Alle 12 universitaire campussen in Gaza werden vernield. Foto: X @Aljarmaqnetnews
Open brief - VUB-academici

VUB-Personeel eist academische boycot   

Wij, academisch, administratief en ondersteunend personeel van de VUB, steunen onze studenten van Jabalia Hall volledig, nemen hun eisen over, en stellen daarnaast verdere eisen. Daarom richten wij deze Open Brief aan VUB-rector Jan Danckaert.

dinsdag 4 juni 2024 16:09
Spread the love

 

Op maandag 13 mei 2024 hebben studenten van de VUB Jabalia Hall opgezet. Dit kamp op campus Etterbeek werd opgericht na bijna acht maanden van aanhoudende oproepen aan de universiteit om doortastende maatregelen te nemen tegen de aanhoudende genocide in Gaza. Jabalia Hall is een ruimte voor open dialoog, maatschappelijke betrokkenheid en politieke participatie, die de vraag om mensenrechten te waarborgen centraal stelt.

We zijn trots dat onze studenten dit engagement zijn aangegaan en de vraag stellen naar de medeplichtigheid van onze universiteit aan de militaire aanval van Israël op Gaza en de aanhoudende mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen in Israël, de Westelijke Jordaanoever, Gaza en daarbuiten. 

De studenten hebben 5 eisen:

(1) dat de VUB alle academische banden verbreekt die de bezetting van Palestina bestendigen, (2) dat de VUB alle commerciële relaties verbreekt die de bezetting van Palestina bestendigen, (3) dat de VUB de rechten van Palestijnen op onderwijs en academische vorming steunt en bevestigt, in België en Palestina, (4) dat de VUB verantwoordelijkheid neemt in het leiden van de VLIR naar desinvestering, en (5) dat de VUB de menselijkheid van Palestijnen erkent en bevestigt door hun strijd te herdenken.  

Wij, academisch, administratief en ondersteunend personeel van de VUB, steunen onze studenten van Jabalia Hall volledig en nemen hun eisen over, en stellen daarnaast verdere eisen.

Wij prijzen de recente beslissing van de VUB, genomen dankzij de druk van studenten, om zich terug te trekken uit een samenwerking met een Israëlische universiteit en om transparant te zijn over vier andere projectsamenwerkingen die een ethische screening ondergaan.

Het aanhoudende extreem en straffeloos geweld in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever toont echter dat dit onvoldoende is. Andere Belgische universiteiten, zoals de UGent, hebben bewezen dat er meer mogelijk is.

Toch heeft nog geen enkele universiteit de volledige stap gezet naar een academische boycot. De VUB kan het voortouw nemen om tegemoet te komen aan alle eisen van studenten en personeel.  

Terwijl de rector talmt, verslechtert de situatie in Gaza zienderogen. Als universiteitsmedewerkers zijn we geschokt door de gewelddadige educide in Gaza: alle universiteiten zijn geheel of gedeeltelijk verwoest en naar schatting meer dan 100 professoren zijn gedood.

Deze acties zijn een schending van universele academische waarden en kunnen door geen enkele academische instelling worden getolereerd. Als mensen zijn we ontsteld door hoe Palestijnen lukraak worden vermoord door Israël, na 76 jaar bezetting, verdrijving en apartheid.   

Als personeelsleden van de VUB roepen we daarom onze rector op om:   

