Simon Sterck. Foto: Vlaamse Jeugdraad
Interview -

Simon Sterck, VN-vertegenwoordiger jongeren: “De klimaatstrijd is niet verloren, het is te vroeg om te zeggen dat het te laat is”

De klimaatmars op zondag 23 oktober belooft groot te worden. Dit jaar staat de mars in teken van het recht op voedsel en de energiecrisis, want de klimaatbeweging eist een transitie die ecologisch én klimaatrechtvaardig is. En wel nu. Wij spraken met Simon Sterck (17), lid van de Vlaamse Jeugdraad als VN-jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling en actief bij Youth for Climate.

zondag 23 oktober 2022 08:34
Spread the love

 

Kan je iets meer vertellen over het thema van de mars dit jaar – het recht op voedsel en energiecrisis?

“Wat we willen aantonen in deze mars is dat alles verbonden is met elkaar. Er zijn verschillende crisissen die nu bezig zijn: een voedselcrisis, een energiecrisis, maar uiteindelijk zijn die uitdagingen weer heel snel te herleiden tot die klimaatcrisis die alles overstijgend is. Uit solidariteit met mensen die het nu echt zwaar hebben, vragen we echte klimaatactie die ambitieus is.”

Hoe uiten die thema’s zich in de mars zelf, wordt daar iets specifieks rond gedaan?

“We werken vanuit de klimaatcoalitie samen met organisaties die rond die thema’s werken, rond duurzame en eerlijke energie of rond duurzame en eerlijke landbouw. Die krijgen ook een prominente plaats in de mars. Ook zij zullen veel aan het woord komen in de media.”

“De politieke reactie blijft nog teveel hangen in protocollen die worden opgesteld en verdragen die worden ondertekend met groot applaus”

“Daarnaast komen we op met de jeugd. We zijn in 2019 op straat gekomen, die mars was een ongelooflijk succes, even daarna gingen we weer in lockdown. Er is ons toen veel beloofd geweest vanuit de politiek, maar die beloftes komen niet tot uiting in de acties die volgen.”

“Daarom blijven wij op straat komen omdat die woorden echt in daden moeten omgezet worden. De politieke reactie blijft nog teveel hangen in protocollen die worden opgesteld en verdragen die worden ondertekend met groot applaus, maar we zitten met een urgentie waarop we direct actie moeten ondernemen.”

Welke boodschap richten jullie aan onze regeringsleiders naar aanloop van de COP27?

“Binnen enkele weken is er de COP27 in Sharm-el-Sheikh. Naar aanleiding van die belangrijke conferentie organiseren we de mars op dit moment.”

“Vandaag kunnen we zeggen: wij kijken naar jullie, er zullen weer ministers van ons land beloftes maken, maar wees ambitieus in uw beloftes en voer die dan ook uit. Het is niet omdat het even stiller is geweest dat we er niet zijn. We komen weer voltallig op straat en maken er een groot feest van.”

Een Braziliaans inheemse delegatie die Europa uitdaagt in haar rol in de klimaatmars zal ook aanwezig zijn. Wil je dat dat ook naar de COP wordt meegenomen door ons land?

“Ik geloof wel dat Europa een rol kan en moet spelen. Europa is krachtig, wij kunnen samenwerken en wegen op dat beleid. Een green deal is een mooie opstap, maar die is nog niet ambitieus genoeg en ligt niet in lijn met het akkoord van Parijs.

“Op de COP verwacht ik dat Europa zal inzien dat de geschiedenis van Europa een heel grote rol heeft gespeeld in CO2-emissies, in de vervuiling van de aarde. Ik verwacht dat Europa die verantwoordelijkheid ook neemt en ambitieus richting de COP vertrekt.”

De mars wordt dit jaar een feestelijke familietocht genoemd. Welke boodschap brengen jullie?

“Dat opkomen voor je toekomst een blije bedoening mag zijn. We mogen niet vervallen in pessimisme. We zijn daar met zoveel mensen samen en het is zo een mooi gevoel om daar samen te zijn met muziek op de achtergrond, dans, optredens, fanfares … Die vreugde kan een sterk signaal geven.”

“We zijn er met iedereen, vanuit verschillende hoeken zullen mensen meewandelen. Ik heb gehoord van priesters die met hun parochie komen, gezinnen met oma, mama, papa en kinderen, jeugdbewegingen … een heel divers publiek. Iedereen is ook welkom, activist of niet, zolang de mars feestelijk en familiaal is.”

“De mensen die de overstromingen gevoeld hebben 2 jaar geleden, zijn zeker niet de oorzaak van de klimaatcrisis”

“De klimaatcrisis raakt ons allemaal, al raakt het ons op een verschillende manier. Als je je verwarming probleemloos wat zachter kan zetten en je een goed geïsoleerd huis hebt voel je de gevolgen minder. Vaak zijn degenen die het meest uitstoten, ook wel degenen die de minste gevolgen dragen.”

