De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Natuurpunt

Na het Natuur- en Klimaatdebat: raken de goede intenties vertaald naar beleid?

De klimaatrampen volgen elkaar in alsmaar sneller tempo op. Meer en meer dieren en planten zijn met uitsterven bedreigd. De volgende regeerperiode kan onze laatste kans zijn om het tij te keren. Hoe willen onze politici hierin het voortouw nemen?

vrijdag 19 april 2024 14:48
Spread the love

 

Tijdens het Grote Natuur- en Klimaatdebat bracht de Belgische milieu- en natuurbeweging toppolitici vanuit het ganse land bijeen om na te denken over de talrijke natuur- en milieu-uitdagingen waar we voor staan.

“Niemand is toch tegen natuurherstel?”, mochten de volle zaal en dito livestream tot onze tevredenheid horen. En inderdaad, geen enkele partij durft nog twijfelen aan de consensus rond de klimaat-, natuur en biodiversiteitscrises. Alle partijen zeggen eveneens tegen polarisatie en een opgeklopte tegenstelling tussen natuur en klimaat te zijn. Maar de echte splijtzwam blijkt de kwestie te zijn van doeltreffendheid van maatregelen, de dringendheid van oplossingen en de vraag in welke sectoren de verregaande eerst moeten plaatsvinden.

Ondanks de heftige manoeuvres in klimaat- en natuurdossiers, klonk de boodschap dat klimaat wel degelijk een verkiezingsthema is. Klimaat, biodiversiteit en milieu zijn prioriteiten. Het staat dus buiten kijf dat hierrond concrete plannen moeten komen in de regeringsakkoorden. “Het is aan de partijen om op 9 juni te demonstreren dat ze het beste voorhebben met hun kiespubliek, en aan de kiezers om er hun hoofd bij te houden,” concluderen de organisatoren.

 

Herbekijk hier de livestream.

Het Grote Natuur- en Klimaatdebat werd georganiseerd door Canopea, Bond Beter Leefmilieu, Bral, IEB, Greenpeace, Natagora, Natuurpunt en WWF-België.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!