Foto: Flickr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH
Opinie - and

Assemblee van Caribische Volkeren tegen elke inmenging in Haïti

In Haïti is een machtsvacuüm ontstaan met chaos tot gevolg. De roep voor een buitenlandse interventie klinkt steeds luider, maar het is zeer de vraag of dit wenselijk is. De ACP heeft een alternatief plan om uit de crisis te geraken.

maandag 25 maart 2024 17:25
Spread the love

 

Op 6 maart besprak de Assemblee van Caribische Volkeren de situatie in Haïti. Ze veroordeelt alle plannen voor een militaire interventie van de VS of de Core Group van Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Ook wil ze niet weten van het opnieuw aan de macht brengen van de verdreven premier Ariel Henry, omdat die mogelijk betrokken is bij de moord op zijn president Jovenel Moïse.

De Assemblee van Caribische Volkeren (ACP) is een in 1994 opgerichte alliantie van vakbonden, sociale bewegingen, ngo’s, politieke organisaties, arbeiders, boeren, inheemse volkeren, jongerengroepen, enz.

Ze definieert zichzelf als een ruimte en een proces om de volkeren van het Caribisch gebied samen te brengen, over de geografische scheidslijnen heen die tijdens hun gedeelde koloniale verleden zijn ontstaan.

Logo: Cubarte

De Assemblee wil: “Steun bieden en bijdragen aan de versterking van sociale bewegingen en organisaties in het Caribisch gebied en hun convergentie en articulatie bevorderen; een Caribische identiteit helpen ontwikkelen op basis van respect voor diversiteit en verzet tegen alle vormen van agressie, van koloniale overheersing en van imperialistische onderdrukking tegen onze landen; de strijd van de volkeren in de regio tegen de vernietigende gevolgen van de neoliberale kapitalistische globalisering en haar bilaterale en regionale vrijhandelsmodellen stimuleren”.

Solidair met volk van Haïti

Op 6 maart kwam het Regionale Uitvoerende Comité van de ACP bijeen om de situatie in Haïti en de imperialistische plannen voor dit land, hét symbool van het verzet tegen slavernij en kolonialisme, te analyseren. Het Comité bracht een groot aantal organisaties samen die Cuba, de Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, Martinique, Barbados, Trinidad en Tobago en natuurlijk Haïti vertegenwoordigden.

De gezamenlijke verklaring van de ACP veroordeelt alle plannen voor militaire interventie

Het Uitvoerend Comité gaf een solidariteitsverklaring uit met het Haïtiaanse volk, waarin duidelijk werd uiteengezet “wat de onderliggende oorzaken van de crisis zijn, wat de analyse van de huidige situatie is, en wat de regionale en internationale gemeenschap moet doen – en wat niet”.

Tegen elke militaire interventie

De gezamenlijke verklaring van de ACP begint met een veroordeling van alle plannen voor militaire interventie van de Verenigde Staten of de zogenaamde Core Group, een groep zonder enige legitimiteit bestaande uit ambassadeurs van Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten en de Europese Unie:

“Wij, de Assemblee van Caribische Volkeren, verklaren dat er geen buitenlandse militaire interventie mag zijn – geen VS-troepen of troepen van enig ander land van de Core Group, geen Keniaanse troepen, geen CARICOM-troepen of troepen van enig ander land. Daarom veroordelen wij met klem de verklaringen van sommige CARICOM-lidstaten dat hun troepen ‘klaar’ staan om naar Haïti te gaan.”

CARICOM is een organisatie van ongeveer vijftien Caribische staten, waarvan verschillende leden oproepen tot militaire interventie om de dramatische Haïtiaanse crisis op te lossen.

CARICOM: Kaart: NuclearVacuum, Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0 DEED

Tegen terugkeer van premier Ariel Henry

De oproepen tot buitenlandse militaire interventie zijn bedoeld om de macht van Ariel Henry te versterken, de premier die op 7 juli 2021 onder druk van de Verenigde Staten en de Core Group frauduleus werd aangesteld na de moord op de president van de republiek, Jovenel Moïse, twee dagen eerder.

Het schandaal is des te groter, omdat Ariel Henry verdacht wordt van medeplichtigheid aan de moord op de president. Op 10 september 2021 eiste de openbare aanklager van Port-au-Prince dat Ariel Henry zou worden ondervraagd, omdat hij contact had gehad met een van de verdachten van de moord op de president.

Honderden Haïtiaanse verenigingen, vakbonden, organisaties, partijen en persoonlijkheden hebben de imperialistische inmenging in de benoeming van Ariel Henry aan de kaak gesteld. De afgelopen drie jaar werd zijn regering gekenmerkt door wijdverspreide corruptie, een explosie van de misdaad, duizend ontvoeringen tegen 2021 en de almacht van bendes.

“Henry is onwettig aan de macht gekomen, terugkeer is ook onwettig”

In deze context eist de verklaring van de Assemblee van Caribische Volkeren: “CARICOM moet ophouden Ariel Henry te erkennen als premier van Haïti […] CELAC, de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten, moet ook ophouden Henry te erkennen. […]

De VN en de kerngroep moeten ook ophouden Henry te erkennen en met hem te onderhandelen over een machtsoverdracht. Hij is onwettig en daarom zal elke betrokkenheid van zijn kant bij het tot stand brengen van een overgangsovereenkomst onwettig zijn en niet geaccepteerd of vertrouwd worden door het Haïtiaanse volk”.

