Foto: Han Soete
Oproep, Milieu, Samenleving, Politiek, België - Vasten voor Vrede, Ecokerk

Vasten voor het leven: twee dagen vasten voor het klimaat

Op de vooravond van de verkiezingen vasten we twee dagen, 23 en 24 mei, opdat we niet zouden vergeten te kiezen voor de planeet. Een keuze die moet leiden tot krachtdadige en moedige politieke beslissingen inzake klimaat, met de 1,5°C-limiet als leidraad. Een keuze voor het leven, ook na ons. Met deze tweedaagse vasten willen we onze steun betuigen aan de Klimaatcoalitie én Youth for Climate.

maandag 6 mei 2019 18:24
Spread the love

Bovendien is 24 mei de vierde verjaardag van de pauselijke encycliek “Laudato Si’ ”waarin paus Franciscus iedereen oproept om mee te werken aan een ‘integrale ecologie’. Greta Thunberg vraagt om er een feestelijke algemene stakingsdag voor het klimaat van te maken. Als de jongeren kunnen spijbelen, kunnen wij het werk en het eten staken.

We vasten om zuiver te krijgen waar het om gaat. Met name om een wereld die ons in leven kan houden. Om liefde voor die wereld en de rijke biodiversiteit die ze herbergt. Om toekomst voor iedereen, met respect voor mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.

Vasten is niet exclusief een religieuze kwestie. We willen niet polariseren maar verbinden. Daarom nodigen we alle mensen uit, ongeacht hun levensovertuiging, die zich zorgen maken over het klimaat, om deel te nemen. Een ondersteunend bezoek brengen kan uiteraard ook. Of van thuis uit (gedeeltelijk) meedoen is eveneens zinvol.

Via deze symbolische actie geven we een signaal aan al onze politici. We menen wat we vragen. Er is een enorm groot draagvlak bij de bevolking voor een beleid dat klimaatwetten stemt en klimaatmaatregelen uitwerkt. Tegelijk roepen we alle burgers op om hun stem te geven aan hen die zich daadwerkelijk willen inzetten voor het krachtig en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft.

Herman Wauters, organisator Vasten voor het Leven, vertelt: “Als dementie-expert stel ik me de vraag of we stilaan niet afstevenen op een nieuw soort dementie. We lijken blijkbaar steeds meer en meer te ‘willen’ vergeten dat de planeet ons voedt, kleedt, verwarmt, beademt, … kortom ons in leven houdt, ons het leven schenkt. Deze soort dementie is als een sluipend gif: het begint traag en vertroebelt onze geesten. In tegenstelling echter tot de ‘echte’ vormen van dementie kunnen we deze soort dementie wél onmiddellijk voorkomen. De remedie is drievoudig: meer “bewustzijn”, het ophalen van herinnering en moedige politieke keuzes. Vasten kan “bewust-zijn” én “her-innering” naar boven halen. Dat ervaar ik reeds 32 jaar tijdens de jaarlijkse vastenweekends ‘Vasten voor Vrede’. Het bewustzijn en de her-innering leren ons dat we maar één planeet hebben. Dit vasten doet bovendien een appel op de politiek. We kunnen niet zeggen: we hebben het niet geweten! Daarom hongeren we naar échte verandering en vastberaden politieke beslissingen, zoals ondermeer beschreven in Laudota Si en het memorandum van de Klimaatcoalitie.”

Hugo Van Dienderen, co-voorzitter Grootouders voor het Klimaat over deze actie: “Wij, grootouders, zijn bezorgd om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, want de klimaatverstoring en de luchtvervuiling bedreigen hun leefomgeving en gezondheid. Wij willen een duurzame samenleving die de draagkracht van onze planeet respecteert. Burgers, bedrijven en middenveld kunnen dit enkel realiseren samen met een overheid die keuzes maakt en krachtig optreedt. Het klimaatbeleid moet de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en landen helpen om zich aan te passen aan de toenemende gevolgen van de klimaatverstoring.”

 

Spreek je steun uit voor onze actie, of laat ons weten dat je deelneemt in de Bijstandskerk of thuis op www.vastenvoorhetleven.be.

Tenslotte kan je dit evenement ook delen met anderen ondermeer via: https://www.facebook.com/events/1522546444547548/.

 

Dit initiatief van ‘Vasten voor Vrede’ en Ecokerk wordt ondersteund door Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede, Pax Christi, Welzijnszorg, Broederlijk Delen, Orbit vzw, Grootouders voor het Klimaat en Leerhuis- en Liturgieprojecten Lier.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!