Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  De nostalgische nationalisten, zoals Wijnberg beschrijft in een column gepubliceerd net na de verkiezingen in november 2023 in Nederland, zien vooruitgang in het verleden. Ze verlangen naar een verleden waarin de grenzen van “volk en vaderland” nog van belang waren, een verleden waarin ...

  De deal, Biden te optimistisch President Joe Biden heeft de hoop uitgesproken dat er tegen volgende week een tijdelijk staakt-het-vuren kan beginnen tussen Israël en Hamas. Recente uitgelekte raamwerken voor een overeenkomst tussen Hamas en Israël suggereren een staakt-het-vuren, dat ...

  “Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maa...

Anja Meulenbelt schreef ‘Nooit Meer is Nu’ over Palestijns verzet tegen 75 jaar Israëlisch kolonialisme

  "Hoe kunnen wij naar 7 oktober kijken zonder de 75 jaar die er aan voorafgingen te zien? Weten wij daar echt zo weinig over? Zou het niet langzamerhand tijd worden dat de Nederlandse en Europese politiek de verantwoordelijkheid nemen die al zoveel jaren eenvoudig wordt ontkend. Laat dat...

Netanyahu

  In haar nieuwe boek Nooit Meer Is Nu schrijft Anja Meulenbelt over Theodor Herzl (1860-1904), de oervader van het zionisme. Herzl, een West-Europese Jood dacht 'ingeburgerd' te zijn, maar zag met de opkomst van het fascisme het antisemitisme weer oplaaien. “Herzl was een van de belangri...

  “Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maa...

  “Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maa...

  “Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maa...

  “Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maa...

  “Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maa...

Load More