Echte oorzaken van de Haïtiaanse crisis

De Assemblee van Caribische Volkeren veroordeelt de retoriek van “de Haïtiaanse chaos” die door de imperialistische machten en hun lokale steunpunten naar voren wordt gebracht, en verdedigt het voorstel van de Montana Akkoorden die door honderden sociale bewegingen worden gesteund.

“De oprichting van een tijdelijk uitvoerend orgaan op basis van consensus en vreedzame middelen, de vorming van een regering van nationale eenheid/redding”, luidt de titel van deze akkoorden. De verklaring van de ACP noemde ze “een Haïtiaanse oplossing voor de Haïtiaanse crisis”.

Bij het analyseren van de oorzaken van de zogenaamde “chaos” stelt de ACP-verklaring: “Er is een machtsvacuüm in Haïti dat gewapende groepen onder leiding van criminelen proberen op te vullen. Het geweld maakt het voor de bevolking bijna onmogelijk om in te grijpen en om het vacuüm op te vullen dat wordt achtergelaten door de traditionele volksdemonstraties van legitieme sociale bewegingen.

“Deze gewapende groepen handelen in het belang van de economische en politieke elites en buitenlandse mogendheden”

De voortdurende erkenning van de feitelijke maar totaal onwettige en in diskrediet gebrachte premier Ariel Henry was een andere belangrijke factor in het ontstaan van dit politieke vacuüm”.

Terug naar koloniale status?

In de ACP-verklaring wordt de verantwoordelijkheid van de imperialistische mogendheden beschreven als koloniaal:

“Sinds 2004 is Haïti in feite teruggekeerd naar een koloniale status, waarin ambassadeurs en andere vertegenwoordigers van de zogenaamde kerngroep – voornamelijk de Verenigde Staten, Frankrijk en Canada – beslissingen nemen over het politieke proces in Haïti. Zo werd Ariel Henry door de kerngroep geïnstalleerd als de feitelijke premier van Haïti, na de moord op de toenmalige president Jovanel Moise in 2021.”

Het massale geweld en de bendes worden aan de kaak gesteld als een strategie om een politieke richting op te leggen die het Haïtiaanse volk verwerpt:

De Haïtiaanse bevrijdingsoorlog bevrijdde Haïti niet alleen van de slavernij, maar stelde het ook in staat om de eerste zwarte republiek te stichten

“Het belang van het patroon en de doelen van het geweld ligt in het feit dat deze gewapende groepen handelen in het belang van de economische en politieke elites en buitenlandse mogendheden; met de volgende doelstellingen: (a) het dwarsbomen en voorkomen van elke massale actie van het Haïtiaanse volk om een legitieme politieke oplossing voor de crisis op te leggen; en (b) het creëren van de voorwaarden voor een roep om buitenlandse militaire interventie. Vandaag zijn die doelstellingen al grotendeels bereikt”.

Lange geschiedenis van VS-interventie

De ACP-verklaring wijst er verder op dat de Haïtiaanse crisis verband houdt met de geschiedenis van imperialistische inmenging, namelijk de militaire VS-interventie een eeuw geleden, de ontvoering van de democratisch gekozen president Aristide, vervolgens de militaire interventie in 1994 met de aanwezigheid van 20.000 VS-troepen gedurende zes jaar, en ten slotte een nieuwe militaire VS-interventie na de staatsgreep van 2004, gedurende 13 jaar.

De verklaring onderstreept het politieke en symbolische belang van Haïti voor de volkeren van de wereld. De Haïtiaanse bevrijdingsoorlog bevrijdde Haïti niet alleen van de slavernij, maar stelde het ook in staat om de eerste zwarte republiek te stichten.

VS aast op kostbare grondstoffen

Tot slot wijst de verklaring op wat er echt op het spel staat bij de imperialistische aanval op Haïti en zijn volk: “De crisis in Haïti kan niet los worden gezien van het geopolitieke belang van het Caribisch gebied voor het VS-imperialisme, en dus van zijn controle. Haïti bezit kostbare grondstoffen (goud, titanium, iridium, bauxiet, aardgas) en we mogen niet vergeten wat er in 1915 gebeurde toen de economische belangen van het VS-kapitaal de destabilisatie en vervolgens de invasie uitlokten.”

“De crisis in Haïti kan niet los worden gezien van het geopolitieke belang van het Caribisch gebied voor het VS-imperialisme”

Opnieuw gebruiken de imperialistische mogendheden de techniek van de ‘pyromaan/brandweerman’, waarbij ze moorddadige vuren aansteken om hun economisch en strategisch egoïstische interventie te rechtvaardigen.

 

Verder lezen:

– Veron Arnault, Standpunt van de Assemblee van Caribische volkeren
Verklaring van de Assemblee van Caribische volkeren over de crisis in Haïti

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!