Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Een veelgehoorde klacht vanuit het bedrijfsfront: de lonen zijn te hoog. Hoe kunnen 'onze' bedrijven concurreren met hun tegenhangers uit de buurlanden, wanneer ze zoveel méér moeten betalen aan lonen en sociale bijdragen dan bedrijven in Duitsland, Nederland of Frankrijk? Zeker in t...

  Zonder absolute meerderheid benadert N-VA in Vlaanderen nu de rol van CVP in die tijd Ooit was de ‘CVP-staat’ een leidend begrip in de Belgische politiek. Die partij haalde in 1950 een absolute meerderheid. In 1979 verscheen een boek van een aantal redacteurs van het eerste uur van De Mo...

  Beïnvloedt economische ongelijkheid het politiek vertrouwen en stemgedrag van burgers? En hoe kan politiek vertrouwen bijdragen tot meer steun voor inkomensherverdeling? Dat waren de onderzoeksvragen in het doctoraat van Silke Goubin. Vandaag is ze als onderzoeker verbonden aan het O...

  De Nigeriaanse schrijfster, Chimamanda Ngozi Adichie, waarschuwde er tijdens haar TED-talk 'The Danger of a Single Story' voor dat wanneer mensen enkel negatieve verhalen horen over een bepaald land of over sommige personen, ze een gevaarlijk en incompleet beeld krijgen. Dit is helemaal...

  In Masafer Yatta, in de heuvels ten zuiden van Hebron in bezet Palestina, lopen zo'n 1.100 Palestijnse vrouwen, mannen en kinderen momenteel het risico van uitzetting en dreigende vernietiging van hun huizen. Op 4 mei 2022 heeft het Israëlische Hooggerechtshof toestemming gegeven voor d...

  Het Amerikaans presidentschap van Ronald Reagan (1981-1989) vestigde het neoliberalisme als dominante ideologie. Na 40 jaar afbraak van de welvaartsstaat wil de Europese Commissie nu een 'laag-koolstof' neoliberalisme vestigen. Het 'Fit for 55'-pakket is gebouwd rond de 'koolstofmarkt',...

  Veel werkgeversorganisaties en beleidsmakers maken zich zorgen over de arbeidsmarktkrapte. Er zijn volgens hen twee problemen: Volgens VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemingen1, is de arbeidsmarktkrapte een belangrijke bedreiging voor onze economie. Ten tweede zien zij in het zogen...

  De bevrijding die het einde van de Tweede Wereldoorlog ons bracht, betekende voor het kapitaal wel het begin van nieuwe problemen. Onder druk van het ‘rode gevaar’ hadden ze zich in de meeste westerse landen te schikken naar een sociaal beleid: opgelegde herverdeling, progressieve ve...

  In haar laatste jaarverslag waarschuwde secretaris-generaal Marija Pejčinović Burić van de Raad van Europa1 voor een ‘verontrustende democratische terugval’. Nationale instellingen voor de mensenrechten (NHRI's) in heel Europa delen in de klappen van de huidige vijandige omgeving voor v...

  Zowel ons sociaal overlegsysteem als de sociale partners staan sterk in hun schoenen. Dat toont alvast de internationale vergelijking van de gangbare indicatoren voor de sterkte van het sociaal overleg. Zo kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties onderling en met de overheid zelfze...

Load More