“Een voorbeeld daarvan speelt zich in ons land af: de mensen die de overstromingen gevoeld hebben 2 jaar geleden, zijn zeker niet de oorzaak van de klimaatcrisis. Ook internationaal zijn er landen prooi van een klimaatcrisis die gebouwd is op fossiele brandstoffen die onze maatschappij vandaag in het westen draaiende houdt.”

De mars zal ook geleid worden door de Keniaanse klimaatactiviste Elizabeth Wathuti.

“We geloven dat de MAPA (most affected people and areas) genoeg aan het woord moeten worden gelaten en zij een groot podium moeten krijgen. Het is niet evident om in Kenia activist te zijn of gehoord te worden op internationaal niveau. Het is belangrijk dat we hen een prominente plaats geven en dat er ook naar hen geluisterd wordt.”

Wat verwachten jullie van ons land op de COP27?

“Ik geloof dat pas als de klimaatcrisis eindelijk als een crisis wordt behandeld, er over al onze bestuurlijke niveaus heen aan tafel gezeten kan worden, samen met wetenschappers, met het middenveld maar vooral met een politiek die écht beleid gaat maken. We hebben tijdens de corona en de oorlog in Oekraïne  gezien dat er heel snel gehandeld kan worden als een crisis als een crisis behandeld wordt.”

“We zeggen ook dat de oorlog is gefinancierd door gas en olie die vanuit Rusland Europa warm houden, door een soort systeem waar wij afhankelijk zijn van geworden. Daarom moeten we dringend investeren in wind- en zonne-energie, duurzame energie, zodat we op die manier ook de oorlog kunnen stoppen.”

Kunnen we van onze politici de nodige klimaatactie verwachten?

“Aan de ene kant ben ik wel bezorgd dat onze acties niet genoeg zijn. We komen al vele jaren op straat en er gebeurt te weinig, maar toch blijf ik hoopvol omdat elke tiende graad die we kunnen tegengaan letterlijk een wereld van verschil maakt. Er moet vanuit de politiek echt beleid gemaakt worden: bedrijven limieten en normen opleggen, klimaateducatie plannen en opstellen, vanuit de verschillende bevoegdheden. Het is niet enkel de minister van klimaat die met klimaat moet bezig zijn natuurlijk.”

“Het aan de politiek om te beseffen dat ze het volk moeten dienen”

“Het is soms triest om te zien dat een olielobby zoveel meer lobbyisten en advocaten heeft dan een klimaatlobby, of zelfs vanuit de jeugd zijn er niet zoveel klimaatdiplomaten, maar dan is het aan de politiek om te beseffen dat ze het volk moeten dienen. En dat gaat het niet alleen over de mensen met veel geld of de mensen die vandaag op hen stemmen, maar ook de mensen die de maatschappij mee dragen.”

De Vlaamse Jeugdraad bracht onlangs een advies uit over onderwijs over klimaat.

“Met de Vlaamse Jeugdraad hebben we met de werkgroep klimaat een advies geschreven over klimaateducatie en -communicatie, omdat we merken dat veel jongeren met vragen zitten rond die klimaatcrisis, en er te weinig over leren op school.

Daarom hebben we 21 adviespunten uitgeschreven die verschillende aspecten van klimaateducatie aansnijden, zoals: hoe praat je over de crisis? Als een crisis of een natuurfenomeen? Het zijn die kleine dingen die ook een groot effect hebben.”

“We verwachten van de regering dat zij een leer-klimaatplan opstellen. Dat kan simpel beginnen, in de kleuterschool, door bijvoorbeeld met kleuters voldoende te gaan wandelen in een bos, door na te denken over onze band met de natuur, over hoe alles wat we doen verbonden is met het klimaat. Daar kan dan logisch op verder gebouwd worden in de lagere school en het middelbaar.”

“Bij mij werd bijvoorbeeld pas in het vijfde middelbaar naar het klimaat verwezen, met uitzondering van een geëngageerde leerkracht in het derde leerjaar die daar eens een sessie over had gegeven. Maar het mag eigenlijk niet afhangen van geëngageerde leerkrachten.”

Kijk je uit naar de mars?

“Als je met duizenden mensen weer op straat komt en er een feest van maakt, geeft dat weer energie om toch te blijven doorgaan”

“Ik kijk superhard uit naar de mars, dat geeft me altijd zoveel energie want het is toch wel een complex thema om elke dag mee bezig te zijn. Het zorgt soms wel voor een beetje teleurstelling als de actie rond de crisis niet snel genoeg gaat, maar als je dan met duizenden mensen weer op straat komt en er een feest van maakt, vanuit heel diverse groepen, dan geeft dat weer energie om toch te blijven doorgaan.”

“De klimaatstrijd is nog niet verloren en het is te vroeg om te zeggen dat het te laat is. Ik zou oproepen dat iedereen komt zondag.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!