© Greenpeace / Tim Dirven
Opinie, Milieu, Politiek, België, Lokaal, Brussel - 11.11.11

11.11.11 doet mee aan Occupy Wetstraat: ‘Keuzes van vandaag bepalen wereld van morgen’

De Wetstraat in Brussel is sinds zondagavond 24 maart bezet door een grote groep van bekende en minder bekende burgers, middenveldorganisaties, academici en activisten. Zij hebben maar één boodschap: dat álle politieke partijen hun verantwoordelijkheid nemen en een grondwetswijziging stemmen die het mogelijk maakt om een klimaatwet op te stellen. Ook 11.11.11 steunt de actie.

maandag 25 maart 2019 14:44
Spread the love

Waarom steunt 11.11.11 deze actie?

“We kunnen geen legislatuur meer wachten”, zegt Els Hertogen, adjunct-directeur van 11.11.11. “De gevolgen van de klimaatverandering treffen nu al jaarlijks honderden miljoenen mensen. De cycloon Idai die vorig weekend over Zuidelijk Afrika trok en een spoor van vernieling achterliet in Mozambique, Malawi en Zimbabwe, maakt pijnlijk duidelijk welke impact steeds driestere natuurfenomenen hebben op kwetsbare bevolkingsgroepen. De armste landen, die het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering, ondervinden de zwaarste gevolgen. Dat is het gezicht van de klimaatverandering. Daarom kunnen we als 11.11.11 niet langer wachten.”

Waarom een bezetting?

Sinds de betoging van zondag 2 december, die bijna 75.000 mensen op de been bracht, blijft het klimaatprotest in België groot. Heel wat politici spraken hun steun uit voor de betogers en voor een krachtig klimaatbeleid. Nu kunnen ze de daad bij het woord voegen door een grondwetswijziging, die de klimaatwet mogelijk maakt, goed te keuren.

Maar de zaken dreigen te blokkeren doordat enkele politieke partijen op de rem staan. Daarom blokkeren wij met deze actie de Wetstraat, net zoals sommige partijen de klimaatwet blokkeren. We doen dat ope en vreedzame manier.

Waarom is een klimaatwet belangrijk?

Het klimaatbeleid van België loopt spaak door gebrekkige afstemming tussen de verschillende regeringen en het uitblijven van fundamentele politieke keuzes. Daardoor halen we onze klimaatdoelstellingen niet. Dat is problematisch, want die zijn sowieso al te laag om de opwarming te beperken tot maximaal 1,5°C. Dat is een cruciale grens voor miljoenen mensen in de wereld.

Ook de inspanningen van België ten aanzien van ontwikkelingslanden schieten tekort. Om dit te verbeteren, is een klimaatwet nodig. Een wet die zowel de Belgische klimaatdoelstellingen als de afspraken over de Belgische samenwerking verbetert. Het gaat dan om een ‘bijzondere wet’, ofwel een wet die zowel de federale als de regionale overheden van ons land aangaat.

Daarvoor is eerst een wijziging van de Grondwet nodig. Die bepaalt immers welke aangelegenheden kunnen geregeld worden via een bijzondere wet. We moeten welgeteld één zin toevoegen aan artikel 7bis van de Grondwet dat momenteel open staat voor herziening. Zij werken inzonderheid samen aan een doeltreffend klimaatbeleid overeenkomstig de doelstellingen, beginselen en modaliteiten vastgesteld bij een wet aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid.

Waarom nu?

Het momentum is nu. Als het parlement binnen enkele weken ontbonden wordt kan het artikel niet meer worden herzien in de volgende legislatuur Dan is het minstens wachten tot 2024 en staan we op zes jaar verwijderd van het moment waarop we de wereldwijde uitstoot moeten halveren om onder 1,5°C opwarming te blijven.

Els Hertogen: “Dit is het moment om te handelen. De keuzes van vandaag bepalen de wereld van morgen.” Toch staan Open Vld, CD&V, N-VA en MR op de rem. Zij willen verder met een ‘samenwerkingsakkoord’: een akkoord op niveau van regeringen dat niet transparant is, geen democratische controle door het Parlement toelaat en vooral een manier van werken die de afgelopen tien jaar uitblonk in stilstand.

Alle andere partijen zijn wel akkoord met de herziening van de Grondwet. Maar voor zo een herziening is een 2/3 meerderheid nodig. Het veto van de voormalige meerderheidspartij

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!