  • De eisen van de studenten in te willigen.  
  • De protesterende studenten en medewerkers te beschermen. Te garanderen dat studenten in het VUB-kamp niet zullen worden blootgesteld aan intimidatie of geweld van de politie en niet zullen worden vervolgd of gestraft door de universiteit voor hun deelname aan het protest. Onmiddellijke en volledige steun te verlenen aan VUB-studenten die schade hebben opgelopen door politiegeweld, bijvoorbeeld vorige week in Ukkel, en hen toe te staan academische verantwoordelijkheden uit te stellen tot ze volledig hersteld zijn, zonder enige impact op hun cijfers.  
  • De rechten van studenten en medewerkers te garanderen, vooral diegenen die getroffen zijn door oorlog, kolonisatie en onderdrukking. We zijn geschokt te vernemen dat ten minste één Palestijnse VUB-studente zich sinds oktober in Gaza bevindt, maar dat de VUB haar welzijn niet proactief heeft gewaarborgd. We dringen er bij de VUB op aan om middelen vrij te maken om Palestijnse studenten te helpen bij het navigeren van de Belgische bureaucratie om ervoor te zorgen dat hun verblijfsvergunningen gewaarborgd zijn en, indien nodig, om te helpen bij het evacueren van familieleden. We vragen om een onmiddellijk moratorium op het innen van inschrijvingsgelden voor alle studenten in precaire conflictgebieden en dringen er bij de universiteit op aan om langetermijnnetwerken op te zetten voor de ondersteuning van studenten (in het bijzonder internationale studenten) om hulp op maat te bieden. Om hiermee te beginnen vragen we de rector om een grondig intern onderzoek te starten om andere studenten te identificeren die zich mogelijk in een vergelijkbare situatie bevinden.    
  • In te zetten op langdurige partnerschappen en steun voor het hoger onderwijs in Palestina. Een actieve rol te spelen in de wederopbouw van het academische leven in Palestina. Het programma voor vluchtelingstudenten nieuw leven in te blazen en financiële hulp te bieden via toegewezen fondsen, bijvoorbeeld het Caroline Pauwels fonds.  
  • Zich te engageren om ethische evaluaties van alle universitaire partnerschappen met externe partners (onderzoeksprojecten, contracten voor apparatuur, enzovoort) transparant te maken. Een controlecommissie van medewerkers en studenten op te richten die regelmatig samenkomt met de universitaire autoriteiten om volledige transparantie over de concrete stappen die de VUB heeft genomen te garanderen. Zich in te zetten voor blijvende transparantie met betrekking tot toekomstige ethische overwegingen en screeningsprocessen voor projectengagementen en commerciële overeenkomsten. Middelen vrij te maken om het bovenstaande te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van personeel met onzekere contracten, in het bijzonder diegenen die mogelijk tewerkgesteld zijn in projecten met banden met Israël.   

We roepen de VUB op haar engagement voor gelijke mensenrechten en humanistische waarden niet met loze woorden maar met concrete en duurzame acties waar te maken. We verwachten uiterlijk vrijdag 7 juni een reactie van de rector over hoe hij aan deze eisen zal voldoen.

Na maanden van dialoog en open brieven zullen we genoodzaakt zijn om andere vormen van actie te ondernemen als deze eisen niet worden ingewilligd.

De wereld heeft jullie nodig.

