Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

  De economische crisis hakt er zwaar in. Vlaanderen telde in mei 198.000 werkzoekenden, 13,9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de energie- en klimaatdoelstellingen vormen een stevige uitdaging. Slechts 3,5 procent van onze woningen voldoet aan de langetermijndoelstelli...

  “Alle partijen, ook de N-VA, erkennen nu dat een levensduurverlenging van de kerncentrales niet voor bevoorradingszekerheid kan zorgen. De oude reactoren zijn onbetrouwbaar geworden en Engie weigert garanties te geven over de beschikbaarheid. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen, ...

Milieuorganisaties reageren op Essenscia: “Klimaatneutraliteit lukt niet met vrijblijvende aanpak, maar vereist breed gedragen klimaatpact”

  Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Arbeid & Milieu verwelkomen dat Essenscia, de sectorfederatie van de chemie, kennis heeft genomen van het rapport dat de milieubeweging vandaag publiceerde over de vele steunmaatregelen aan de industrie.[1] De drie milieuorganisaties merken op dat...

  In dit rapport [1] nemen we een groot aantal van de steunmaatregelen aan de petrochemische en staalindustrie onder de loep, zowel op Vlaams als nationaal en Europees niveau. We bekijken ook zes van de grootste industriële en energieverslindende bedrijven actief in Vlaanderen (maar ook i...

BBL vraagt audit Rekenhof voor luchthavens Deurne en Oostende

  Terwijl bevoegd minister Lydia Peeters doodleuk het vliegtuig neemt van Brussel naar Antwerpen, wordt gewerkt aan een fusie van de overheidsinstellingen die instaan voor het beheer van de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Daarnaast komen er nieuwe subsidieovereenkomsten met de priv...

Onbegrijpelijk: negatief advies verbrandingsoven ISVAG ligt opnieuw op tafel

  “Er zijn geen nieuwe argumenten op tafel gelegd. Bovendien torpedeert deze verbrandingsoven de Vlaamse klimaat- en afvaldoelstellingen. Het is tijd om dit project te begraven”, zegt Olivier Beys van Bond Beter Leefmilieu. Originele unanieme beslissing was correct De Gewestelijke Omgev...

Alliantie van organisaties en academici lanceert ‘Verover De Ruimte’: naar een stad op mensenmaat, ook na corona

  De massa fietsers en wandelaars van de afgelopen weken tonen aan dat de verdeling van de publieke ruimte behoorlijk scheef zit: de lege, brede autoweg steekt scherp af bij te dunne (of afwezige) fiets- en wandelpaden. Een unieke alliantie van mobiliteits- en milieuverenigingen, lokale b...

  Trein, tram en bus worden dubbel getroffen door de coronacrisis. Ook voor hen blijven de vaste kosten doorlopen, terwijl de inkomsten bijna volledig wegvallen. De NMBS bijvoorbeeld heeft op dit moment een verlies te verwerken van 70 miljoen euro per maand en een extra kost van 3,5 miljo...

Bond Beter Leefmilieu vraagt beleidsmakers om milieuregulering voor taxi’s niet terug te schroeven

  Naar aanleiding van de coronacrisis kloppen tal van ondernemingen en bedrijven bij de overheid aan om steun te vragen. Deze week vraagt GTL, de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen, in een open brief aan minister Lydia Peeters om de milieu-eisen voor tax...

Brussels Airport.

  “De steun moet in eerste instantie dienen om de negatieve impact van de coronacrisis op het personeel te beperken. De minimumvoorwaarde bij een reddingsoperatie is dat de fiscaliteit voor de luchtvaart verandert en de sector eindelijk een faire bijdrage levert aan het aanpakken van de k...

Load More