De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Meneer Diependael: Stop met sociale huurders te portretteren als derderangsburgers en doe uw job
Open brief - Ron Van Kersschave

Meneer Diependael: Stop met sociale huurders te portretteren als derderangsburgers en doe uw job

donderdag 7 maart 2024 15:56
Spread the love

Hoi Matthias,

Meneer Diependaele, indien u verkiest.

We kennen elkaar niet. Hoeft ook niet. ‘Chances are likely’

dat we elkaar ook niet al te graag zouden hebben. Hoeft ook niet.

Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Ron Van Kersschaver, 34 jaar oud, gehuwd, papa van 3 kleine kinderen, troste bezitter van een bachelordiploma, werkzaam bij de FOD Economie, actief in tal van verenigingen, eigenaar van mijn huis, een auto, en jawel, een bakfiets.

Ook ben ik gemeenteraadslid in Lokeren en lokaal voorzitter van Vooruit. Kortom we verschillen nogal. Mag ook hé.

Oh ja, ik ben ook nog verwend langs alle kanten, een parasiet van de maatschappij, niet bijster intelligent, een dikke profiteur van het systeem, gedoemd om inactief te zijn, lui, gebrekkig qua taal, weinig ambitieus, lomp, ook niet al te knap, laaggeschoold, ongezond, sociaal achtergesteld, nauwelijks in staat om met geld om te gaan, weinig stabiel, agressief, een tikkeltje crimineel en een derderangsburger.

Toch Matthi?

Per slot van rekening groeide ik op in een sociale woning. HORROR!

Of dat is toch het beeld dat u tracht te schetsen over mensen als ikzelf, mijn broer, mijn zussen, mijn ouders, mijn buren, mijn lotgenoten.

Wel Matthi. Ge zijt verkeerd. Ge zijt zelfs niet eens in de buurt.

Als u denkt dat hard werken genoeg is, dan bent u lelijk mis.

Als u denkt dat een eigendom kopen na 9 jaar sociale huisvesting voor iedereen moet lukken, dan bent u lelijk mis.

En als u denkt dat al die gezinnen op de wachtlijst (176.026!!!) maar wat beter hun best moeten doen in het leven. Dan bent u ECHT lelijk mis.

U bent dan zelfs niet alleen lelijk mis, u heeft dan ook geen flauw idee van wat een sociale woning voor mensen kan betekenen.

Sociale huisvesting biedt kansen voor mensen die dag in dag uit hun best doen maar niet vooruit raken. Sociale huisvesting zorgt voor zekerheid op een moment dat er vaak alleen maar onzekerheid is. Sociale huisvesting fungeert als motor op de sociale ladder.

Het zorgt voor stabiliteit, standvastigheid en levenskwaliteit. Het zorgt ervoor dat talenten ten volle ontwikkeld kunnen worden en dat mensen, kinderen, jongeren een beter uitzicht op de toekomst hebben. Sociale huisvesting werpt een dam op tegen armoede.

Dat Matthi, en zoveel meer.

Lees het begin van deze tekst nog eens, misschien opent het uw ogen een beetje.

Ik heb geluk gehad. Wel, ik gun dat geluk ook aan anderen.

Dus Matthias, als u het als minister van Wonen nalaat om te investeren in sociale huisvesting, om meer woningen te bouwen, om de huidige woningen versneld te renoveren en om de leegstand aan te pakken, dan vraag ik mij af…

Wie is hier nu eigenlijk lui, inactief of weinig ambitieus?

Niet de sociale huurder, maar u Matthi. U.

Stop met sociale huurders te behandelen en portretteren als derderangsburgers en doe uw job.

En wie weet, zullen wij u dan misschien ook niet zien als een derderangspoliticus.

Sociale groeten,

Ron

#pano #dewachtlijst #socialehuisvesting #wonen #armoedebestrijding

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!