Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door onszelf wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en de openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit het standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat de grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

‘Griekse conservatieven winnen dankzij media, zwakke oppositie en beperkt economisch succes’

  Klik voor NL ondertitels op icoon rechts onderaan in beeld (24:12): [embed]https://www.youtube.com/watch?v=CJyMlhmCp50[/embed] Klik op de tijdscodes voor de onderdelen: 00:00 - Intro 01:54 - Syriza scoort slecht 03:59 - MERA25 van Varoufakis haalt kiesdrempel niet 06:01 - ...

  Wat zijn eenzijdige verzoekschriften? Hind: 'Eenzijdige verzoekschriften zijn voorzien in de wet, in ons gerechtelijk Wetboek, Artikel 584. Dat voorziet dat wanneer er een volstrekte noodzakelijkheid is, dat je dan de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van je arrondissemen...

“Juridische aanval Delhaize tegen stakers brengt alle acties tegen eender welk onrecht in gevaar”

  Klik op icoon onder rechts in beeld voor NL ondertitels (15:16): [embed]https://www.youtube.com/watch?v=UwN5jYJYZS8[/embed] Klik op tijdscode voor elk onderdeel: 00:16 - Rechters verbieden stakingspiketten aan Delhaize. Wat is er gaande? 01:50 - Eenzijdige verzoekschrift tegen s...

  In het najaar van 2020 waren boeken een aangename invulling voor de eenzame covid-dagen. Lezen heb ik altijd graag gedaan, maar het aantal boeken dat er de voorbije drie jaar doorging is aanzienlijk – of hoe je tijdens een pandemie het nuttige aan het aangename kan paren. Tussen roma...

  Net als in Afghanistan lieten de westerse mogendheden in Irak een volledig verwoest land achter. Irak was bij het begin van de oorlog reeds zwaar geteisterd door de zware economische sancties van het Westen. Meer dan een half miljoen kinderen zijn als gevolg van die sancties overleden b...

  Net als vele anderen in Vlaanderen en Nederland was Klaas de Jonge een gedreven activist tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Dat was zeker in de beginjaren van het anti-apartheidsactivisme geen evidentie. De anti-apartheidsbeweging werd in België en Nederland door de overheid en door ...

“Vlaams stikstofplan zonder visie op landbouw en natuur biedt boeren en boerinnen geen leefbare toekomst”

  Klik op icoon rechts onder in beeld voor NL ondertitels (interview 09:46): [embed]https://www.youtube.com/watch?v=943r22ET718[/embed] Klik op de tijdcodes voor de afzonderlijke delen van het interview: 00:00 - Groenteteelt, akkerbouw samen met veeteelt voor duurzame landbouw 03:...

  De tekst van de motie van de Stad Luik is geschreven in de droge juridische stijl die dergelijke initiatieven kenmerkt. Deze aanpak streeft maximale bondigheid na en weert emotioneel of subjectief taalgebruik. Enkel de concrete juridische elementen worden opgesomd. Je kan deze motie ...

  Toen de Spaanse stad Barcelona als eerste grote stad in Europa besliste om alle institutionele banden met Israël te verbreken, werd dat nog voorgesteld als een eenzame stem. Deze beslissing kreeg bijval van allen die het regime van apartheid, kolonisatie en bezetting van het Palestijnse...

  Op maandag 24 april om 11:30 uur organiseert de actiegroep Schone Kleren een ludieke actie in de Brusselse Nieuwstraat. Veiligheidsinspecteurs van de overheid in Bangladesh en vakbonden hadden al maanden gewezen op de onstabiele en te zwakke constructie van een gebouw in Dhaka, waar ...

Load More