Bron: Pixabay
Open brief, Economie, Samenleving, Politiek, België, Lokaal, Antwerpen - Bezorgde ouders Antwerpen

“Wij, ouders van schoolgaande kinderen, maken ons ernstige zorgen over lerarentekort in Antwerpen”

Bezorgde ouders van schoolgaande kinderen in Antwerpen trekken aan de alarmbel. Er is een groot lerarentekort en de ouders vrezen dat de impact op de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende bekend is. Ze hebben een open brief gestuurd naar burgemeester Bart De Wever, Schepen van Onderwijs Jinnih Beels, Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en kinderrechtencommissaris Naima Charkaoui om hen op te roepen op alle niveaus dringend werk te maken van oplossingen ten gronde.

maandag 13 mei 2019 14:26
Spread the love

Aan onze beleidsmakers,

Wij, ouders van schoolgaande kinderen, maken ons ernstige zorgen over het lerarentekort dat zich alsmaar duidelijker laat voelen in de Antwerpse scholen. Hoewel het tekort bekend is, vrezen we dat onze beleidsmakers onvoldoende op de hoogte zijn van de impact die het op de kwaliteit van het onderwijs heeft.

Doordat de scholen zelf noodmaatregelen nemen, blijft het probleem onder de radar. Hun creatieve oplossingen zijn op termijn echter onhoudbaar. Steeds meer vacatures raken niet ingevuld, waardoor scholen een beroep moeten doen op zorgleerkrachten, beleidsmedewerkers, gepensioneerde leerkrachten of zelfs nog niet afgestudeerde leerkrachten om voor de klas te staan.

Sommige scholen moeten hun leerlingen noodgedwongen verdelen over andere klassen, waardoor die zelfs tot over de 30 leerlingen gaan. Dit maakt het – zeker in een stedelijke context met veel diversiteit en zorgnoden – onmogelijk om alle kinderen het onderwijs te geven waarop ze recht hebben. De kinderen worden zo in hun ontwikkeling geremd.

De komende jaren zal het tekort verder toenemen, aangezien enerzijds een grote groep leerkrachten met pensioen gaat en anderzijds de instroom in de lerarenopleiding nu al te klein is om het tekort weg te werken. De druk op leerkrachten wordt alsmaar hoger, waardoor steeds meer leerkrachten uitvallen en zelfs uit het onderwijs stappen.

Naast de hoge druk die leerkrachten ervaren, krijgen zij onvoldoende waardering in de maatschappij. Nog te vaak wordt leerkracht als een gemakkelijk beroep met weinig uren en veel vakantie gepercipieerd. Dat stemt natuurlijk niet overeen met de realiteit (zoals ook het lerarentekort aantoont), maar zorgt er bovendien voor dat hun terechte verzuchtingen te weinig worden gehoord.

In de Facebookgroep SOS onderwijs leest u getuigenissen over hoe de scholen met het lerarentekort omspringen en over de impact ervan op de werking van de school en de kinderen.

We hopen dat u, als beleidsmakers, onze noodkreet hoort en de oorzaken van het lerarentekort ten gronde aanpakt. Het is immers al lang vijf over twaalf, de leerkrachten houden dit niet lang meer vol. En als de basis wankelt, wordt verder bouwen moeilijk.

Oudervereniging ‘De Nachtvlinders’ van Stedelijke Basisschool De Vlinderboom Oudercomité ‘De Bezige Bijtjes’ van Stedelijke Basisschool Polderstad
Oudercomité Xaveriuscollege
Oudercomité Stedelijke Basisschool Klavertjevier
Oudervereniging Stedelijke Basisschool Via Louiza
Ouderraad Leefschool De Dageraad
Oudervereniging Stedelijke Basisschool Crea 16
Ouderraad Sint-Anna Goethe
Oudervereniging ‘Grand Baron’ van Stedelijke Basisschool Het Baronneke Ouderwerking Stedelijke Basisschool De Speelvogel
Oudercomité Krokov van de Stedelijke Basisschool De Krokodil
Oudervereniging ‘De Kleine Wereldouders’ van Stedelijke Basisschool De Kleine Wereld
Oudervereniging van Stedelijke Basisschool Alberreke
Oudervereniging van Stedelijke Basisschool Musica

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!