Verslag, Nieuws, Economie, Politiek, België, Lokaal, Brussel -

‘Op de gezondheid van de grote fortuinen’ aan miljardairsplein in Brussel

2019 is pas 4 dagen bezig. Toch hebben veel vermogenden in België vandaag al hun fiscale bijdrage voor dit jaar betaald. Vanaf morgen tot het einde van het jaar is alles wat ze verdienen voor eigen rekening. Voor de ‘gewone’ Belg valt deze zogenaamde Tax Freedom Day ergens in juni. FAN, TAM-TAM, Hart Boven Hard en RJF dronken deze morgen op de gezondheid van de grote fortuinen aan het ‘miljardairsplein’ in Brussel. Oftewel, ze klagen de ongelijke belastingdruk tussen inkomen uit arbeid en inkomen uit kapitaal en vermogen aan.

vrijdag 4 januari 2019 15:34
Spread the love

Belastingen zijn bijdragen om de behoeften te financieren die van essentieel belang zijn voor de organisatie van de samenleving. Rechtvaardige belastingen moeten in de eerste plaats het recht op waardigheid van alle burgers waarborgen, zoals bepaald in artikel 23 van de Belgische grondwet. Die stelt: “Een ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.” Om de waardigheid van elk individu te waarborgen, moeten de breedste schouders de zwaarste lasten dragen, vinden het Financieel Actie Netwerk (FAN), de campagne TAM-TAM, Hart Boven Hard en het Réseau pour la Justice Fiscale (RJF). Vandaag is in België het tegenovergestelde het geval, constateren deze organisaties.

“We zijn hier niet zomaar”, begint Bart Reyns van ACV op het ‘miljardairsplein’ aan het einde van de Louizalaan in Brussel. “We staan hier omdat op deze locatie heel wat supervermogenden wonen. En we vinden dat deze mensen aangesproken mogen worden op het feit dat zij fiscaal heel wat meer zouden kunnen bijdragen. We staan hier met champagne, allé voor ons is dat cava, om te vieren dat voor deze mensen de belastingbijdrage er al op zit voor de rest van dit jaar. Alles wat de rest van het jaar binnenkomt is voor henzelf.”
“Als wij als werknemers, de gewone man in de straat, gaan kijken wanneer voor ons die dag valt, dan is dat ongeveer in het midden van het jaar”, gaat Reyns verder. “Dat is iets dat wij absoluut onrechtvaardig vinden. Het feit dat wij een half jaar moeten werken om een systeem waarin we geloven te kunnen onderhouden, terwijl mensen die veel meer hebben nu al klaar zijn met hun bijdrage aan dat systeem.”

Reyns: “Wij willen vandaag vragen aan die mensen om meer bij te dragen zodat wij iets minder moeten werken om dat mooie systeem in ere te houden en we dankzij hun solidaire bijdrage dat systeem beter kunnen onderhouden en sterker kunnen maken. Nu staan er veel mensen zwaar onder druk om rond te geraken. Dat zou iets leefbaarder kunnen worden als ze iets minder belasting zouden moeten betalen.”
Concreet eisen de organisaties een progressieve vermogensbelasting op het vermogen van meer dan 1 miljoen euro (exclusief de eigen woning) én invoering van een vermogenskadaster. Omdat er vandaag de dag géén vermogenskadaster bestaat, kan niet worden achterhaald wat mensen bezitten. 

Vermogenskadaster

“Een vastgoedkadaster is er wel. Als je in het bos van vennootschappen je weg vindt, kan je het bezit van vastgoed traceren. Maar hoeveel andere mogelijke vormen van kapitaal mensen bezitten is absoluut niet te achterhalen”, zegt Reyns. “We willen niet naar een maatschappij waarin je bij iedereen tot op de laatste centime gaat controleren, maar we vinden dat bij een vermogenskadaster de sleutel ligt om naar een meer rechtvaardig belastingsysteem over te gaan. Nu zitten mensen via allerlei engagementen die ze aangaan soepel in allerlei systemen, waardoor je onmogelijk kan nagaan hoeveel iemand heeft. En dan wordt het gissen. Een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen zegt dat 1 procent van de bevolking 18 tot 20 procent van alle activa in ons land bezit. Dat is toch wel heel veel.” “Onze grondrechten staan meer dan ooit onder druk”, waarschuwt Seppe, van Hart Boven Hard. “Kinderarmoede in Vlaanderen is op 10 jaar tijd verdubbeld. 1,8 miljoen Belgen leeft onder de armoedegrens. Het aantal werklozen dat onder de armoededrempel leeft is van 40 naar 49 procent gestegen op 3 jaar tijd. En dat terwijl onze welvaart blijft stijgen.”

Taxshift

“Vandaag de dag wordt er veel uitgepakt met de verwezenlijkingen van de taxshift”, merkt Reyns op. “Er wordt gezegd dat we meer nettoloon hebben. Maar in de praktijk zien we dat de echte koopkracht in het algemeen niet gestegen is. Toen de taxshift onderhandeld werd lag ‘vermogen’ nooit op tafel om naartoe te verschuiven. Alleen btw, accijnzen, e.d. Terwijl een taxshift naar vermogen een veel betere oplossing was geweest. Maar de toenmalige minister van Financiën wilde daar absoluut niets van weten. Hij wou zijn protegés in bescherming nemen en heeft dat gedaan tot de laatste dag een paar weken geleden.”
“Ook op het vlak van milieu bungelt ons land onderaan de Europese klas”, zegt Seppe. “Twee dagen na de fantastische klimaatmars stemde België in Polen tegen ambitieuzere klimaatdoelen. Nochtans staat in onze grondwet dat iedereen het recht heeft op bescherming van een gezond leefmilieu.”

Klimaat en migratie

“En ook op het vlak van migratie staan onze grond- en mensenrechten zwaar onder druk”, voegt Seppe toe. “Getuige daarvan de extreemrechtse marsen van de afgelopen weken en het groeiende open racisme bij verschillende politieke partijen.”

Seppe: “We moeten strijden voor een rechtvaardig fiscaliteit, maar we moeten onze strijden verbinden. Een rechtvaardige fiscaliteit is levensnoodzakelijk om het recht op een mensvaardig leven te realiseren. Om ambitieuze klimaatdoelstellingen te betalen, om de armoede de wereld uit te helpen en de minimumuitkering te verhogen, om sociale huisvesting te betalen en om menswaardige opvang voor iedere vluchteling te realiseren.”“Beste mensen”, besluit Seppe, “ik ben blij dat we hier met verschillende organisaties staan. Want we moeten onze krachten bundelen om grondige maatschappelijke verandering af te dwingen. Die zal niet zomaar uit de lucht komen. Elk apart kunnen we een steen verleggen. Samen kunnen we een rotsblok in de rivier werpen en de bedding waarover onze samenleving stroomt veranderen.” take down
the paywall
steun ons nu!