Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door onszelf wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en de openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit het standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat de grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

Een jaar nadat het belastingplan van president Trump en de Republikeinse Partij is ingevoerd zijn de concrete resultaten bekend. De rijkste mensen in de VS moeten nu nog 23 procent belastingen betalen op hun inkomen (federale, deelstaat- en lokale taksen samen). Met een bewegende grafiek (zie ...

Werknemers uit sectoren die geen deel uitmaken van de bestaande paritaire comités (de organen voor sociale onderhandelingen tussen werknemers en werkgevers) hebben actie gevoerd voor de hoofdzetel van de werkgeversorganisatie Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Zij eisen dezelfde sociale r...

Sinds hij op 24 mei 2017 werd verkozen tot president heeft Lenin Moreno een beleid gevoerd dat volledig ingaat tegen de beloften van zijn verkiezingscampagne. Twee jaar terug klonk hij nog heel anders. Bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 19 februari 2017 haalde hij met de voll...

De systematische aanval op Sanders' kandidatuur is nog bitsiger dan in 2016. Toen werd Sanders aanvankelijk gewoon genegeerd. Vier jaar later is hij echter een nationaal bekend figuur. De bitsigheid waarmee de grote media pogen een karaktermoord te plegen op zijn persoon overtreft alles wat in 20...

Op een stralende septemberdag combineer ik een aangename vakantie met journalistiek werk. Mijn vrouw en ik reizen al enkele jaren regelmatig naar de rustige Oostkantons, meer bepaald naar het dorpje Weisten in de gemeente Burg-Reuland, aan de grens met Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg1. ...

Het aanbod van de Braziliaanse regering aan voormalig president Lula om de rest van zijn 11 jaar gevangenisstraf in huisarrest uit te zitten is niet ingegeven door humanitaire overwegingen. Lula blijft via zijn advocaten de volledige herziening van zijn proces eisen. Sérgio Moro, de huidige Br...

Bernie Sanders wil met zijn voorstel niet alleen de klimaatcrisis aanpakken. Hij wil een groene economie die werkende mensen en kwetsbare gemeenschappen beschermt. Over een periode van 15 jaar wil hij daarvoor de enorme som van 16,3 trillion dollar begroten of 16.300 miljard (1 trillion is duizen...

Het is voldoende bekend én meermaals aan bod gekomen, ook in de kranten van het bedrijf Mediahuis. Luchtverkeer en maritiem transport werden niet inbegrepen in het klimaatakkoord van Parijs. In beide gevallen gaat het om de meest vervuilende vormen van transport, die volledig draaien op fossiele ...

Oorlog en vrede: de geschiedenis van generaals, koningen, keizers, tsaren, strategen, staatsmannen (alleen 'mannen'), stof voor klassieke geschiedschrijving en heldenverering, verplichte leerstof op school, voorspelbaar groots en grandioos. Werkelijk? Vergeten en genegeerd, diep verborgen in d...

Vanaf de eerste dag dat zijn revelaties over alle wereldmedia werden verspreid, maakte Edward Snowden duidelijk dat het niet over hemzelf ging maar over zijn boodschap. De regering van zijn land bespioneerde met spitstechnologie niet alleen zijn eigen burgers, maar ook zowat iedereen op aarde met...

Load More