about
Toon menu
In haar roman "Sieben Sprünge vom Rand der Welt" wekt de Duitse schrijfster Ulrike Draesner onder meer een stuk traumatische geschiedenis uit Midden-Europa tot leven. Vijf fragmenten over hoe het is tot vreemdeling te worden verklaard en statenloos te zijn.
Volgens European Network of Councils for the Judiciary werkt 'een voormalig Belgisch rechter' 'voor de media' om het gerecht 'aan te vallen' en is dat een 'risico voor de onafhankelijkheid van het Belgisch gerecht'. Het gaat over gewezen vrederechter Jan Nolf.
Lang nadat Joseph Conrad in zijn roman "Heart of Darkness" een afschrikwekkend, klassiek geworden beeld heeft geschilderd van een Afrikaanse oernatuur, is deze vertekening standaard. Dat blijkt uit de berichtgeving over het ebolavirus in Liberia en omstreken.
Tot tweemaal toe riep Bart De Wever op aan de 'moslimgemeenschap' om zich te distantiëren van de terreurdaden van IS. Achter de oproep tot distantie schuilt echter een niet onschuldig mechanisme.
Op zaterdag 9 augustus kwamen de besparingsplannen van de Vlaamse regering aan het licht.et middenveld toonde zich bezorgd. De Vrouwenraad sluit zich daarbij aan. De vrees is dat de gevolgen van deze besparingen erg negatief zijn voor vrouwen en kinderen.
Schoonmaakbedrijf BMS heeft op 21 augustus twee ABVV-afgevaardigden in de NMBS-werkplaatsen te Schaarbeek ontslagen, zonder enige motivatie en schakelt interims in om de staking te breken die op dat ontslag volgde.
Bij tijd en wijle spiegelt Bart De Wever zich aan grootheden uit de geschiedenis. Recent deed hij dat weer. Ditmaal was keizer Augustus de gelukkige. Wat valt er te leren uit die vergelijking?
Bij de saneringsdrift in Vlaanderen is het steeds zinvol om de rapporten van het Rekenhof erbij te halen. Ook het recentste rapport van het Rekenhof toont dat helaas aan.

uit de community

DeWeMo light

Eenvoudig. Vlot. Kort.

Meest gelezen

Foto & Video

oorlog in Irak
Dossier

oorlog in Irak

Advertentie
Schaliegas
Dossier

Schaliegas