Sign here: Open Letter VUB Staff Demand Academic Boycott

1. Lena Imeraj, Professor Geography & Sociology
2. Kevin Smets, Associate Professor Communication Sciences
3. Gerrit Loots, Professor Emeritus Sociology
4. Wojciech Kębłowski, Assistant Professor Geography
5. Kobe Boussauw, Associate Professor Geography
6. Benoît Henriet, Associate Professor History
7. Fabio Vanin, Assistant Professor Geography
8. Margo De Koster, Professor Criminologie
9. Olga Petintseva, Professor Crimonology
10. Ilke Adam, Professor Brussels School of Governance
11. Stephanie Van de Voorde, Professor Architectural Engineering
12. Wim Thiery, Associate Professor Water and Climate
13. René Kreichauf, Professor Geography
14. Gloria González Fuster, Research Professor Criminology
15. enhus els, Professor Emeritus Criminology
16. Iman Lechkar, Professor Political Science
17. Philippe Huybrechts, Professor Geography
18. Eva Van Belle, Professor Applied Economics
19. Serge Gutwirth, Prof. Em. Human Rights Criminology
20. Jenneke Christiaens, Professor Criminology
21. An-Sofie Smetcoren, Professor Educational Science
22. Nel de Mûelenaere, Professor History, Archaeology, Arts, Philosophy, and Ethics
23. Koen Bogaert , Professor in VUB/UGENT Conflict & Development Studies
24. Karen Celis, Professor Politieke Wetenschappen
25. Elvira Crois, Assistant Professor Educational Sciences
26. Margot Luyckfasseel, Assistant Professor History
27. Els Dumortier , Professor Criminology
28. Cathy Macharis, Professor House of Sustainable Transitions
29. Bieke Abelshausen, Professor Educational Sciences
30. Katarzyna Ruchel-Stockmans, Professor Art History and Archeology Arts and Philosophy
31. Benjamin De Cleen, Associate Professor Communication Studies
32. Eline Severs, Associate Professor Political Science
33. Anne Winter, Hoogleraar Geschiedenis
34. Liesbeth De Donder, Professor Agogische Wetenschappen Educational Sciences
35. Geert Vandermeersche , Professor Educational Sciences
36. Hichem Sahli, Professor Electronics and Informatics
37. Vjosa Musliu, Assistant Professor Political Science
38. Klaas Van Gelder, Assistant Professor Social History of Capitalism
39. Sebastian Sterl, Assistant Professor Water and Climate
40. Nele Aernouts, Assistant Professor Geography
41. Bart Lambert, Associate Professor History
42. Chang, Professor Educational Sciences
43. Karen François, Gewoon Hoogleraar Wijsbegeerte
44. Koen Kerremans, Hoofddocent Linguistics and Literary Studies
45. Gily Coene , Hoogleraar History, Archaeology, Arts, Philosophy, and Ethics
46. Jolien Gijbels, Assistant Professor History
47. Tuba Bircan, Associate Professor Sociology
48. Jan Lemeire, Professor Industriele ingenieurswetenschappen
49. Jonas Van Bockhaven, ZAP House of Sustainable Transitions
50. Sarah Dury, Professor Agogische Wetenschappen Educational Sciences
51. Wendy Van den Broeck, Associate Professor Communication Studies
52. Elga Salvadore, ZAP Water and Climate
53. Marc Van den Bossche, Professor Cultuurfilosofie VUB
54. Boud Verbeiren, Professor HYDR
55. Tim Raats, Professor Communications Department
56. Dorien Brosens, Professor Agogische Wetenschappen/ Educational Sciences
57. Eric Corijn, Hoogleraar Stadsstudies Cosmopolis
58. Ike Picone, Associate Professor Communication Sciences
59. Sonja Lavaert, Professor Philosophy (HARP) & Languages (LIST)
60. Patrick Deboosere, Professor Sociology
61. Free De Backer, Professor Agogische Wetenschappen Educational Sciences
62. Christophe Vanroelen, Associate professor Department of Sociology
63. Kristel Beyens, Professor Criminology
64. An-Sofie Vanhouche, Professor Criminology
65. Imre Keseru, professor Mobilise Research Group
66. Özgün Ünver , Data Steward & Policy Officer Research Department
67. Julie Bertone, Teacher Acto
68. Visjal Auwerx, Educational Employee Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
69. Katrien Vanlerberghe, PhD Researcher Criminology (CRiS)
70. Jessica Callebaut, Communications & Network Manager Brussels School of Governance
