Open brief - Studenten en personeelsleden UGent

‘Aan de UGent Raad van Bestuur en rector Rik Van de Walle’

De bezettende studenten en personeelsleden van de UGent reageren met deze open brief op de e-mail van UGent-rector Rik Van de Walle van 6 mei, die toen daarmee reageerde op een open brief van UGent-medewerkers ter ondersteuning van de studentenbezetting van het UFO. Al zeven dagen bezetten de studenten de universiteit, zonder enige reactie van de raad van bestuur, noch van de rector. In deze brief nodigen ze de rector (en de raad van bestuur) uitdrukkelijk uit voor een dialoog.

maandag 13 mei 2024 11:45
Spread the love

 

Met deze brief willen we reageren op de e-mail die UGent-rector Rik Van de Walle op maandag 6/05 stuurde als reactie op een open brief van UGent-medewerkers ter ondersteuning van de studentenbezetting van het UFO. De studenten bezetten al 7 dagen lang de universiteit, zonder enige reactie van de raad van bestuur, noch van de rector.

Onderstaande brief is van zowel studenten als medewerkers. Het personeel van de UGent staat achter de studenten, zoals blijkt uit hun deelname aan de bezetting en de open brief die ondertekend werd door meer dan 1.500 professoren, onderzoekers, administratief personeel, enz. over alle faculteiten heen. Zowel studenten als personeel zijn diep ontgoocheld en geschokt door de beslissing van Rik Van de Walle en de raad van bestuur om het advies van de eigen Mensenrechtencommissie naast zich neer te leggen, het voortdurende gebrek aan transparantie en de onwil tot dialoog.

Vooreerst willen we onze eisen herhalen. Ten eerste: publiceer een tijdgebonden actieplan dat uitmondt in het stopzetten van alle samenwerkingen met Israëlische instellingen, op alle niveaus, inclusief multilaterale samenwerking. En ten tweede: publiceer een tijdgebonden actieplan opdat de UGent effectieve en bindende actie onderneemt om haar 2030 transitieplannen te implementeren. Hetgeen ook inhoudt dat duurzaamheid centraal moet staan in budgettaire en educatieve keuzes.

De reactie van onze rector afgelopen maandag ging niet in op deze eisen, noch op de vragen die werden gesteld omtrent transparantie en duidelijkheid over waarom de samenwerking met Israëlische instellingen niet wordt stopgezet, noch waarom het advies van de mensenrechtencommissie is genegeerd. Integendeel, ze verklaarde dat elke bewering over mogelijke mensenrechtenschendingen ongegrond was en probeerde zelfs studenten en medewerkers te misleiden door te stellen dat de raad van bestuur het bestaande mensenrechtenbeleid ‘bevestigde’.

Dit komt neer op het afwijzen van het advies van de mensenrechtencommissie. Deze commissie adviseerde om een uitzondering te maken voor Israëlische instellingen op het bestaande beleid vanwege hun medeplichtigheid aan de acties van de Israëlische regering en hun betrokkenheid bij ernstige oorlogsmisdaden. Tegelijkertijd besloot het bestuur om de duurzaamheidseis volledig te negeren.

Dit bevestigt nogmaals de manipulatieve communicatie en het achterdeurbeleid van zowel de rector als de raad van bestuur. Dergelijke frauduleuze communicatie naar de UGent-gemeenschap is iets wat wij als personeel en studenten niet kunnen aanvaarden en ondermijnt de positie van de rector als leider van onze universiteit. Met deze brief willen we opnieuw onze vragen en eisen kracht bijzetten en nog maar eens aantonen dat de UGent mensenrechten schendt, haar eigen institutionele verantwoordelijkheden verwaarloost en een voortdurende bezetting en genocide legitimeert.

Schendingen van mensenrechten en institutionele verantwoordelijkheden

Met haar beslissing om elke individuele band met een Israëlische onderzoeksgroep te beoordelen op mogelijke mensenrechtenschendingen, onafhankelijk van de instelling als geheel, negeerde de UGent het advies van haar eigen mensenrechtencommissie. Deze commissie van experts riep op om geen nieuwe bilaterale samenwerkingen aan te gaan met Israëlische instellingen zolang de grootschalige mensenrechtenschendingen in Palestina voortduren. In reactie op dit advies, zegt de rector “geen uitzonderingen te zullen maken”.

Wat is het nut van een mensenrechtencommissie als je haar advies alleen opvolgt als ze geen uitzonderingen maakt voor decennialange gewelddadige bezetting en een genocide? Het feit dat de UGent geen probleem heeft met de voortdurende kolonisatie van Palestina door de staat Israël en de genocidale zionistische ideologie, en deze blijft legitimeren,schokt ons diep. In de bijlage van deze brief hebben we opgenomen hoe onze twee grootste partners in Israël, Tel Aviv University en Technion, de onderdrukking actief steunen en ingaan tegen de mensenrechten en waarden van onze universiteit.

Naast het negeren van het genuanceerde advies van de mensenrechtencommissie om alle toekomstige bilaterale banden te verbreken, negeerde de rector ook onze eisen om alle bestaande banden te verbreken, inclusief multilaterale banden. De UGent is een politieke instelling. Ze heeft een politiek bestuur en haar beleid is het resultaat van politieke beslissingen.

