Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brussels Airport.

  Volgend jaar moet minister Demir beslissen onder welke voorwaarden de luchthaven verder uitgebaat kan worden. Want in 2024 loopt de huidige milieuvergunning af. Daarom hebben Bond Beter Leefmilieu en 12 actiegroepen uit de Vlaamse rand rond Brussel de campagne ‘Wij liggen er wakker van’...

  PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken presenteerde vandaag een nieuw rapport, gemaakt door onderzoeksbureau VITO. Het rapport 'Toepassing modelberekening impact grondwater op Oosterweel' stelt dat de werken door Lantis geen bijkomende verontreiniging veroorzaken. Dat zou uiteraard goed n...

kerncentrale Doel

“Met deze eerste definitieve sluiting van een grote kernreactor in België, gaan we een nieuwe fase van de energietransitie in”, zegt Jan Vande Putte, energie-expert bij Greenpeace België. “De toekomst is aan de zonnepanelen en windmolens, efficiëntie, opslag en vraagsturing. Door de spectacula...

  Wanneer er geen zekerheid is dat bepaalde stoffen veilig zijn voor de gezondheid en het milieu, moet het voorzorgsprincipe overheersen, menen Kom op tegen Kanker en Bond Beter Leefmilieu. Ze vragen om het advies van de Hoge Gezondheidsraad te volgen, die pleit voor een afbouw van glyfos...

kerncentrale Doel

  Volgens de milieuorganisaties dreigt de burger driemaal te betalen: voor de financiële risico’s verbonden aan de gedeelde uitbating van de reactoren, voor meer kernafval waarvoor Engie een ‘plafond’ zal bekomen, en voor fossiele subsidies voor de gascentrales, met name wanneer de nuclea...

Natuur- en milieuverenigingen: “Ga door met een versterkt stikstofakkoord”

  Verschillende milieu- en natuurorganisaties dienden een bezwaarschrift in, elk vertrekkend van hun eigen expertise. Zo formuleerde BOS+ aanbevelingen voor de bescherming van bossen, en ontleedde de West-Vlaamse Milieufederatie de lokale impact van het stikstofakkoord. Rode draad door de...

  In een brief aan de federale regering legt Engie haar eisen op tafel voor de verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Het bedrijf vraagt niet enkel dat de federale regering mee betaalt voor het langer openhouden, ze pleit zelfs voor een gedeeltelijke nationalisatie. Maar bov...

  De spoorvisie wil het marktaandeel van de trein voor het reizigersvervoer doen stijgen van 8% naar 15% en van het goederenvervoer van 12% naar 20% in 2040. De regering belooft daarvoor een trein om de 30 minuten op het hele spoornet en elke 15 minuten rond de grote steden, maar ook een ...

  Quasi onbelast Pick-uptrucks zijn populair in België. In 2021 reden er zo’n 65.000 rond, een stijging van 63% tegenover tien jaar geleden. De reden van de snelle opmars: spotgoedkope belastingen. Doordat pick-up’s onder de definitie van een ‘lichte bedrijfswagen’ vallen, genieten ze auto...

  Eenenveertig slachtoffers lieten het leven in Wallonië. Vijftienduizend mensen werden dakloos. Totale materiële schade voorlopig: 2,2 miljard euro. Vlaanderen ontsnapte ternauwernood aan dit drama. Een studie in opdracht van minister Lydia Peeters becijferde wat er zou gebeurd zijn als ...

Load More