71. Nick Vanden Broucke, Directeur Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
72. Zita Luna De Clerck, Administratief Medewerker Education & Student Administration (OWSA)
73. Stefan De Corte, Adminstrative Medewerker Brusselss Centre for Urban Studies (WE-DGGF-Cosmopolis)
74. Linde Moriau, Education Development Officer Education and Student Policies
75. Thomas Clarijs, Admissions Expert OnderWijs- en StudentenAdministratie
76. Sara El Meknouzi, Business Analyst Information & communication technologies
77. Jeremy Herremans , Admissions Expert Onderwijs- en Studentenadministratie
78. Medea Ghijsen, External Staff Member Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
79. Minne Philippe, ATP Onderwijs- en Studentenadministratie
80. Elke Vanoost, Educatieve Coördinator Databuzz Studies in Media, Innovation and Technology
81. Ian Komac, Policy Advisor on Brussels Cell Strategy
82. Dirk Verreycken, Analyst Information & Communication Technologies
83. Sarah Goetry, Quality Assurance Educational Sciences
84. Ajsela Masovic, Administrative Assistant Administrative and Technical Staff
85. Yasmina Michiels , CaLi Business Partner Education and Student Affairs
86. Lisa Wouters, Member of staff Strategie en beleidsvoorbereiding
87. Jérôme Verleene, Social Worker / Maatschappelijk Werker Social Service Department / Studentenstatuut, studiefinanciering & Studentenjobs
88. Fien Portier, Coördinator Vorming Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
89. Igor Vervoort, ATP Business Technology and Operations
90. Bengisu Girenizli, Projectmedewerker Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking
91. Kato Thibaut, Policy Officer Strategie en beleidsvoorbereiding
92. Hanneleen Peeters, Studiebekrachtigingsdocumenten Education and Student Affairs
93. Chintana Van Caster, Communications Advisor Faculty of Social Sciences & Solvay Business School
94. Jonas Loos, International Relations Social Sciences & Solvay Business School
95. Laura Delaere, Sociaal Juridisch Adviseur Brussels School of Governance
96. Anna Luo, PhD Researcher and Teaching Assistant Communication Sciences
97. Yannis Skalli, PhD Researcher History
98. Ambroos Verwee, PhD Researcher Political Science
99. Amy Phillips, Postdoctoral Researcher Geography Department
100. Serena D’Agostino, Postdoctoral Researcher Political Science
101. Van de Vorst, Project Manager International Relations and Mobility
102. Line Algoed, PhD Researcher Geography
103. Gaia Romei , PhD Researcher Center for Migration, Diversity and Justice; Brussels School of Governance
104. Sandro Gonzàlez-Maseda , Data Developer Information & Communication Technologies
105. Hannah Oorts, PhD Researcher Political Science
106. Yazan Badran, Postdoctoral Researcher/Visiting Professor Communication Sciences
107. Bram Visser, PhD Researcher Crime & Society Research Group
108. Valerie De Craene, Postdoctoral Researcher Geography (Cosmopolis)
109. Bas Spliet, PhD Researcher History
110. Bryan Boyle, PhD Researcher Sociology
111. Fien Pauwels, Researcher Sociology
112. Briar Dickey, PhD Researcher Communication Sciences
113. Alexandre Orban, PhD Researcher Geography
114. Merlin Gillard, PhD Researcher Geography
115. Maaike Verbruggen, Doctoral Researcher Brussels School of Governance
116. Jana Gheuens, Postdoctoral Researcher Brussels School of Governance
117. Stephanie Garaglia, PhD Researcher Criminology
118. Jana Goyvaerts, Guest Professor Communication Sciences
119. Marijke Van Buggenhout, Postdoctoral Researcher Criminology
120. Judith van Lookeren Campagne, PhD Researcher Philosophy
121. Olivia Lastra, PhD Researcher History, Archaeology, Arts, Philosophy, and Ethics (HARP)
122. Elise, PhD Researcher Brussels Institute for Social and Population Studies (BRISPO) and End of Life Care Research Group (ZrL)
123. Ludovica Meacci, PhD Researcher Brussels School of Governance
124. Julie Caluwaerts, PhD Researcher Criminology
125. Laure Deschuyteneer, PhD Researcher Criminology
126. Marcus Dyer, Postdoctoral Researcher Pharmacology
