De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan universiteiten, gemeenten en bedrijven om bloklocaties open te stellen
Open brief - Gentse Studentenraad

Open brief aan universiteiten, gemeenten en bedrijven om bloklocaties open te stellen

De Gentse Studentenraad verspreidde een enquête om zicht te krijgen op hoeveel studenten geen ruimte ter beschikking hebben om te studeren of om een online examen af te leggen. Daaruit blijkt dat de nood naar studieruimte, begrip en concrete actie uitermate hoog is. Daarom doen we een oproep aan iedereen om studieplaatsen te creëren.

zaterdag 16 mei 2020 14:35
Spread the love

 

De coronacrisis brengt een groot aantal problematieken aan het licht bij studenten. Het mentaal welzijn van de studenten wordt tijdens deze periode buitengewoon op de proef gesteld. Uit enquêtes van verschillende studentenraden kwam naar boven dat gevoelens zoals stress, verhoogde eenzaamheid en faalangst een centrale plaats krijgen in het leven van de “corona student”. In de open antwoorden kwam ook vaak aan bod dat studenten geen goede examen- of studeerruimte hebben.

De Gentse Studentenraad verspreidde een enquête om zicht te krijgen op hoeveel studenten geen ruimte ter beschikking hebben om te studeren of om een online examen af te leggen. Daaruit blijkt dat de nood naar studieruimte, begrip en concrete actie uitermate hoog is. Daarom doen we een oproep aan iedereen om studieplaatsen te creëren.

Eén van de grootste bekommernissen die studenten aangeven, is namelijk de afwezigheid van de bloklocaties. Meer dan 40 procent van de ondervraagde studenten vreest immers geen (geschikte) studieruimte ter beschikking te hebben. Nu studenten geen toegang meer hebben tot hun campus, vallen de daarmee gepaarde voorzieningen zoals de bibliotheek en andere studieplaatsen weg. Met het wegvallen van de bloklocaties, verliezen veel studenten niet alleen hun concentratie, maar tevens ook hun moed.

Zo is een bloklocatie meer dan enkel een rustige studieomgeving. Voor sommige studenten vormt het namelijk een vluchtoord om te ontsnappen aan de drukte en spanningen van een (kroostrijk) gezin. Voor anderen is een bloklocatie een van de weinige plaatsen waar internet voorhanden is en nog anderen halen motivatie uit de sociale cohesie en groepsdruk die voortvloeit uit het samen studeren. Door het wegvallen van de bloklocaties is eveneens de grens tussen studeer- en ontspanningsmomenten weggevallen. Bij studenten leidt dit tot aanhoudende stress, spanning en kopzorgen.

Het openstellen van bloklocaties zoals bibliotheken, sporthallen, feestzalen en andere geschikte locaties, zowel bij particulieren als bedrijven, zou een oplossing bieden voor verschillende problemen waar studenten nu mee kampen. Dit zal echter een denkoefening vragen van verschillende partijen, zeker om ook de social distance-regels te kunnen garanderen, waar wij als studentenvertegenwoordigers graag aan meewerken. Sommige studenten zullen verkiezen om thuis te blijven studeren, maar de mogelijkheid om buitenshuis in een rustige omgeving de examenstof te verwerken, komt tegemoet aan vele verzuchtingen van studenten (en hun omgeving).

Net als de overheid rekent op de burgerzin van haar burgers, rekenen wij op de burgerzin en het verantwoordelijkheidsgevoel van de studenten. Wij vragen echter ook begrip voor abnormale situaties waarin studenten noodgedwongen examens moeten afleggen, op niet-conventionele plaatsen zoals in hun slaapkamer of zelfs hun badkamer.

Studenten hoeven zich hier niet voor te schamen. Sterker nog, wij wensen onze bewondering uit te drukken voor alle studenten en personeel die vanuit gelijk welke kamer verder roeien met de riemen die ze hebben. We hopen met deze brief evenwel om alsnog aandacht te vestigen op de nood aan extra ruimte voor studenten om examens op een zo comfortabel mogelijke manier voor te bereiden.

Figuur 1 – antwoorden op de vraag: “Kan jij zorgen voor een stille ruimte waar je verblijft, die geschikt is om te studeren?” Bron: Gentse Studentenraad

 

 

Indien u beschikbare ruimtes hebt die geschikt zouden kunnen zijn, kan u dit altijd laten weten via onderstaand formulier.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!