Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Amnesty International Vlaanderen

Bio

Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft. Amnesty International is een wereldwijde onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van alle mensenrechten nastreeft door onderzoek en actie. Onze activisten worden gedreven door verontwaardiging over ernstige mensenrechtenschendingen en door hoop op een wereld waarin alle mensenrechten werkelijkheid zijn voor alle mensen.

  Volgens het besluit mogen sinds 17 november mensen zonder een geldig identiteitsbewijs (asielkaart) van de Griekse regering het kamp niet verlaten, en dit voor onbepaalde tijd. Dit treft mensen van wie de asielkaart is ingetrokken omdat ze zijn uitgeprocedeerd, en nieuwkomers die nog geen...

In het rapport ‘Colombia:  Shoot on Sight: Eye Trauma in the Context of the National Strike’, worden 12 gevallen van politiegeweld beschreven die hebben geleid tot blijvend oogletsel.  Acht van de gevallen deden zich voor in de context van de Nationale Staking van 2021, in de steden Bogotá,Popayá...

Syrische vluchtelingen

Sarah en Seán werkten als vrijwilligers op Lesbos om vluchtelingen en migranten in nood te helpen. De Griekse autoriteiten klagen hen aan voor onder andere mensensmokkel, spionage en fraude. Ze kunnen tot 25 jaar celstraf krijgen. Deze zaak toont hoever de Griekse autoriteiten gaan om mensen a...

In de briefing ‘Reality Check 2021’ constateert Amnesty dat de vooruitgang op het gebied van de arbeidsomstandigheden voor arbeidsmigranten het afgelopen jaar is gestagneerd. Er is nog steeds sprake van uitbuiting, de ergste uitwassen van het kafala-systeem steken de kop weer op en een aantal van...

  “De weerstand van rijke landen zoals België, tegen de versoepeling van de regels voor intellectueel eigendom blokkeert een wereldwijde productie en levering van tests, vaccins en behandelingen tegen COVID-19. Deze versoepeling is nochtans essentieel om de pandemie onder controle te kr...

  In de briefing beschrijft Amnesty hoe buurlanden hun grenzen hebben gesloten voor Afghanen zonder reisdocumenten. Velen hebben hierdoor geen andere keuze dan op illegale wijze het land te verlaten. In plaats van hen bescherming te bieden – zoals het internationaal recht voorschrijft – o...

  Dr. Djalali is gefolterd, zijn gezondheidstoestand is slecht en hij leeft in constante angst dat hij zal geëxecuteerd worden. Bovendien mag hij sinds november vorig jaar niet meer bellen met zijn vrouw en kinderen in Zweden, wat de situatie voor hen haast ondraaglijk maakt. Ondanks a...

  In een nieuw Amnesty-rapport ‘A Double Dose of Inequality: Pharma companies and the Covid-19 vaccins crisis’, beoordeelt de organisatie zes bedrijven die het lot van miljarden mensen in handen hebben: AstraZeneca plc, BioNTech SE, Johnson & Johnson, Moderna, Inc., Novavax, Inc. en P...

  Daarin staat het wijdverbreide repressieve optreden van de Taliban beschreven sinds hun inname van Kaboel op 15 augustus 2021. Tal van mensenrechtenschendingen In tegenstelling tot de herhaalde beweringen van de Taliban dat zij de rechten van Afghanen zullen respecteren, somt de brief...

  In het nieuwe Amnesty-rapport ‘Justice on trial: Failures in criminal investigations of feminicides preceded by disappearance in the State of Mexico’ wordt geconstateerd dat deze tekortkomingen overeenkomen met andere onderzoeken van maatschappelijke organisaties en van rechthebbenden, ...

Load More