127. Irene Gutiérrez Torres, PhD Researcher Communication Sciences
128. Ariadne Warmoes, PhD Researcher Multidisciplinary Institute for Teacher Education
129. Emilie Gossye, PhD Researcher Criminology
130. Fatima Zahid Ali, PhD Researcher Communication Sciences
131. Juliana Betancur Arenas, PhD Researcher Business Technology and Operations (BUTO)
132. Yuejue, PhD Researcher Communication Sciences
133. Elias Woodbridge, PhD researcher Political Science
134. Anna , Wetenschappelijk Medewerker Criminologie
135. Joachim Piret, PhD Researcher Water and Climate
136. Iva Dodevska, Postdoctoral Researcher Brussels School of Governance
137. Ihab Abumallouh, Lecturer Languages
138. Iris Egea , PhD Researcher Sociology
139. Leandros Kavadias, PhD Researcher Sociology
140. Katrijn Goossens, Scientific Employee Political Science
141. Jasmine De Backer, Practice Assistant Criminology
142. Elieze Termote, Researcher, project coordinator Criminology
143. Gabrielle Kawa , PhD researcher Architectural Engineering
144. Rosamunde Van Brakel, Postdoctoral Researcher/Docent Criminology
145. Robin Rose Southard, PhD Researcher History, Archaeology, Arts, Philosophy, and Ethics (HARP)
146. Zainab Zomlot , Postdoctoral Researcher Water and Climate
147. Victor Augusto Bosquilia Abade, PhD Researcher Criminology
148. Fatıma Silpağar, PhD Researcher Sociology
149. Omran Shroufi, Postdoctoral Researcher Communication Sciences
150. Thomas van Binsbergen , PhD Researcher Philosophy
151. Lien Smets, PhD Researcher Political Science
152. Mariem Es Salhi, PhD Researcher Sociology
153. Abedulla Elsaidy , PhD Researcher Water and Climate
154. Jihane Sliti, PhD Researcher Political Science
155. Jouke Huijzer, PhD Researcher Political Science
156. Laura Westerveen, Associate Researcher Brussels School of Governance
157. Eduard Cuelenaere , Visiting Professor Communication Sciences
158. Adriana Moreno Cely , Postdoctoral Researcher Educational sciences
159. Hannelore Van Bavel, Postdoctoral Researcher Research Centre Gender, Diversity and Intersectionality
160. Miguel Moreno Gomez, Postdoctoral Researcher Water and Climate
161. Elias Kruithof, PhD Researcher Sociology
162. Kenza Amara Hammou, Postdoctoral Researcher Political Science
163. Duha Ceylan, PhD Researcher Sociology
164. Saphia Zenasni, PhD Researcher Psychologie en Educatiewetenschappen
165. Sofie Vermoesen, PhD researcher/Teaching assistant Communication Studies
166. Dita Toska, PhD Researcher/Teaching Assistant Law
167. Joren Sansen, Researcher Cosmopolis Geography
168. Valériane Mistiaen, Postdoctoral Researcher Communication Sciences
169. Magali Ponds, PhD Researcher Department of Water and Climate
170. Margot Verhulst, PhD Researcher Sociology
171. Silvia Almenara Niebla , Guest Professor/Postdoctoral Researcher Communication Studies
172. Marie Alice Mosuse, PhD Researcher Sociology
173. Alice Whelan, PhD Researcher Faculty of Law and Criminology
174. Danielle Fernandes, PhD Researcher Research Centre Gender, Diversity and Intersectionality
175. Louise Hantson, PhD Researcher Center for Migration, Diversity and Justice; Brussels School of Governance
176. Samuel Cipers, PhD Researcher Centre for Digitalisation, Democracy and Innovation
177. Timo Van Laar, PhD Researcher Electric Engineering and Energy Technology
178. Ebru Akgün, PhD Researcher Political Science
179. Stephanie Garaglia, PhD Researcher Criminology
180. Céline Drieskens, PhD Researcher Geography
181. Catalina Iordache, Postdoctoral Researcher Communication Sciences
182. Carlos Entrena Serrano, PhD Researcher Centre for Digitalisation, Democracy and Innovation (Brussels School of Governance)
183. Ophélie Laloy, PhD Researcher Humanities and Languages
184. Kamil Bernaerts, PhD Researcher Political Science
185. M H Leal Causton, Doctoral Researcher Crimonology
186. Iwan Oostrom, PhD Researcher Crimonology
187. Stefaan Dondeyne, Senior Researcher Water and Climate
188. Thomas Legein, Postdoctoral Researcher Political Science
189. Lien De Trift, PhD Researcher Water and Cimate
