Nieuws, Economie, Samenleving, België, Lokaal, Brussel -

Onderzoek bewijst andermaal: om een goedbetaalde vaste job te hebben in Brussel kan je maar beter wit zijn

Brussel is de meest kosmopolitische stad van Europa, maar de discriminatie op de arbeidsmarkt tiert er welig. Om een goedbetaalde vaste job te hebben kan je maar beter wit zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van het ABVV-Brussel.

donderdag 21 maart 2019 17:23
Spread the love

Slechts 23 procent van de Brusselaars heeft twee ouders die ook in België geboren zijn. Iets meer dan 40 procent heeft niet de Belgische nationaliteit. Om een grotere diversiteit te vinden moet je al naar Dubai gaan. Brussel laat zelfs steden als New York, Londen en Parijs ver achter zich.

Maar als het over racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt gaat, doet Brussel het niet beter dan de andere regio’s in België. De studiedienst van ABVV-Brussel doorploegde de cijfers die Unia en de FOD Werkgelegenheid over de Brusselse arbeidsmarkt verzamelden en kan zo voor het eerst een specifiek rapport maken over de toestand in de hoofdstad.

Mensen met Afrikaanse roots (Noord-Afrika én Sub-Saharaans Afrika) hebben drie keer zoveel kans om werkloos te zijn als mensen zonder migratie-achtergrond. De hardnekkige discriminatie in het onderwijs speelt daar zeker een rol in. Van de mensen met Maghrebijnse roots deed slechts 14 procent hoger onderwijs. Bij de witte Belgen is dat 51,4 procent. “Het onderwijs in Franstalig België staat bekend als één van de meest ongelijke onderwijssystemen in Europa”, aldus het ABVV.

Maar onderwijs zegt niet alles. Ook bij een gelijk diploma zijn de verschillen groot en die kloof wordt zelfs groter naarmate het diplomaniveau stijgt. Of zoals het ABVV het stelt: “Een hoger onderwijsdiploma voor mensen van buitenlandse afkomst biedt heel wat minder perspectieven op de arbeidsmarkt dan voor personen van Belgische afkomst.”

De hogere werkloosheidscijfers voor mensen van kleur zijn ook maar één kant van het verhaal. Het ABVV zocht ook uit in welke sectoren de verschillende groepen terechtkomen. Bij mensen met Maghrebijnse roots staan de schoonmaak en het stad- en streekvervoer (zeg maar de MIVB) helemaal bovenaan. Voor mensen met Sub-Saharaans Afrikaanse roots is dat gezins- en bejaardenhulp. Bij de witte Belgen staan de sectoren gas- en elektriciteit en banken en verzekeringen bovenaan.

Het ABVV: “Personen van buitenlandse afkomst werken over het algemeen in sectoren met lage lonen en minder zekerheid, en zijn uitgesloten van sectoren met beter betaalde en stabielere banen. Deze kwalitatieve tewerkstelling is meestal voorbehouden aan personen van Belgische afkomst.” Een studie besteld door de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris drukte het een aantal jaar geleden nog scherper uit en had het over ‘witte bastions’ op de arbeidsmarkt.

Structurele ongelijkheid

Die ongelijkheid zie je nog op twee andere manieren. Werknemers van Sub-Saharaanse afkomst en van Maghrebijnse origine werken respectievelijk 5 en 3 keer vaker met een uitzendcontract dan witte werknemers met de Belgische nationaliteit.

Die laatste categorie is ook oververtegenwoordigd bij de openbare diensten. Je vindt er wel mensen van kleur, maar de statutaire contracten die meer werkzekerheid bieden, blijven voornamelijk weggelegd voor personen van Belgische origine.

Volgens het ABVV is racisme bij de aanwerving een belangrijke factor. Maar de vakbond vraagt ook om naar het grotere plaatje te kijken. Het gaat om “structurele ongelijkheden op het vlak van huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbare dienstverlening, wat vervolgens als domino-effect de integratie op de arbeidsmarkt beïnvloedt”.

Praktijktests om discriminatie op te sporen bij de aanwerving zijn nodig, maar niet voldoende. “Voor ABVV-Brussel is de strijd tegen discriminatie noodzakelijk maar niet toereikend om de toestand van mensen van buitenlandse origine op de Brusselse arbeidsmarkt te kunnen verbeteren. Tegelijk moet een grote inspanning worden geleverd om de strijd aan te binden met de klassenongelijkheid die deze mensen treft (los van hun herkomst) en met de mechanismen die deze ongelijkheid generatie na generatie in stand houden.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!