Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Het beleid van minister-president Viktor Orbán in Hongarije werd meermaals veroordeeld wegens strijdigheid met de Europese regelgeving.1 Samenvattend kan worden gesteld dat het hem voornamelijk te doen was om de onafhankelijkheid van instituties en ambtenaren aan banden te leggen. Re...

  Mark Elchardus radicaliseert rustig verder. Hijzélf beleeft zijn Weimarmoment. Neen, je wordt niet gecanceld, maar dit boek gaan we toch aan ons voorbij laten gaan. Jarenlang zat Mark Elchardus, als gerespecteerd socioloog en voorzitter van de Socialistische Mutualiteiten, in de reda...

  Moet er naast een armoedegrens ook een rijkdomsgrens komen? Die vraag stelde politiek filosoof Dick Timmer (1993) zich in zijn doctoraat aan de Universiteit Utrecht, onder de vleugels van Ingrid Robeyns die het idee van een rijkdomsgrens voor het eerst uitwerkte. Zijn doctoraat is een r...

  'Het bestaat alleen in België'. In ongeveer elke discussie over de automatische indexering van de lonen in België wordt dit argument aangehaald. De consequentie is duidelijk: dit moet wel een zot idee zijn, als geen enkel ander land het doet. Meestal wordt er nog snel aan toegevoegd ...

  Een veelgehoorde klacht vanuit het bedrijfsfront: de lonen zijn te hoog. Hoe kunnen 'onze' bedrijven concurreren met hun tegenhangers uit de buurlanden, wanneer ze zoveel méér moeten betalen aan lonen en sociale bijdragen dan bedrijven in Duitsland, Nederland of Frankrijk? Zeker in t...

  Zonder absolute meerderheid benadert N-VA in Vlaanderen nu de rol van CVP in die tijd Ooit was de ‘CVP-staat’ een leidend begrip in de Belgische politiek. Die partij haalde in 1950 een absolute meerderheid. In 1979 verscheen een boek van een aantal redacteurs van het eerste uur van De Mo...

  Beïnvloedt economische ongelijkheid het politiek vertrouwen en stemgedrag van burgers? En hoe kan politiek vertrouwen bijdragen tot meer steun voor inkomensherverdeling? Dat waren de onderzoeksvragen in het doctoraat van Silke Goubin. Vandaag is ze als onderzoeker verbonden aan het O...

  De Nigeriaanse schrijfster, Chimamanda Ngozi Adichie, waarschuwde er tijdens haar TED-talk 'The Danger of a Single Story' voor dat wanneer mensen enkel negatieve verhalen horen over een bepaald land of over sommige personen, ze een gevaarlijk en incompleet beeld krijgen. Dit is helemaal...

  In Masafer Yatta, in de heuvels ten zuiden van Hebron in bezet Palestina, lopen zo'n 1.100 Palestijnse vrouwen, mannen en kinderen momenteel het risico van uitzetting en dreigende vernietiging van hun huizen. Op 4 mei 2022 heeft het Israëlische Hooggerechtshof toestemming gegeven voor d...

  Het Amerikaans presidentschap van Ronald Reagan (1981-1989) vestigde het neoliberalisme als dominante ideologie. Na 40 jaar afbraak van de welvaartsstaat wil de Europese Commissie nu een 'laag-koolstof' neoliberalisme vestigen. Het 'Fit for 55'-pakket is gebouwd rond de 'koolstofmarkt',...

Load More