190. Alan Al Yussef, PhD Researcher Applied Economics
191. Jorrit Smit, Postdoctoral Researcher Metajuridica
192. Hideyuki MATSUMI, PhD Researcher Law and Criminology
193. Lotte Luykx, PhD Researcher Business Technology and Operations
194. Ganiyat Temidayo Saliu , PhD Researcher and Teaching Assistant House of Sustainable Transitions
195. Femke Van der Meulen, PhD Researcher Architectural Engineering
196. Aline Verbeke, PhD Researcher Educational Sciences
197. Ali Al-Zawqari, PhD Researcher Fundamental Electricity and instrumentation
198. Olga Van Oost, Guest Professor Communication Sciences
199. Lu Stoisser, PhD Researcher Educational Sciences
200. Hanne Bakelants, PhD Researcher Social Health Sciences
201. Pamela Suero , PhD Researcher Educational Science
202. Ann Claeys, PhD Researcher Psychology and Education Sciences
203. Renato Sabbadini, PhD Researcher Law and Criminologie, Metajuridica
204. Sofie Van Regenmortel, Postdoctoral Researcher Educational Sciences
205. Margot Joris, Postdoctoral Researcher Educational Sciences
206. Derya Yüksek, Voluntary Researcher Communication Science
207. Bas Dikmans, PhD Researcher Educational Sciences
208. Jurriaan Wink, PhD Researcher History
209. Aysun Caliskan, Postdoctoral Researcher Educational Science
210. Ella Oelbrandt , Wetenschappelijk medewerker Brussels Institute for Social and Population Studies
211. Azucena Rodriguez Yebra, Postdoctoral Researcher Water and Climate
212. Hanne Willemen, Researcher Criminology
213. Leen Vandevelde, PhD Researcher Educational Sciences
214. Francisca Mullens, Postdoctoral Researcher Sociology
215. Randy Haers, PhD Researcher Crimonology
216. Jeanne Mosseray, Postdoctoral Researcher Geography
217. Saloua Berdai Chaouni , Postdoctoral Researcher Educational Sciences
218. Silke Marynissen, PhD Researcher Educational Sciences
219. Elise Verstraeten, Researcher Hydrology
220. Margarita Coosemans, PhD Researcher Applied Economics
221. Xanne Bekaert, Research and Teaching Assistant Recht en Criminologie
222. Giacomo Toffano, PhD Researcher Communication Sciences
223. Jens Verhoeven, Scientific Employee Brussels Institute for Social and Population Studies
224. Louise Knops, Postdoctoral Researcher Political Science
225. Duncan Lindo, Postdoctoral Researcher Geography
226. Ferruccio Barazzutti, Project Manager Brussels School of Governance
227. Arjen Van de Walle, PhD Researcher Business Technology and Operations
228. Hannes Delaere, PhD Researcher Economy
229. Jonathan Vanneck, PhD Researcher Social Sciences and Solvay Business School
230. Daniel ALejo, PhD Researcher Brussels School of Governance
231. Charlotte van Vessem, PhD Researcher Mobilise
232. Anne-Marie Dedene, PhD Researcher Political Science
233. HONGHUI PAN, Postdoctoral Researcher Brussels School of Governance
234. Lea Schewe, PhD Researcher Brussels School of Governance
235. Maarten Colette, Guest Professor Metajuridica
236. Mattias De Backer, Guest Professor and Postdoctoral Researcher Criminology
237. Billie Martiniello, PhD Researcher Sociology
238. Abel Ghekiere, Postdoctoral Researcher Sociology
239. Soumaya Majdoub, PhD Researcher Brussels Institute for Social and Population Studies
240. Nadège Boels, PhD Researcher Political Science
241. Mariquivoi, PhD Researcher Business Technology and Operations
242. Xiuling, PhD Researcher Brussels School of Governance
243. Theo Aiolfi, Associate Researcher Communication Science
244. Evelien Mertens, Vrijwillig Wetenschappelijk Medewerker Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie
245. Anne Van Bavel, PhD Researcher Political Science
246. Niels Klein, PhD Researcher/Teaching Assistant Law
247. Perle Petit, Research Communication Sciences
248. Atri Mukherjee, PhD Researcher Communication Sciences
249. Jan Jasper Mathé, Independent Researcher Philosophy
250. Laura Temmerman, Researcher Communication Sciences
251. Ni Li, PhD Reseacher Water and Climate
252. Maria Theresa Nakkazi, PhD Researcher Water and Climate
253. Jeroen Peeters, Postdoctoral Researcher Communication Sciences