Als instelling in een democratische staat heeft ze ook specifieke politieke verantwoordelijkheden. Deze verantwoordelijkheid werd terecht opgenomen toen in het verleden alle banden met Russische en Iraanse organisaties werden verbroken. Waarom het door de raad van bestuur en de rector als onmogelijk en onwenselijk wordt voorgesteld voor Israëlische instellingen is onbegrijpelijk voor iedereen geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende bloedbad dat rechtstreeks wordt veroorzaakt door de staat Israël.

Door niet alle banden met Israëlische instellingen te verbreken, spreekt de universiteit haar eigen duurzaamheidswaarden tegen. De universiteit beweert een sociaal rechtvaardige universiteit te zijn die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Sociale en ecologische rechtvaardigheid vormen de kern van duurzaamheid. Door banden te onderhouden met Israëlische instellingen, die medeplichtig zijn aan de genocide, steunt de UGent de milieuvernietiging van de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever en de schending van de mensenrechten van alle Palestijnen.

Transparantie

De Universiteit Gent stelt transparantie voorop als kernwaarde. Dit lijkt niet te gelden als het gaat om samenwerkingen met Israëlische universiteiten. Sinds het begin van de genocide hebben studenten en medewerkers de raad van bestuur en de rector gevraagd om meer transparantie over deze samenwerkingen. We hebben vage en onvolledige antwoorden gekregen.

De documenten die door de rector zijn verstrekt, geven alleen een opsomming van besluiten die sinds 2018 zijn genomen: het is nog steeds niet duidelijk of er oudere en mogelijk nog lopende samenwerkingen bestaan binnen instellingen die op bezet Palestijns land zijn gebouwd of die de IDF technologie leveren om Palestijnse kinderen, vrouwen en mannen te vermoorden. De aanspraak op transparantie en institutionele zelfprijzing in de reactie van de rector bemoeilijkt een actieve zelfreflectie over de recente acties van de Raad van Bestuur. Bovendien vertroebelt deze houding het advies van de mensenrechtencommissie.

We vragen om duidelijke antwoorden op onze eisen die verder gaan dan de huidige neerbuigende en misleidende benadering naar zowel personeel als studenten toe. We vragen om een erkenning van de politieke macht van de universiteit, die prioriteit moet geven aan de behoeften van degenen die actief onderdrukt en gedood worden.

Conclusie

De wreedheden die dagelijks worden begaan tegen het Palestijnse volk, in Gaza, op de Westelijke Jordaanoever en in Al Quds, vormen een ernstige schending van het internationaal recht en de mensenrechten. Het is duidelijk dat de Israëlische academische instellingen, door hun banden met de Israëlische regering en het Israëlische leger en doordat ze gebouwd zijn op bezet land, medeplichtig zijn aan deze misdaden.

We dringen daarom aan om alle banden met Israëlische instellingen te verbreken vanwege hun medeplichtigheid aan de voortdurende genocide in Gaza. Deze beslissing is geworteld in onze toewijding aan mensenrechten, sociale en ecologische rechtvaardigheid en ethische verantwoordelijkheid.

Onze beslissing om de banden met Israëlische academische instellingen te verbreken is niet lichtzinnig genomen. We geloven echter dat het een noodzakelijke stap is om solidariteit te tonen met het Palestijnse volk en om de daders van genocide en oorlogsmisdaden verantwoordelijk te houden voor hun daden. Daarom geloven we dat onze universiteit de volledige politieke macht heeft om de banden te verbreken en alle academische instellingen te boycotten die de mensenrechten schenden en genocide plegen.

Als instelling die zich inzet voor academische samenwerking en wereldwijde betrokkenheid, erkennen we het belang van transparantie in alle aspecten van onze samenwerkingsverbanden en de afstemming ervan op vrede en mensenrechten, vooral in tijden van genocide. We dringen er bij de rector op aan om deze oproep tot transparantie ernstig te nemen door duidelijke antwoorden te geven op onze vragen en onmiddellijk te stoppen met het misleiden van de UGent-gemeenschap.

Aangezien de rector het advies van de mensenrechtencommissie verwierp op basis van zijn persoonlijke communicatie met Israëlische rectoren van medeplichtige instellingen – terwijl alle 12 universiteiten in Gaza vernietigd werden en drie rectoren werden gedood – is een persoonlijke dialoog met zijn eigen personeel en studenten het minste wat de UGent gemeenschap van hem kan vragen. Daarom nodigen we de rector uit op de studentenbezetting van zijn universiteit om eindelijk zijn beloften van dialoog en transparantie waar te maken.

We nodigen hem uit voor dialoog tijdens de dagelijkse openbare vergadering van de bezetting. Aangezien hij ons al maanden negeert, vragen we hem uitdrukkelijk om ons voor dinsdag 14/05 17.00 uur te contacteren om een specifieke dag in deze werkweek af te spreken.

 

Groeten,

Een bezorgde UGent Gemeenschap waaronder bezettende studenten en personeelsleden.

 

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!