Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door onszelf wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en de openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit het standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat de grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

  Eleanor Marx (1855-1898), dochter van die andere Marx, was slechts 43 toen ze in tragische omstandigheden om het leven kwam. In haar te korte leven slaagde zij er echter in haar stempel te drukken op zowat alle sociale strijdthema’s van de eeuw waarin zij leefde. Bijna vergeten Dat di...

  De internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International lanceert een internationale oproep om het leven van Milostene Castin en zijn gezin te beschermen. Castin is leider van de Action pour la Reforestation et la Défense de l’Environnement (AREDE – Actie voor de Herbebossing en...

De Vlaamse regering bestaat uit een coalitie van drie partijen, die kleine nuances in taalgebruik en ‘accenten’ daar gelaten, elkaar volledig overlappen qua ideologie op vlak van economie, sociaal beleid en de taak van de overheid in de maatschappij. De huidige Vlaamse meerderheidscoalitie is ...

Benjamin Netanyahu was sinds 31 maart 2009 12 jaar lang onafgebroken eerste minister van Israël. Hij was tevens drie jaar eerste minister van  18 juni 1996 tot 17 mei 1999. Met een totaal van 15 jaar was hij de langst zetelende eerste minister sinds de oprichting van Israël in 1948/1949. Een r...

  Op de laatste maandag van mei, in 1921 net als honderd jaar later op 31 mei, vieren Amerikanen elk jaar Memorial Day. Op deze vrije dag worden alle soldaten herdacht die sneuvelden tijdens hun legerdienst (verplichte legerdienst werd in de VS afgeschaft in 1963, maar is nog steeds de en...

  Er verschijnen veel goede maatschappijkritische boeken, teveel voor één mens om ze allemaal te lezen. Wie niet thuis is in progressieve non-fictie of er pas kennis mee maakt, ziet vaak door de bomen het bos niet. Je kan er echter toch je weg in vinden – bijvoorbeeld door een selectie te...

  Noam Chomsky, bekend politiek criticus van het buitenlands beleid van zijn eigen land, de VS – en daarom persona non grata in alle mainstream media daar – vat het zogenaamd recht op zelfverdediging van Israël gevat samen in een van zijn vele quotes: “Wanneer Israëli’s in de bezette g...

  Na 12 maanden nadert het dodenaantal in Brazilië 400.000, wat waarschijnlijk een grove onderschatting is, omdat veel zieken sterven zonder dat een covid-diagnose werd gesteld. Met India deelt Brazilië een misdadig onverantwoordelijke regering die weigert de ernst van de situatie te erke...

  Op 6 mei werden lokale verkiezingen gehouden in heel Groot-Brittannië, tegelijk met regionale verkiezingen in Wales en Schotland. Tevens ging er één tussentijdse verkiezing voor het nationale parlement door in het kiesdistrict Hartlepool, in het oude industriegebied in het noorden van E...

  De Turkse schrijver/journalist Ahmet Altan (1950) werd op 18 februari 2018 tot levenslang veroordeeld voor betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016, zonder dat het gerecht de moeite deed daar enig fysiek bewijs voor te leveren. Vanuit de gevangenis schreef hij een aant...

Load More