Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Het was Koude Oorlog. Het kapitalistische blok van het Westen stond lijnrecht tegenover het blok onder leiding van de Sovjet-Unie. Desondanks ondernam Aldo Moro als christendemocratisch eerste minister in de jaren zestig-zeventig initiatieven naar een meer soeverein Italië, los van de b...

  Het einde van de wereld voor de mens, dieren en planten wordt geen grote big bang. Het is een langzaam proces dat nu al bezig is met totale desintegratie op termijn als eindresultaat. We kunnen alleen nog pleiten en streven naar een waardig uitsterven, zo argumenteert filosofe Lisa Doel...

  De jaren zeventig van de vorige eeuw waren turbulente jaren voor een aantal Europese landen. Het fascisme was weliswaar militair verslagen in 1945 en heel wat West-Europese landen kregen een burgerlijke democratie. Er bleven echter nog een aantal fascistische restanten overeind in Sp...

  Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne voert de Angelsaksische wereld een hybride oorlog op twee fronten: de tegenstellingen tussen Europa en Rusland op de spits drijven én Rusland en Europa economisch verzwakken. In dat kader oefenen Washington en Londen druk uit op de EU om de acti...

  Het gemor van de bevolking in heel de EU weerspiegelt de diepe crisis van de kapitalistische maatschappij, ook electoraal. Europees links, nog steeds gedomineerd door de sociaaldemocratie, is eveneens in crisis. De groeiende ontevredenheid van de bevolking uit zich immers  niet in ee...

  De mondiale geopolitiek is in beweging. Het is een moeilijk proces van landen die zich willen onttrekken aan de unipolaire, imperialistische wereldorde van het Westen. Omdat Rusland mede de gangmaker is van de nieuwe wereldorde en tegen de NAVO-expansie in Oost-Europa strijdt, zegt het ...

  Iedereen heeft tijdens de corona periode kunnen vaststellen hoe gruwelijk het eraan toeging in de verzorgingscentra. De etterbuil spatte open. De zorgcentra werden ‘horror’ holen. Hoe goed zo ook hun best deden, het te weinig en onderbetaald personeel ging niet, maar snelde vaak, van de...

  Sevim Dagdelen is, sinds ze in 2005 parlementslid werd, één van de boegbeelden van de linkse oppositie in Duitsland. Samen met Sahra Wagenknecht en andere parlementsleden stapten ze vorig jaar uit de fractie van Die Linke. De politieke verschillen waren te groot geworden. Ze richtten...

vakbondsbetoging koopkracht

  Vorige eeuw. Sociale acties, stakingen, betogingen, baadden in een diepe consensus van het corporatistisch model: de samenwerking tussen arbeidersbeweging en kapitaal. De arbeidersbeweging die het gezag en de macht van de bazen erkent en samenwerkt, leidde volgens de officiële ideologie...

  De aanval op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941 van Hitler onder de codenaam ‘Barbarossa’ was deel van de plannen van het Duitse fascisme om de wereld te veroveren. Het ging over de grondstoffenreserves van de USSR, over de eindeloze tarwevelden en landbouwproducten van de Oekraïense zwarte...

Load More