Foto: Perron (B)uitengewoon
Perron B(uitengewoon)

Geen zorgeloze zomer voor 900 kinderen zonder vooruitzicht op een eerste schooldag

Ouders klagen tekort aangepast onderwijs voor kinderen met een beperking aan in Brussel.

dinsdag 2 juli 2024 16:41
Spread the love

 

De schoolvakantie is aangebroken: voor de meeste kinderen een zorgeloze periode. Bij 900 kinderen met een beperking en hun ouders staat het water echter aan de lippen. Zij hebben nog steeds geen zicht op een school waar ze op in september kunnen starten. Veel kinderen wachten al twee of drie jaar op een plaats. Ondertussen missen ze ontwikkelingskansen die ze niet meer kunnen inhalen en blijven ouders soms noodgedwongen thuis om voor hen te zorgen.

Volgens Perron B(uitengewoon) – een actiegroep van zorgouders en zorgprofessionals – kan het anders. Eind april trokken ze aan de alarmbel nadat de cijfers van het Antwerpse meld je aan systeem bekend werden. Ze deelden een video van hun kinderen in de wachtkamer van het onderwijs, die 700.000 keer werd bekeken. Ive De Saeger, woordvoerder: “We wilden de hallucinante wachtlijsten aankaarten en een gezicht geven aan alle wachtende kinderen. Want zij worden nu vergeten in onze maatschappij en moeten maar een lotje trekken om naar school te gaan.”

Foto: Perron (B)uitengewoon

Om het probleem onder de aandacht te brengen van de nieuwe beleidsploeg, vatten de ouders in totaal vier keer post aan het Vlaams Parlement in Brussel. Vandaag sloten ze hun actie af, niet toevallig vlak voor de installatievergadering van het nieuwe Parlement. Zo’n kinderen, ouders, familie, vrienden, leerkrachten, begeleiders en andere zorgprofessionals verzamelden er deze middag om een ander beleid te eisen.

Nena De Roey, woordvoerder: “We staan hier in naam van de naar schatting 900 kleuters en lagereschoolkinderen die nog steeds wachten op passend onderwijs. Dat de nood hoog is, blijkt ook uit de reacties in de petitie die we uitstuurden. Die werd getekend door 7.682 mensen. Zij deelden ook 4.818 persoonlijke verhalen, meningen en ideeën die we bundelden in een lijvig document.”

Aan politieke belangstelling ontbrak het alvast niet: Loes Vandromme, Jeremie Vaneeckhout, Nadia Naji, Koen Daniëls, Bogdan Vanden Berghe en Griet Vanryckegem kwamen hun steun betuigen en namen de resolutie in ontvangst. Ook Melissa Depraetere reageerde eerder al positief op het voorstel. Daarna trok de groep naar het Vlaams Parlement om de petitie en de resolutie af te geven.

Maar hoe kan het dan anders? Daarvoor werkte de actiegroep een plan uit. “We stellen in onze resolutie een aanpak voor van ingebedde klassen”, zegt Steven Wouters, directeur van mfc Merlijn. “Dit systeem is in Vlaanderen nog niet uitgewerkt maar kan volgens ons de plaatstekorten op een snelle en efficiënte manier aanpakken. Het is een moderne vorm van inclusie waarbij kinderen met extra zorgnoden in een aangepaste klas zitten in een reguliere school. Zo kunnen ze dichtbij huis naar school gaan en toch nog samen turnen of spelen met leeftijdsgenoten uit de buurt.”

Volgen Perron B(uitengewoon) is het haalbaar om tegen september 2026 een einde te maken aan de aanslepende wachtlijsten. Met de nodige politieke wil kan elke kind naar de klas: in een reguliere klas met ondersteuning, in een ingebedde klas of in het buitengewoon onderwijs.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!