Palestijnse burgers eisen met hun paspoort het recht op gezinshereniging voor het UNSCO-hoofdkwartier van in Gaza. Foto: Youssef Abu Wafta/APA Images
Maureen Clare Murphy, The Electronic Intifada,

Israel drijft apartheidsrepressie op

Wie dacht dat Israël na het vernietigende rapport van Amnesty International een tijdje low profile zou gaan vergist zich. De Israëlische regering heeft nog een tandje bijgestoken in de repressie van het apartheidsapparaat, met onder meer een verbod op samenwonen van huwelijkspartners.

donderdag 17 maart 2022 14:34
Spread the love

 

Terwijl Israël met behulp van zijn internationale mededaders campagne voert om het label ‘apartheid’ kwijt te raken, gaat het land nog een stap verder met nog strengere apartheidsregels tegen de Palestijnse bevolking in Israël zelf en in de bezette gebieden.

Israel heeft een tijdelijk verbod op Palestijnse familiehereniging opnieuw verlengd, binnen het kader van zijn demografische engineering met de bedoeling een Joodse meerderheid op het grondgebied van het historische Palestina te bewerkstelligen.

Adalah, een organisatie die de rechten van de Palestijnen in Israel bepleit, verklaart dat de wetgeving “een van de meest racistische en discriminerende wetten in de wereld is en onmiddellijk moet ingetrokken worden.”

Een bevelschrift ‘Burgerschap en Toegang tot Israel’ verbiedt de minister van binnenlandse zaken van Israel verblijfsvergunningen of burgerschap toe te kennen aan Palestijnen van de Westelijke Jordaanoever en Gaza die huwen met burgers van Israel. Volgens Adalah “verbiedt de wet ook de vereniging tussen burgers of inwoners van Israël met hun echtgenoten van ‘vijandige staten’, waaronder Syrië, Libanon, Irak en Iran.”

Het Israelisch Parlement de Knesset heeft het tijdelijke bevel dat familiehereniging verbiedt reeds 21 maal hernieuwd in de laatste 18 jaar, meldt Adalah nog. Maar, in tegenstelling tot vroeger, vermeldt de huidige versie van de wet expliciet “dat het de bedoeling is een Joodse demografische meerderheid te verzekeren”.

Demografische engineering is tevens het speerpunt van het beleid van Israël over mensen die het geweld in Oekraïne ontvluchten. Zondag 6 maart verklaarde minister van binnenlandse zaken Ayelet Shaked dat de instroom van grotendeels niet-Joodse Oekraieners in Israël “zo niet verder kon gaan. Iedereen met een beetje hersens begrijpt dat we dit hoge aantal vluchtelingen niet kunnen opnemen”, voegde zij er nog aan toe.

Demografische obsessie

Deze obsessie van Israel met zijn demografie is niet nieuw. Het land heeft miljoenen Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen verhinderd hun recht uit te oefenen om naar de grondgebieden, terug te keren waarvan zij met geweld verjaagd werden op basis van het feit dat zij niet Joods zijn.

Een Joodse en democratische staat – 1

Een staat voor al zijn burgers – 0

Shaked erkende op 10 maart letterlijk dat de wet over familiehereniging apartheid betekent, door te tweeten dat de aanvaarding van de wet een overwinning was voor “een Joodse en democratische staat” en een nederlaag voor “een staat van alle burgers”.

De wet over de Israëlische natie-staat kwam er in 2018. Ze stelt dat “het recht op zelfbeschikking in de Staat Israël alleen voor het Joodse volk bestemd is.”

Staatloze Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza wonen worden eveneens geconfronteerd met gelijkaardige restricties, omdat Israël weigert een verblijfsvergunning te verlenen aan buitenlandse burgers die gehuwd zijn met Palestijnen die in deze grondgebieden wonen. Joodse kolonisten in de bezette gebieden zijn niet onderhevig aan dergelijke restricties.

In zijn laatste rapport benadrukt Amnesty International de Israëlische “ontkenning van nationaliteit, verblijfsvergunning en familieleven” en stelt dat Israël een systeem van apartheid toepast tegen de Palestijnen. De opschorting van de procedures voor familiehereniging op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza schaadt tienduizenden buitenlandse burgers die gehuwd zijn met Palestijnen.

En ondertussen verbiedt Israël de Palestijnse inwoners van Gaza om op de Westelijke Jordaanoever te gaan wonen. De mensenrechtenorganisatie Al-Haq heeft verklaard dat Palestijnen verplicht worden levensbeslissingen van zuiver persoonlijke aard te nemen zoals met wie te trouwen en waar te leven “op basis van de beperkingen opgelegd door het Israëlische beleid en zijn praktijken die niet alleen hen als doelwit hebben, maar alles wat te maken heeft met hun verplaatsingen.”

Sinds zijn ontstaan heeft Israël de Palestijnen verhinderd om in hun vaderland te leven door middel van massale uitdrijvingen en verplaatsingen in 1948 en 1967 en door voortdurend de verblijfsvergunningen van Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Palestijns Oost-Jeruzalem te annuleren. Als resultaat van dit beleid “worden honderdduizenden Palestijnen die in Palestina geboren zijn nu beschouwd als “buitenlanders” zonder onmiddellijk recht op toegang of verblijf,” verklaart Al-Haq.

Israel verhindert ook de Palestijnen, die onder militaire bezetting leven, hun vrijheid van beweging uit te oefenen binnen de bezette gebieden, door alleen al in 2021 arbitraire reisverboden op te leggen aan meer dan 10.500 Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Van september 2020 tot maart 2021 heeft Israel reisaanvragen van een derde van alle patiënten van Gaza, die medische behandeling zochten in Israël en op de Westelijke Jordaanoever, afgekeurd of uitgesteld.

Sollicitanten die aan Palestijnse universiteiten willen onderwijzen moeten de goedkeuring van Israël aanvragen en aantonen dat zij “een betekenisvolle bijdrage zullen leveren aan de academische opvoeding, aan de regionale economie of aan de promotie van regionale samenwerking en vrede.”

Israël klasseert praktisch iedereen als vijanden van de “vrede”, die Israël bekritiseert of opkomt voor de rechten van de Palestijnen. Dit betekent dat Israël in feite een volledige politieke controle oplegt aan de Palestijnse universiteiten.

“Het aantal lezingen zal beperkt worden tot een quota vastgelegd door Israël, die voor het ogenblik op 100 staat,” volgens de Israëlische krant Haaretz. Ondertussen zullen slechts 150 buitenlandse studenten per jaar toelating krijgen om te studeren aan Palestijnse universiteiten en het militaire bezettingsregime zal aanduiden welke studiedomeinen voor hen open staan.

De nieuwe restricties, die naar verwachting vanaf mei zullen toegepast worden, hebben geleid tot vernieuwde oproepen tot boycott van de Israëlische academische instellingen, waarvan vele nauwe banden hebben met het Israëlisch regime van bezetting, apartheid en bezetting-kolonisatie van Palestina.

 

Israel doubles down on apartheid werd vertaald door Roos De Witte. Maureen Clare Murphy is redactielid van The Electronic Intifada.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!