“I need my parents consent to be myself" Barriers to gender-affirming treatments for transgender people in China. Bron: Amnesty International
Samenleving -

Transgender personen in China opereren zichzelf omdat gezondheidszorg niet toegankelijk is

Transgender personen in China passen op zichzelf chirurgische ingrepen toe en kopen onveilige hormonenbehandelingen op de zwarte markt omdat de toegang tot dringende specifieke gezondheidszorg voor hen erg gelimiteerd is. Dit zegt Amnesty International in een nieuw onderzoeksrapport.

dinsdag 14 mei 2019 13:03
Spread the love

Het rapport “I need my parents’ consent to be myself- Barriers to gender-affirming treatments for transgender people in China” toont aan dat een gebrek aan informatie, discriminatie, stigma en restrictieve ontvankelijkheidscriteria transgender personen ertoe dwingen om gebruik te maken van ongereguleerde en onveilige genderbevestigende behandelingen.

De gemeenschap van transgender personen in China is zo goed als onzichtbaar en wordt geconfronteerd met verregaande discriminatie thuis, op school, op de werkvloer en in het gezondheidssysteem. Niettegenstaande deze uitdagingen heeft Amnesty International 15 transgender personen verspreid over het land bereid gevonden om te getuigen over hun ervaringen.

De meeste vertelden aan Amnesty hoe zwaar ze lijden onder de mismatch tussen hun genderidentiteit en geslachtskenmerken. Uit de interviews bleek echter ook dat ze bitter weinig weten over toegang tot genderbevestigende behandelingen in de publieke gezondheidszorg. Dit in combinatie met strenge en discriminerende ontvankelijkheidscriteria zorgt ervoor dat transgender personen hun weg niet vinden naar de zorg die ze nodig hebben.

In China worden transgender personen geclassificeerd als “mentaal ziek” en genderbevestigende behandelingen zijn enkel toegankelijk mits toestemming van de familie. Dit is een ernstige hindernis tot gezondheidszorg. Veel transgender personen praten niet met hun familie omdat ze vrezen afgewezen te worden.

Ook andere criteria om in aanmerking te komen voor chirurgie – zoals ongetrouwd zijn of een leeg strafblad hebben – vormen grote obstakels tot behandeling. “China laat transgender personen in de steek. Discriminerende wetgeving en beleid geven vele mensen het gevoel dat ze geen andere keuze hebben dan hun leven op het spel te zetten en zichzelf te opereren en onveilige hormonenbehandelingen toe te passen die ze aankopen op de zwarte markt”, zegt Doriane Lau, China-onderzoeker van Amnesty International.

“De autoriteiten mogen transgender personen niet langer classificeren als mentaal zieken. Informatie over gezondheidszorg voor transgender personen moet beschikbaar gemaakt worden en de extreme voorwaarden om toegang te krijgen tot genderbevestigende chirurgie moeten versoepeld worden. Transgender personen hebben recht op de gezondheidszorg die ze nodig hebben.”

take down
the paywall
steun ons nu!