Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Profiel Lode Vanoost
Lode Vanoost

Schrijft over:
Alles wat met onrecht te maken heeft, vooral als dat door onszelf wordt veroorzaakt. Eigen artikels en vertalingen van Noam Chomsky, John Pilger, Ilan Pappé, Jonathan Cook e.a. met bijzondere aandacht voor Noord-Amerikaanse alternatieve pers (AlterNet, Counterpunch, ZNet, Information Clearing House, The Real News, Democracy Now!, Venezuelanalysis ...). In eigen land concentreer me op dossiers als openbaar vervoer (NMBS-De Lijn) en de openbare diensten.

Bio

Buitenlandse ervaring bevestigt mijn jarenlange vermoedens: grote media geven selectieve versie van de waarheid. In ons aller nadeel. Begonnen als arbeider bij Sabena (1975-1984) - niet vanuit een of andere ideologische keuze maar vanuit noodzaak. Mijn diploma van de landbouwschool in Vilvoorde bracht me immers niet aan een baan. Later toch ambtenaar Departement Leefmilieu Vlaams Gewest (1984-1995) geworden. Ondertussen een Licentiaat Politieke Wetenschappen gehaald aan de VUB (1989-1993). In 1982 de stap gezet naar de politiek. Keuze was beperkt. Uiterst links bracht schitterende analyses van perversie van overheersende economische systeem maar bood verkrampte dogmatische alternatieven. CVP (CD&V), PVV (VLD), VU uiteraard géén optie. SP ideologisch OK maar principeloze machtsdeelname, corruptieschandalen jaren 1970 en beschamende atlantische slaafsheid (remember Willy Claes) sloten hen uit. Agalev (de partij, niet de beweging) was degelijk alternatief. Een andere manier om aan progressieve politiek te doen. Wat het later is geworden, is een 'ander' verhaal. In 1995 verkozen in federale Kamer van Volksvertegenwoordigers, herverkozen in 1999. Na roemloze nederlaag Agalev in 2003, uit politiek bedrijf gestapt en adviseur geworden voor internationale instellingen in Balkan (Kosovo, Montenegro, Albanië, Macedonië en Servië), Kaukasus (Armenië, Georgië), Azië (Oost-Timor) en Afrika (Niger, Benin, Congo-Kinshasa en Burundi). In juli 2011 gestopt met werk in het buitenland. Sinds 1 oktober 2012 vast redactielid van DeWereldMorgen.be.

Werkgebied

Internationale politiek vanuit het standpunt van de slachtoffers, per definitie niet overeenstemmend met wat de grote media brengen. Hier geen 'objectieve-neutrale' desinformatie maar duidelijke keuzes. Analyse van diepere oorzaken en vooral, ontmaskeren van de mythe dat internationale politiek ingewikkeld zou zijn, enkel begrijpbaar en uitlegbaar door 'experten'. Integendeel, met gezond verstand en toegang tot informatie kan iedereen door de leugens heen kijken.

Vlaanderen historisch herwaarderen? Welk Vlaanderen? Het echte historische Vlaanderen of het huidige?

Wie het vandaag over de geschiedenis van Vlaanderen wil hebben kan best beginnen met een definitie van wat hij/zij daarmee bedoelt. Het huidige Vlaamse Gewest komt immers niet overeen met het historische Vlaanderen. De historische regio Vlaanderen omvat het huidige Frans-Vlaanderen dat grotend...

Op de steun van de grote media moet Venezuela alvast niet rekenen. Het is geen nieuw fenomeen. Mainstream media zijn verworden tot spreekbuizen van de status quo, de evidenties, soundbites. “Wij goed, Russen slecht”, om maar één voorbeeld te geven. Wijs je op de enorme gaten in het hele Rusland-i...

Het recent rapport over Venezuela van VN-Hoog Commissaris voor de Mensenrechten Michelle Bachelet kreeg na publicatie onmiddellijk ruime aandacht in alle grote media. Een en ander blijkt echter niet zo eenduidig te zijn als wordt verkondigd. Een kritische analyse van dit VN-document. (more…)

In het Centraal-Amerikaanse Honduras reageert president Hernández met moordende repressie op drie maanden protest van de bevolking tegen zijn onwettige herverkiezing in 2017, tegen de corruptie, o.a. verduistering van het geld van de sociale zekerheid en het pensioenstelsel, privatisering van all...

Historicus Jacques Pauwels schreef 'De grote mythen van de moderne geschiedenis'. “Er loopt een rode draad door de geschiedenis van de Franse Revolutie tot nu. De keuze was nooit: oorlog of vrede. Voor de elite ging het altijd over: oorlog of revolutie.” Om de bevolking achter die oorlogen te kri...

Het blijft een succesnummer voor Vlaams-nationalistische partijen en politici. Telkens weer hameren ze op het onrecht van de onverantwoorde sociale 'transfers' van Vlaanderen naar Wallonië en Brussel. Nuance en detail zijn daarbij overbodig. Bovendien is er een aspect dat ze steeds weer doodzwijg...

Sinds Greta Thunberg alleen met de trein door Europa reist en weigert het vliegtuig te nemen staat de trein prominent op de klimaatagenda. Terecht. De trein is 17 maal minder vervuilend dan het vliegtuig. Maar, is de trein ook praktisch? En hoe duur is hij? Uw reporter nam de proef op de som. Vee...

In een gesprek met DeWereldMorgen.be geeft de ambassadeur van Palestina in Brussel zijn visie op de workshop in Bahrein met zakenmensen uit de VS, Israël en een aantal Arabische landen. “50 miljard dollar of 100 miljard dollar, wat maakt het uit als de bezetting gewoon doorgaat. Dit voorstel vera...

Volgens een bericht op de Brusselse nieuwssites www.lacapitale.be en www.bruzz.be heeft een vrederechter in de gemeente Sint-Gillis een uitzetting door een verhuurder verboden en hem verplicht de huurprijs te laten dalen van 650 naar 500 euro. Een belangrijk juridisch precedent in de strijd tegen...

De toppolitici van de Democratische Partij en de media doen er alles aan om voor de tweede maal Bernie Sanders te saboteren. Zij zien in hem een veel grotere bedreiging dan een tweede mandaat van Trump. Sanders staat immers voor een maatschappelijk model waarin zij geen plaats meer hebben. Met ka...

Load More