgevers eveneens. De daders werden nooit gestraft. De journalist die het uitbracht wacht op zi...

  Zowat alle redenen die recent werden aangehaald om het ontslag van Boris Johnson te eisen als Conservatieve eerste minister waren al bekend nog voor hij kandidaat-partijleider (en in het Britse systeem dus ook kandidaat eerste minister) werd na de verkiezingen van 2017. In feite ware...

  Het droge feitenmateriaal van een Japanse soldaat, die 29 jaar lang op een tropisch eiland een guerrilla voert zonder te beseffen dat zijn land de oorlog al zolang verloren heeft, is op zich al bijna niet te geloven. Werner Herzog schreef er een geromantiseerd verhaal over. De feiten ...

  De NAVO gaat zijn troepensterkte aan de grenzen met Rusland opdrijven en er nieuwe wapensystemen installeren. Het hoeft allemaal niet te verwonderen. Militaire planning vergt jarenlange voorbereiding en studie. In de VS hebben de ideologische denktanks het reeds sinds 2000 zo aangekondi...

  Om te begrijpen waarom de 'warme Thatcher' wel degelijk verwijst naar de echte waarden die de CD&V in haar vorige gedaante van de CVP heeft beleden is het belangrijk in herinnering te brengen wie de 'koude Thatcher' en de 'warme CVP' waren De 'koude Thatcher' Het minste dat je van...

Montage: Malkia Mutiri Interviewers: Lode Vanoost & Evi Van Thienen

Load More