Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Waarom zouden de drie linkse partijen samen geen lokale gemeenschapshuizen oprichten? Sacha Dierckx pleit voor gemeenschapshuizen gedragen door de drie linkse partijen en de vakbonden. Sterft, gij oude vormen en gedachten! Dit jaar weerklonk het dan wel niet uit volle borst op 1 mei,...

  75 jaar geleden hebben we samen op het puin van WO II de sociale zekerheid gebouwd. De decennia daarna waren de meest welvarende die we ooit hebben gekend. Vandaag – op het puin van corona – krijgen we opnieuw een unieke kans om de samenleving van de toekomst vorm te geven en een nieuw ...

  Je gaat een olieramp niet te lijf met een schepnet. Een crisis zoals die door het coronavirus schreeuwt om een robuust antwoord, met één oog op de dagelijkse strijd tegen de verspreiding van dit beestje en één oog op de nalatenschap van de pandemie. Maar terwijl landen in het Noorden...

  Al meer dan tien jaar zien we de vinger regelmatig richting de boeren wijzen bij rampen. Dat was zo bij de dioxinecrisis, de vogelgriep, de BSE-besmetting, … en nu ook bij de coronacrisis. Elke keer moet het imago van de boer het bekopen. Is dat terechte kritiek of fake news? Bioloog...

  Nu velen onder ons tijd vinden om te koken en bij de boer om de hoek te kopen, is het goed daar ook wat breder vragen bij te stellen. Wat heeft ons voedselsysteem nodig om schokbestendiger te worden? Vlaanderen heeft een hoogproductieve landbouwsector en een belangrijke voedselindust...

Duurzame ontwikkeling als kompas voor bedrijven

  Sinds de coronacrisis staat het internet vol hallucinante berichten. Van een gezondheidssysteem onder druk tot beursschommelingen, van verlamde toeleveringsketens en bedrijven tot landen en gemeenschappen afgesloten van de buitenwereld. Terwijl prijzen in verschillende sectoren ongezien...

Volgens Rik Pinxten moeten politici hun verticale staatslogica meer verlaten om de rol op te nemen van competente facilitator en juridisch-technische bemiddelaar tussen grote en kleine organisaties, ter verdediging van het algemeen belang. "Politici worden dan ook minder leidinggevend. Ze zijn ni...

Nationalisme zegt alleen dat gemeenschap en staat congruent moeten zijn.” En dus moest de SP een groot deel van het denk- en schrijfwerk voor Het Sienjaal op zich nemen, met een prominente bijdrage van professor Filosofie Koen Raes (1954-2011). Maar de droom van een progressief front van sociali...

‘De toekomst draait om verbondenheid’

Foto: Theo Beck Ja, hij ziet de herpolitisering van het middenveld toenemen. Niet op partijpolitieke manier, maar als een brede beweging die netwerken smeedt. Verbondenheid is volgens Wouter Hillaert, mede-initiatiefnemer van Hart boven ...

Het armoededecreet (art. 5) en het uitvoeringsbesluit (art. 2 tot en met 5) verplichten de Vlaamse Regering – in casu, de minister verantwoordelijk voor de coördinatie van het armoedebeleid – om binnen twaalf maanden na aantreden een Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) op te ...

Load More