fairfinheader

Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  “Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maa...

  “Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maa...

  In het weekend van 9-10 september 2023 kwamen in India, in New Delhi, in het kader van periodieke bijeenkomsten, de G20-landen samen. Dat zijn de groei-economiën en traditionele industrielanden. Wat in de pers en media relatief onderbelicht is gebleven, is de oproep van een 300 miljonai...

  De Britse film A Clockwork Orange bracht toen heel wat beroering met zich mee. Copy-cat moorden, verkrachtingen en geweld namen nadien in de maatschappij toe. Vele daders zeiden geïnspireerd te zijn door de film. Regisseur Stanley Kubrick kreeg massa’s verontwaardigde brieven. Briefs...

  De vrijheid van de volkeren, en hun democratische toekomst, hangt onmiskenbaar af van de mate van soevereiniteit die de naties over hun toekomst hebben, in dialoog en door verdragen met andere volkeren. De belangrijkste parameters om het gehalte van volkssoevereiniteit te beoordelen zij...

  Guatemala grenst aan Mexico, in het westen aan het kleine Belize (400.000 inwoners) en zuidelijk aan Honduras en El Salvador. Guatemala is een land met een bevolking van 17 miljoen inwoners. Het is na Mexico, het land met het grootste bevolkingsaantal, vergeleken met de andere kleinere ...