Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Het Amerikaans presidentschap van Ronald Reagan (1981-1989) vestigde het neoliberalisme als dominante ideologie. Na 40 jaar afbraak van de welvaartsstaat wil de Europese Commissie nu een 'laag-koolstof' neoliberalisme vestigen. Het 'Fit for 55'-pakket is gebouwd rond de 'koolstofmarkt',...

  Veel werkgeversorganisaties en beleidsmakers maken zich zorgen over de arbeidsmarktkrapte. Er zijn volgens hen twee problemen: Volgens VOKA, het Vlaams netwerk van ondernemingen1, is de arbeidsmarktkrapte een belangrijke bedreiging voor onze economie. Ten tweede zien zij in het zogen...

  De bevrijding die het einde van de Tweede Wereldoorlog ons bracht, betekende voor het kapitaal wel het begin van nieuwe problemen. Onder druk van het ‘rode gevaar’ hadden ze zich in de meeste westerse landen te schikken naar een sociaal beleid: opgelegde herverdeling, progressieve ve...

  In haar laatste jaarverslag waarschuwde secretaris-generaal Marija Pejčinović Burić van de Raad van Europa1 voor een ‘verontrustende democratische terugval’. Nationale instellingen voor de mensenrechten (NHRI's) in heel Europa delen in de klappen van de huidige vijandige omgeving voor v...

  Zowel ons sociaal overlegsysteem als de sociale partners staan sterk in hun schoenen. Dat toont alvast de internationale vergelijking van de gangbare indicatoren voor de sterkte van het sociaal overleg. Zo kunnen vakbonden en werkgeversorganisaties onderling en met de overheid zelfze...

  Het 'antiprogresismo' fascineert en verkoopt kranten. Politieke correctheid heeft afgedaan en nieuw-rechts lijkt nu ook jongeren te charmeren met grofgebekte figuren die op de kap van armen, migranten, vrouwen, holebi's punten scoren. Alvast, dat is het gangbare narratief van veel polit...

  Besparen onwerkbaar maken, boze mensen Terwijl Brussel volop in de MIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel) investeert, hinkt De Lijn achterop. Er kwamen wel nieuwe lijnen, maar het exploitatiebudget groeide niet navenant. Van 2009 tot 2020 steeg het exploitatieb...

België scoort in vergelijking met andere EU-landen zwak wat betreft de financiële toegang tot gezondheidszorg voor de laagste inkomensgroepen. In een onlinebevraging werden beleidsvoorstellen om de betaalbaarheid van gezondheidszorg te verbeteren voorgelegd aan experts en belanghebbenden. Het pr...

  Waarom zouden de drie linkse partijen samen geen lokale gemeenschapshuizen oprichten? Sacha Dierckx pleit voor gemeenschapshuizen gedragen door de drie linkse partijen en de vakbonden. Sterft, gij oude vormen en gedachten! Dit jaar weerklonk het dan wel niet uit volle borst op 1 mei,...

conner Rousseau

  75 jaar geleden hebben we samen op het puin van WO II de sociale zekerheid gebouwd. De decennia daarna waren de meest welvarende die we ooit hebben gekend. Vandaag – op het puin van corona – krijgen we opnieuw een unieke kans om de samenleving van de toekomst vorm te geven en een nieuw ...

Load More