Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door onszelf wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en de openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit het standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat de grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

Het rapport van de Organisatie van Amerikaanse Staten is het centrale element dat verkiezingsfraude door de medestanders van president Evo Morales als enige oorzaak poneert van de protesten die tot de machtsovername leidden. Een en ander is op die manier het gevolg van een oprechte strijd voor he...

CEO Infrabel en CEO NMBS Sophie Dutordoir kwamen in de Commissie Mobiliteit van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers de stand van zaken voorstellen van hun respectievelijke bedrijven. Zij formuleerden daarbij een aantal suggesties. Graag nog 99 miljoen "verspild overheidsgeld" meer Vol...

Ongrondwettelijke zelfverklaard interimpresident Jeanine Añez heeft haar ministers opdrachten gegeven tot verregaande sociale en economische hervormingen. Daarmee overtreedt zij haar mandaat als interimpresident, dat haar enkel als enige taak toelaat ten laatste tegen 10 februari 2010 nieuwe verk...

Sinds 1959 herdenken de VN Children's Day op elke 20 november. Een aantal landen vieren die dag op een andere datum, België en Vlaanderen doen dit op dezelfde dag als de VN. Sinds zijn oprichting in 1997 door het Vlaams Parlement presenteert het Vlaams Commissariaat voor de Kinderrechten een j...

Uit eerdere academische studies is reeds gebleken dat de Britse media sinds de verkiezing van Jeremy Corbyn tot voorzitter van Labour systematisch vooringenomen, selectief en verkeerd berichten over hem, over zijn standpunten, over zijn uitspraken (zie de lijst artikels onderaan deze tekst). T...

Thuis, op het werk, op café of restaurant, we vinden het doodnormaal dat er een degelijk functionerende en redelijk nette WC in de buurt is en klagen steen en been als dat niet zo blijkt te zijn. Voor velen is het nog steeds geen evidentie. Volgens de VN leven in 2019 meer dan 2 miljard mensen...

Zelfverklaard interimpresident Jeanine Añez beschikt over een groep juristen die zeer snel in staat zijn voor haar presidentiële decreten te schrijven. Die decreten vaardigt ze uit zonder de vereiste meerderheidsstemming in het parlement. De Movimiento al Socialismo (MAS – Beweging naar het Socia...

Behrouz Boochani (1983) is Iraans-Koerdisch journalist. In 2013 sloeg hij op de vlucht omdat hij voor zijn leven vreesde. Zijn kritische artikels werden niet gepruimd door de Iraanse ayatollahs. Vooral zijn pleidooien voor onderwijs in het Koerdisch en voor de Koerdische cultuur vielen niet in go...

De doden hebben een naam, zij zijn geen cijfers. Verder alleen de eerste beelden zonder verdere commentaar, er zijn toch geen woorden voor... (de redactie kent de bronnen van deze beelden, die allen in Cochabamba werden opgenomen op 15 november 2019). Verdere commentaar volgt. UPDATE zaterdag 16 ...

Jeanine Añez is een 52-jarige senatrice sinds 2010. Zij is lid van de rechtse PPB-CN (Plan Progreso para Bolivia–Convergencia Nacional) en is in de Senaat tweede ondervoorzitter. Daarmee is ze pas na de vice-president, de voorzitter van de Senaat, de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwo...

Load More