Studenten en academici VUB voor wapenstilstand in Gaza. Foto: Lien Smets
Open brief - VUB Encampment

Bezetting VUB: Jabalia Hall wordt ontruimd zonder gegronde redenen

Sinds 13 mei bezetten VUB-studenten de universiteit, in afwachting van de beloofde reactie van de rector op de herevaluatie van samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen. In plaats daarvan vernomen ze dat de rector van plan is de ruimte te laten ontruimen. Als reden geeft de VUB een aantal argumenten en valse beschuldigingen waarvoor ieder bewijs ontbreekt.

woensdag 3 juli 2024 14:21
Spread the love

 

Sinds 13 mei bezetten wij, studenten van de VUB, een universiteitsgebouw dat recent is omgedoopt tot Jabalia Hall. Al een week wachten wij op de beloofde reactie van rector Jan Danckaert, over de uitkomsten van de herevaluatie van vier lopende samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen door de ethische commissie.

In plaats daarvan vernamen wij maandag, zonder overleg vooraf, dat de rector van plan is Jabalia Hall te ontruimen en verwacht dat wij de ruimte verlaten. Dit terwijl het VUB-bestuur, tot onze grote teleurstelling, maar in zeer beperkte mate tegemoet is gekomen aan onze eisen en nog steeds samenwerkt met Israëlische en commerciële instellingen die bijdragen aan de genocide in Gaza.

Als reden voor de ontruiming geeft de VUB argumenten en valse beschuldigingen waarvoor ieder bewijs ontbreekt

Als reden voor de ontruiming geeft de VUB een aantal argumenten en valse beschuldigingen waarvoor ieder bewijs ontbreekt. Ook spreekt de VUB van een “ernstig incident” na de personeelsbarbecue afgelopen donderdag als voornaamste reden. Inderdaad zijn wij op de personeelsbarbecue alle faculteiten afgegaan om ons standpunt kenbaar te maken. Dit heeft hoogstens vijf minuten per faculteit geduurd zonder verdere hinder te veroorzaken.

Het was nooit onze insteek of bedoeling om de sfeer te verpesten en dat is ook niet gebeurd – sterker nog, de rector zelf heeft gemoedelijk met een aantal studenten gepraat. Wij maakten enkel van de gelegenheid gebruik om alle medewerkers over ons standpunt te informeren en individueel soms de dialoog aan te gaan.

Wij maakten enkel van de gelegenheid gebruik om alle medewerkers over ons standpunt te informeren

Daarnaast hebben we onze onvrede geuit over het buitensporige politiegeweld waar enkelen van ons een dag eerder aan werden blootgesteld bij een protest voor het VLIR-kantoor. Van onze rector, die tevens voorzitter is van de VLIR, hadden we op zijn minst empathie en excuses verwacht.

Toen een deel van de studenten opmerkte dat de rector in plaats daarvan aan het lunchen was met een volksvertegenwoordiger van een radicaal-rechtse Vlaams-nationalistische partij, richtte een deel van de woede zich ook op deze partij. Vooral omdat deze partij tot vijftien jaar geleden nog de Palestijnse zaak verdedigde, maar sindsdien gekozen heeft om de macht en het koloniale geweld van Israël te steunen.

Uit onvrede met het voortdurende onrecht, en deels ook uit frustratie met de eerdere klappen van de matrak, zijn een aantal studenten met deze volksvertegenwoordiger, al leuzen roepend meegelopen van de campus tot aan het naastgelegen station Etterbeek. Ook hebben zij hem aangesproken op de verwerpelijke stellingname van zijn partij ten aanzien van Palestina. Hij is daarbij niet aangeraakt of door ons “belaagd” zoals wordt beweerd.

Wij hopen dat de aandacht weer verlegd kan worden naar de academische boycot

Wij benadrukken dat het hier om een spontane actie van een aantal studenten ging en niet om een vooropgezet plan waarover vooraf afspraken zijn gemaakt door het encampment. Hoewel nooit gepoogd is om de volksvertegenwoordiger te beletten bij het verlaten van de campus, betreuren wij het als hij zich daarbij geïntimideerd heeft gevoeld. Daarvoor bieden wij onze excuses aan. Wij hopen dat de aandacht hiermee weer verlegd kan worden naar de academische boycot en de inspanningen die nodig zijn om de genocide in Gaza te stoppen.

Daarnaast vertrouwen wij erop dat Rector Jan Danckaert niet het gehele encampment verantwoordelijk houdt voor deze actie of overgaat tot ontruiming. Wij hebben de ruimte nog hard nodig om mensen te informeren, ons thuis en veilig te voelen op de campus, activiteiten en ontmoetingen te organiseren zodat onze doelen bereikt kunnen worden. Op die manier kan het menselijk leed in Palestina worden verminderd.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!