Overbodig politiecircus voor verontwaardigden in Brussel
Betoging, Brussel, De verontwaardigde, verontwaardigden, Les indignés, afschrikkingspolitiek, agressie door politie -

Overbodig politiecircus voor verontwaardigden in Brussel

zaterdag 12 november 2011 03:42
Spread the love

Vrijdagavond zijn ‘verontwaardigden’ uit het hele land – na hun volksbijeenkomst voor het Brusselse centraal station – andermaal onnodig lastiggevallen door de politie in het centrum van de stad. Dit gebeurde naar aanleiding van een vreedzame betoging die was vertrokken richting de zogenaamde neutrale zone. Later werd beslist hen de toegang tot de grote markt te ontzeggen, waarna op z’n minst één persoon een tijd lang is opgepakt door de politie en een aantal andere personen met de (on)nodige fysieke en verbale dwang van het plein zijn verwijderd of de toegang tot het plein aan hen ontzegd is geworden.

Na de volksbijeenkomst aan het centraal station in de namiddag, waar er over het ontstaan en de verdere ontwikkelingen van de beweging werd gedebatteerd, vertrok een kleine betoging richting de neutrale zone. Dit is een zone rond de nationale instellingen zoals het parlement waar geen enkele vorm van politieke actie wordt getolereerd. Het betreden van die zone was niet de hoofddoelstelling van de betoging, maar op z’n minst een aantal activisten waren op de hoogte van het risico, maar stellen zich ook vragen bij die maatregel ter bescherming van de democratische instellingen (die ook het nodige krediet verloren hebben bij grote lagen van de bevolking).

We hebben het luie zweet dat werd achtergelaten door onze heren en dames politici net niet kunnen ruiken toen de politie voldoende mankracht gemobiliseerd had om onze verdere optocht te voorkomen. We keerden echter zonder problemen op onze stappen terug en hebben nog even halt gehouden aan de koningsstraat. Toen de eerste helmen, schilden en matrakken werden bovengehaald en iets later een extra horde agenten in gevechtsuitrusting werd aangevoerd, besloten we al vlug om terug te keren richting centraal station. We waren namelijk totaal niet uit op een confrontatie met de politie.

Onderweg werd dan het voorstel gelanceerd om naar de grote markt te gaan waarvoor het grootste deel van de groep wel te vinden was gezien er altijd veel volk in die buurt vertoeft. De politie was daar echter niet zo voor te vinden en besloot om ons te volgen en probeerde ons de pas af te snijden. Na een aantal pogingen begon dit steeds beter te lukken. De groep geraakte gesplitst of andere haakten af voor een vervolg van de actie. Daarna werd er nog via andere wegen en in kleinere groepjes geprobeerd tot op de grote markt te raken. Al snel werd duidelijk dat de politie ondertussen her en der , op alle toegangswegen naar de markt, filtercontroles had opgezet.

Mensen werden op basis van uiterlijke kenmerken en het hebben van een bepaalde politieke mening de toegang al dan niet toegestaan. Zo zijn er ook mensen de toegang tot de grote markt geweigerd die helemaal niks met de “actie” te maken hadden. Dit hier en daar met de nodige brutaliteit en fysieke dwang terwijl een aantal activisten zonder problemen de controles konden vermijden (zoals ondergetekende 2 maal). Op de markt zelf is iemand opgepakt nadat hij een slogan riep (police partout justice null part). Andere mensen die daartegen protesteerden of de gebeurtenissen op camera vastlegden werden ook niet onzacht van de markt verwijderd. In mijn geval probeerden ze ook m’n telefoon – waarmee ik filmde – af te pakken en tegen de grond te werken.

Toen de meeste activisten van het plein waren verwijderd, vervoegden zij hun met de overblijfselen van zij die niet het geluk hadden om een bezoekje te kunnen brengen aan één van Brussels toeristische trekpleisters. Een deel van hen is nadien nog naar het politiecommisariaat getrokken om de vrijlating van de opgepakte perso(o)n(en) te eisen. Niet veel later – vlugger als gewoonlijk bij administratieve arrestaties van politieke activisten – deelde de politie mee dat iedereen was vrijgelaten. Dat werd even later ook bevestigd waarna de activisten druppelgewijs op de muzikale tonen van enkele straatartiesten huiswaarts keerden.

take down
the paywall
steun ons nu!