De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Geachte burgemeester, met mijn beperking wil ik in een gemeente meer mezelf zijn’
Open brief - Stijn Vandamme

‘Geachte burgemeester, met mijn beperking wil ik in een gemeente meer mezelf zijn’

vrijdag 17 november 2023 10:50
Spread the love

 

Geachte burgemeester,

Ik schrijf u en uw betrokken collega’s in Vlaanderen over het feit dat u inclusie nog altijd niet ziet als een automatische reflex bij het maken van plannen en beslissingen. Helaas is dit voor uw eigen gemeente in Vlaanderen een gemiste kans. U geeft daarbij aan mij en anderen met een beperking het gevoel dat wij ons geen evenwaardige burgers mogen voelen.

Als persoon met autisme probeer ik om zelfredzaam te zijn, maar ook ik loop tegen zaken aan in een dorp of stad. Ik ervaar geen fysieke uitdagingen door mijn beperking, maar ik voel me soms onzeker bij gebrek aan een voor mij begrijpbare handleiding. Bij een verandering, of in de context van nieuwe informatie, kan ik moeilijk omschakelen en dan verlies ik mijn zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Vandaag stuiten de uitdagingen van personen met een beperking in een dorp of stad nog altijd op onbegrip. Ik voer nu als persoon met een beperking in een gemeente een strijd om gewoon mezelf te mogen en te durven zijn. Ik vraag voor mezelf meer redelijke aanpassingen om uitdagingen en drempels te overwinnen en mij meer thuis te voelen. Ik, als ambassadeur van de InclusieAmbassade, strijd intussen ook mee voor anderen met een zichtbare en onzichtbare beperking. De misvatting dat je er in een gemeente niet bij zou horen als rolstoelgebruiker of als persoon die worstelt met onzichtbare uitdagingen wil ik doorbreken.

Het is voor ons van groot belang om inclusie in een gemeente te omarmen. Een goed inclusief lokaal beleid maakt een verschil in het mogen deel uitmaken van de samenleving met evenwaardige kansen. Zorgen voor meer inclusie gaat om kleine zaken waarbij het hebben van een beperking geen rol speelt. Het zou een meerwaarde zijn als bijvoorbeeld personen met een beperking kunnen voetballen met personen zonder een beperking. Of als er een helling is voorzien om de verhoogde stoeprand te overwinnen. Vanuit mijn autisme heb ik nood aan een activiteitenlijst op een festival om mijn tijd beter in te vullen.

Ik wil u als burgemeester vragen om meer te luisteren naar de inwoners met een beperking in uw gemeente. Het zou enorm helpen als u en uw lokaal bestuur actief navraag doen naar wat nodig is om onze uitdagingen te overwinnen. Ik pleit dan ook voor een goede adviesraad of een toegankelijkheidsraad waar alle personen met een zichtbare en onzichtbare beperking hun noden kunnen delen en kenbaar maken.

Als afsluiter wil ik benadrukken dat personen met een beperking veel meer zijn dan hun beperking. Wij zijn bereid deel te nemen aan het maatschappelijk debat en een waardevolle bijdrage te leveren aan plannen en beslissingen. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet alleen een verrijking zal zijn voor ons, maar voor de gehele samenleving. Doe moeite om te luisteren naar onze verhalen en inzichten, want dit is het begin tot een inclusievere gemeente.

 

Met vriendelijke groeten,

Stijn Vandamme

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!