Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door onszelf wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en de openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit het standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat de grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

  De VS zijn niet het enige land waar een president de ene leugen op de andere slechte beslissing stapelt, zijn beleid aan zijn ministers overlaat en zich alleen concentreert op de verheerlijking van zijn eigen persoon. Brazilië loopt minder in de kijker van de westerse mainstream media, ...

  Het ziet er niet goed uit voor deze zomer. Bovenop de coronapandemie en de onzekerheid over onze vakantiekansen komt een enorme droogteperiode op ons af. Landbouw en industrie, de grote gebruikers, zijn er niet gerust in, maar ook de gewone burger moet zich zorgen maken. Minder water ve...

  De feiten zijn bekend. In de voorbije weken hebben een 60-tal huurlingen, voor het merendeel naar buurland Colombia gevluchte Venezolaanse soldaten, een poging gedaan om Venezuela clandestien binnen te dringen. Hun plan was volgens verklaringen van onder meer twee voormalige paracommand...

“Voor ons maakt het geen enkel verschil wie eerste minister is in Israël. Benjamin Netanyahu of een van zijn rivalen. Netanyahu en Gantz staan voor een identiek beleid tegenover de bezetting en de kolonisatie. Beiden hebben tijdens de vier voorbije verkiezingscampagnes electoraal opbod gedaan ove...

  Nadia Nsayi is vijf wanneer ze in 1989 in België aankomt met haar moeder. Ze spreekt goed Frans maar haar moedertaal (de term is toepasselijk: 'moeder'-taal) is Lingala. Het land dat ze verlaat heet nog Zaïre. Nadia is jong, in haar geboorteland was ze weliswaar een uitzondering als kin...

Op 21 maart 2018 was Yifat Doron aanwezig in de militaire rechtbank die oordeelde over de Palestijnse Ahed Tamimi en haar moeder Nariman. De militaire bezettingsrechtbank vervolgde Ahed voor een slag in het aangezicht van een soldaat van het bezettingsleger op 25 december 2017. Haar moeder Narima...

In een presidentieel verkiezingsjaar verwacht je meer dan anders een krachtige politieke oppositie tegen de zetelende kandidaat. Daar is in de VS geen sprake van, om meerdere redenen. Het is eerst en vooral verkeerd om politieke 'oppositie' in de VS te bekijken met Europese ogen. Oppositie? Pol...

De ondernemingsraad van Brussels Airlines wil bijna één op vier personeelsleden ontslaan, 22 bestemmingen afschaffen en tien toestellen uit dienst halen. Over dat laatste kan al direct worden gezegd dat het een zinloze maatregel is. Je geraakt die toestellen niet meer aan de straatstenen kwijt. H...

  Op 7 december 2020 wordt Noam Chomsky 92 jaar. De tijd dat hij lijvige werken over zijn baanbrekend wetenschappelijk onderzoek in de linguïstiek combineerde met al even omvangrijke boeken over binnen- en buitenlandse politiek van de regering van zijn land, de VS, ligt al meerdere jaren ...

President Trump en minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo voeren de Koude Oorlogsretoriek tegen China op. Het zou volgens hen nu vaststaan dat “China doelbewust informatie heeft achtergehouden” en “het virus heeft verspreid over de wereld”. Er zouden “immense bewijzen” zijn maar geen “zekerh...

Load More