254. Lufi Kartika Sari, Postdoctoral Researcher Multidisciplinary Institute for Teacher Education
255. Marlies Heirstrate, PhD Researcher Criminology
256. Shannon de Roos, Postdoctoral Researcher Water and Climate
257. Marylidia Villagrán Marroquín, PhD Researcher Water and Climate
258. Aikaterini Anastasiou, PhD Researcher Geography
259. Heritiana Ranaivoson, Professor/Researcher Communication Sciences
260. Alicia Navarro Hernández, PhD Researcher and Teaching Assistant Communication Sciences
261. Michael Pakvis, PhD Researcher and Teaching Assistant Communication Sciences
262. Archibald Gustin, PhD Researcher Communication
263. Marjolein Schepers, Postdoctoral Researcher History
264. Giordano Zambelli, PhD Researcher Communication Sciences
265. Milica Lazarevic, PhD Researcher Communication Sciences
266. Sarah Vis, PhD Researcher and Teaching Assistant Communication Sciences
267. Arshia Ali Azmat, Research Support Cosmopolis
268. Nazda Saygı, Postdoctoral Researcher Sociology
269. Paul Blondeel , Teaching Assistant Cosmopolis
270. Elias Blanckaert, Researcher Communication Sciences
271. Linus Donvil, PhD Researcher/Teaching Assistant Pharmacy
272. Ali Demirci, Postdoctoral Researcher Geography
273. Afraz Mehmood Chaudhry, PhD Researcher Industrial Engineering
274. Marta, PhD Researcher Education Sciences
275. Claire Schelfhout, PhD Researcher Business Technology and Operations
276. Line, PhD Researcher Educational Sciences (EDWE)
277. Louise Hallström, Researcher Communication Sciences
278. Nathalie Van Raemdonck, PhD Researcher Communication Sciences, Centre for Digitalisation, Democracy and Innovation
279. Philippe Lebeau, Senior Researcher Business Technology and Operations (BUTO)
280. Ruben Van Vooren, PhD Researcher Architectural Engineering
281. Toon Vercauteren, PhD Researcher Educational Sciences
282. Laura Maria Lingenti, PhD Researcher Psychology
283. Anna Elissaiou, Assistant Project Manager Communication Sciences
284. Lluis Martinez, PhD Researcher Business Technology and Operations (BUTO)
285. Katrijn Van den Bossche, PhD Researcher Linguistics & Literary Studies
286. Louise Huba, PhD Researcher Architectural Engineering
287. Arno Verhofstadt, Researcher Communication Sciences
288. Memory Mphaphuli, Postdoctoral Researcher Research Centre Gender, Diversity and Intersectionality
289. Jordi Cornette, Postdoctoral Researcher Mechanical Engineering
290. Jonathan Hachez, PhD Researcher Industrial Engineering
291. Lara Reyniers, PhD Researcher Architectural Engineering
292. Marianne Cattoir, Team Lead MarCom
293. Pauljan Truyens, PhD Researcher Communication Sciences
294. Elisa Stendardo, PhD Researcher Thermodynamics and Fluid Mechanics Group
295. Berenice Delwiche, Research Assistant Psychology
296. Julie Van der Wielen-Honinckx, Postdoctoral Researcher History, Archeology, Arts, Philosophy and Ethics (HARP)
297. Berta Galofré Claret, PhD Researcher Arts and Philosophy
298. Felipe Ballen Moreno, PhD Researcher Mechanical Engineering
299. Enduena Klajiqi, PhD Researcher Political Science
300. Munira Aminova, Researcher Brussels School of Governance
301. Hakki Demirkapu, Phd student Family Medicine and Chronic care
302. Lennert De Boe, Researcher Criminology
303. Simon Otto, PhD Researcher Brussels School of Governance
304. Huysseune Michel, PhD Political Science
305. Esther de Graaf, Postdoctoraal onderzoeker Criminology
306. Mariska Bauwelinck, postdoc onderzoeker Sociology
307. Yara Teffaha, Pedagogisch medewerker Educational Sciences
308. Wannes Croonenberghs, Researcher Educational sciences
309. Salah Eddine Guessoum, PhD student in photonics engineering Toegepaste Natuurkunde en Fotonica (TONA)
310. Beyza Elif Dinçer, Researcher Sociology
311. Mae de Monchy, PhD Candidate, Teaching Assistant Department of Geography
312. Nefertari Vanden Bulcke, Language Teacher Acto
313. David Castro Garcia, PhD Researcher Educational Sciences
314. Yana Demeyere, PhD Researcher/Teaching Assistant Criminology

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!