Logo: HMman/CC BY-SA 3:0

Klimaatrapport Club van Rome, 50 jaar later relevanter dan ooit

50 jaar geleden schreef de Club van Rome haar rapport 'Grenzen aan de groei'. De boodschap die van dit onderzoek uitging is relevanter dan ooit: in 2022 voltrekt de klimaatcrisis zich exact zoals hij toen werd voorspeld. Een terugblik op dit rapport is een blik vooruit en een wake-up call. Dit gaat over de toekomst van de mensheid.

dinsdag 29 maart 2022 12:06
Spread the love

 

In 1968 namen een aantal Italiaanse wetenschappers het initiatief om ongeveer honderd wetenschappers, overheidsambtenaren, politici, diplomaten van over de hele wereld samen te brengen. Zij zagen in dat het economisch systeem van eeuwige groei niet houdbaar was op lange termijn en ernstige consequenties zou hebben voor het leefmilieu.

De Club deed echter meer dan nadenken over het leefmilieu. Ook de oorzaken van armoede, endemische ziekten (!), de verstedelijking, criminaliteit wilden zij aanpakken, bij naam noemen en aanklagen.

De boodschap van de Club van Rome kan als volgt worden samengevat: “Onbegrensde groei op een begrensde planeet is onmogelijk”.

Hun denkwerk resulteerde vijf jaar later in een eerste rapport Limits to Growth (De grenzen aan de groei) dat reeds onmiddellijk de link legde tussen de afbraak van het leefmilieu en het economisch systeem. Dat jaar sloeg de eerste oliecrisis toe. Er werden sindsdien meer dan 30 miljoen exemplaren van het boek verkocht in meer dan 30 talen, waarmee het nog steeds het meest verkochte boek ooit is over de problematiek van het ‘leefmilieu’ – deze term is sindsdien vervangen door ‘klimaat’.

De organisatie is altijd zeer los geweest qua structuur maar bestaat nog steeds. Er bestaan 35 nationale afdelingen die de ideeën van de Club in eigen land verspreiden en toepassen. In totaal heeft de Club sindsdien 43 rapporten gepubliceerd, die allemaal beantwoorden aan de vereisten van wetenschappelijke publicaties, met peer-reviews. De namen van deze rapporten laten niets aan twijfel over: The First Global Revolution (1991), Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet (2018).

De klimaatcrisis is niet zomaar een nefast gevolg van het economisch systeem, afbraak van het klimaat is de enige methode die dit systeem kan en wil volgen.

In 2019 schaarde de Club zich achter de schoolstakingen voor het klimaat en achter de boodschap van Greta Thunberg. Tegenstanders pogen telkens weer de conclusies van de rapporten te weerleggen door zich te concentreren op al dan niet mogelijke gebreken van de onderzoeksmethodes, zonder dat zij er ooit in zijn geslaagd de centrale thesis van de Club onderuit te halen.

De boodschap van de Club van Rome kan als volgt worden samengevat: “Onbegrensde groei op een begrensde planeet is onmogelijk”.

In zijn recente boek Minder is meer (EPO, 2021) komt economisch antropoloog Jason Hickel terug op die centrale stelling van de Club. Het huidige economische systeem is niet in staat de ecologische crisis op te lossen, omdat eeuwige groei de enige methode is om dit systeem van de ondergang te vrijwaren. De klimaatcrisis is niet zomaar een gevolg van dit systeem, afbraak van het klimaat is de enige methode die dit systeem kan en wil volgen.

Jason Hickel schetst een politiek-economisch programma dat wel rekening houdt met de grenzen van de planeet en tegelijk de mensenrechten respecteert. Kate Raworth, auteur van Donut Economics, schaart zich volledig achter zijn voorstellen.

Op 24 oktober 2021 sprak Jason Hickel op Ecopolis over zijn ideeën in de lezing ‘Achterpoortjes, geen loze beloften, gewoon actie‘.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!