Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door onszelf wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en de openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit het standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat de grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

  De mythe van de VS als het beloofde land spreekt nog steeds miljoenen kandidaat-migranten aan. De massale dominantie van VS-media met films, series en nieuwskanalen over de hele wereld draagt die mythe uit. De standvastigheid van die mythe is een enigma voor critici in de VS zelf en daa...

  De film Farha van de Jordaanse regisseuse Darin J. Sallam werd door de Jordaanse Filmcommissie ingediend voor de nominatie van beste buitenlandse film op de Academy Awards, beter bekend als de Oscars, de hoogste filmonderscheiding in de VS. Het verhaal is eenvoudig en gebaseerd op ec...

  Voor- en tegenstanders van de Cubaanse revolutie slaan elkaar om de oren met de gekende argumenten. Cuba is voor de enen geen parlementaire democratie en de openbare gratis gezondheidszorg is slechts propaganda om de bevolking eronder te houden. Voor de anderen is het net een voorbeeld ...

  De Guardian heeft samen met de NYT, El Pais, Le Monde en Der Spiegel op maandag 28 november een Open Brief gericht aan de regering van de VS om de vervolging van Julian Assange stop te zetten. Die oproep is vooral in het geval van de Guardian zeer halfslachtig en in feite schijnheilig. ...

  In een Open Brief van 28 november 2022, exact twaalf jaar nadat ze een hele reeks revelaties van WikiLeaks op hun eigen pagina's hadden gepubliceerd, richten The New York Times, de Guardian, Le Monde, El Pais en Der Spiegel een oproep aan de regering van de VS om de vervolging van Julia...

Günther Blauwens (ACOD-Spoor): “Mijn spoorhart bloedt als ik zie hoe dit wanbeleid de reizigers élke dag gijzelt”

  "Onze spoormensen kunnen in deze omstandigheden onze reizigers niet de kwaliteitsvolle dienstverlening bieden waar ze recht op hebben. Mijn hart van dertig jaar spoormens bloedt als ik zie hoe onze reizigers, onze medeburgers elke dag worden gegijzeld door dit wanbeleid, verwaarloosde s...

Volgens de media zijn partijvoorzitters zeer machtige politici. Is dat wel zo? Hoe wordt het partijprogramma gevormd bij jullie, hoe worden de prioriteiten vastgelegd? Hoe overlegt de partijvoorzitter met de partijgeledingen? Ben jij de bepalende factor? "Wij zijn ploegspelers, militanten d...

  https://www.youtube.com/watch?v=U7snWICYeys De regering van de regio Madrid onder leiding van de conservatieve partij Partido Popular wil delen van de openbare gezondheidszorg privatiseren, in het bijzonder de spoeddiensten. De regio Madrid heeft 6.7 miljoen inwoners. Meer dan 600...

  Wie het politieke systeem en het verkiezingsstelsel van de VS wil doorgronden moet zich een aantal basisconcepten eigen maken. Dit is een vrij lange analyse, maar desondanks nog veel te kort om alle kenmerken van dat systeem te bespreken. In de praktijk delen slechts twee politieke part...

Kitty Jong (Nederlandse FNV vakbond): “Doe er echt alles aan om verplichte gemeenschapsdienst tegen te houden!”

  De sociale strijd in Nederland en België is identiek. De gewone werkende mensen moeten weten dat ze over alle grenzen heen dezelfde strijd voeren. "Dit gaat over de waardering voor arbeid, voor arbeiders." Kitty Jong is bikkelhard voor de 'verplichte tegenprestatie' (in België de 've...

Load More