Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Euro briefjes

Beschouw volgend fictief scenario eens. Je hebt een pak geld nodig... je bank weigert je te helpen. Je familie kan je ook niet helpen. Via, via ken je echter iemand in je buurt die de schimmige reputatie heeft om geld uit te lenen, natuurlijk in ruil voor de nodige interesten en han...

Als we jaarlijks de tellers van onze oude gas-, water- en elektriciteitsmeters doorsturen naar de nutsbedrijven, welke extra informatie kunnen die bedrijven dan afleiden uit deze eenvoudige getallen? Welke extra informatie kan hieruit geëxtrapoleerd worden over de persoonlijke levenssfeer van de ...

In 2010 schreef emeritus hoogleraar in de rechten Dirk Voorhoof het artikel "Openbaarheid van bestuur in België: een losse flodder". Zijn héél sterk artikel verscheen toen in het magazine Samenleving en Politiek. Het artikel klaagde de erbarmelijke realiteit aan rond de federale openbaarh...

Gemeentelijke openbaarheid van bestuur en de geheimhoudingstruc met de vzw’s

Openbaarheid van bestuur is een fantastisch concept.. op papier: het laat burgers toe om een universum aan documenten op te eisen van een breed spectrum autoriteiten zoals regering, gemeenten, universiteiten, scholen, ziekenhuizen, intercommunales, De Lijn, VRT en zo veel meer (de lijst i...

Open brief aan alle Klimaatzaak mede-eisers

Grimbergen, 17 September 2018   Beste Mede-eisers, Het klimaat tastbaar voelen aftakelen doet ons al vele jaren allemaal pijn. Deze zomer was een héél pijnlijke zomer om mee te maken, want wij als mede-eisers verstaan dat de temperaturen en de eindeloze zon en droogte meer dan enkel "mooi we...

Waarom klimaat en politiek onscheidbaar verbonden zijn

Veel goede, welmenende mensen hebben blijkbaar nog altijd niet begrepen dat het drama van de klimaatopwarming niet los gezien kan worden van politiek. Ja, po-li-tiek, dat chronisch lastig onderwerp dat men al te frequent thuis ontwijkt of tussen buren, vrienden en collega's op het werk als quasi ...

Onze evolutionary trap: een reden waarom we het klimaat niet zullen redden.

Evolutionary vallen zijn niet alleen voor domme kikkers Onlangs pakte onze main-stream mediapijler De Standaard uit met een artikel getiteld "Een op de twintig Belgen is financieel analfabeet." De journalist schreef "Vijf procent van de ...

Vlaanderen – Het Atlantis van de 22ste eeuw?

   Ondanks de naam van de site, publiceert DeWereldMorgen een non-stop stroom interessante artikels over een spectrum onderwerpen die zich hoofdzakelijk in het nu afspelen. Maar af en toe is het ook de moeite om stil te staan en de wereld op een veel langere tijdschaal te bekijken zodat we effec...

Klimaatverandering en ons eigen psychologisch welzijn

Psychologen weten al een tijdje(*) dat klimaatverandering een nefaste impact heeft op het psychologisch welzijn van de meeste mensen. Amerikaanse studies spreken bijvoorbeeld over de trauma's als gevolg van extreme weer evenementen of perioden; je (t)huis vernield zien door nooit voorheen geziene...

Zeespiegelstijging is geen rocket science!

Een facet van de huidige klimaatproblematiek is de diepe kloof tussen de intieme en volumineuze kennis van de wetenschappelijke wereld inzake klimaat en de bijna, in vergelijking, onbestaande kennis van de burger. Want wie van ons kan mee jongleren met de gigatonnen, CO2-equivalente, albedo, PPM,...

Load More