Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door onszelf wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en de openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit het standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat de grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

In de berichtgeving over de nieuwe federale ministers kan het niet ontbreken. Wie wordt kabinetschef en hoeveel kabinetsleden werft de minister aan? Door er om de zoveel jaar even verontwaardigd over te doen om er daarna even zovele jaren over te zwijgen, wordt alleen de antipolitieke sfeer verde...

  Sinds enkele weken zet de Vlaamse regering middelen in om privé-busmaatschappijen te betalen als capaciteitsverhoging tijdens de spits, in het bijzonder voor schoolbussen (en voor die lijnbussen die veel scholieren vervoeren). Wegens de noodzaak om overvolle bussen te vermijden in coron...

  Met het overlijden van opperrechter Ruth Bader Ginsburg (RBG) krijgt president Trump de kans om een derde rechter te benoemen in het Hooggerechtshof. Hij benoemt die kandidaat nadat de Senaat er met een meerderheid van stemmen zijn goedkeuring aan geeft. Sinds president Richard Nixon (1...

  Op 28 juli 2036 blikt een zekere Yango Varo, alter ego van Yanis Varoufakis, terug op het leven van drie vrienden, tijdens de begrafenis van één van hen. Een bankier, gedesillusioneerd door de wanpraktijken van de financiële sector, een marxistische feministe en een IT-nerd werkten in 2...

  Een van de vele auteurs wiens naam ik al jaren ken via citaten, YouTube, flarden van teksten in artikels en boeken is James Baldwin. Hij zit in je achterhoofd 'die moet ik ooit wel eens lezen'. De dagelijkse sleur, dat altijd weer 'dringende' artikel over de actualiteit, het (volledig o...

  Auteur Annemarie van Geel verdiept zich in de studie van vrouwenrechten, cultuur en religie in Jemen, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Bahrein en Saoedi-Arabië, het grootste land van het Arabische schiereiland. Zij kent de hedendaagse kunst van deze regio. (Meer info vind j...

  De coronapandemie heeft de meeste politieke acties stilgelegd. Eén daarvan is de strijd tegen de zogenaamde vrijhandelsverdragen die noch vrij noch handelsverdragen zijn (zie Alles wat je nog niet wist over vrijhandelsakkoorden CETA en TTIP en waarom verzet wél kan werken en het Dossier...

  Volgens twee onafhankelijke labo's werd de Russische dissident Alexei Navalny wel degelijk vergiftigd door een van de 100 bestaande novichok-formules. Over welk van deze producten het precies gaat is nog niet bekend. Novichok Novichok (Russisch voor 'nieuwkomer') is een verzamelnaam v...

  In een persmededeling verklaart de Palestijnse Autoriteit (de officiële naam van de Palestijnse regering): “Dit akkoord is extreem gevaarlijk omdat het Arabisch vredesinitiatief van 2002 er door wordt getorpedeerd.” Verder doet de Palestijnse regering een oproep tot de internationale ge...

  Arturo Barea was allesbehalve voorbestemd om succesvol schrijver te worden. Hij kwam uit een zeer arm gezin, waar zijn alleenstaande moeder met vier kinderen overleefde met een mager loon uit het wassen van de kleren van de Madrileense upperclass. Haar jongste zoon Arturo werd gebore...

Load More