Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Brussels Airport.

  Rechtzetting fout uit verleden, maar ruim onvoldoende In april 2023 bleek uit een onderzoek in opdracht van Bond Beter Leefmilieu en bewonersgroepen rond Zaventem dat de nachtrust van meer dan 100.000 omwonenden heel sterk verstoord wordt door het vlieglawaai. De gezondheidseconomische k...

  Premier De Croo wil, niet toevallig na een tournee langs enkele grote vervuilende bedrijven in Duitsland, de pauzeknop indrukken voor natuur- en milieubeleid. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir verzet zich tegen de Europese Natuurherstelwet en de Europese klimaatambities. CD&V...

  Eind 2021 vroeg Ineos Aromatics een hervergunning aan voor het uitbaten van haar chemische site te Geel. Meteen vielen de hoge stikstof-en benzeenuitstoot en de problematische kobaltlozingen in de Grote Nete op. Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt tekenden meteen bezwaar aan en gingen i...

  Tot op heden is 3M nog niet veroordeeld voor milieumisdrijven in Vlaanderen. Dat is wel al het geval in andere landen en daar kijkt het bedrijf aan tegen miljardenclaims. Ook in Nederland zit dat eraan te komen. In Vlaanderen is dat nog niet het geval, ondanks één van de grootste milieu...

  De vijf natuur- en milieuorganisaties dagvaarden de Vlaamse regering omdat de Vlaamse pesticidenreglementering in strijd is met de Europese pesticidenrichtlijn. “België behoort bij de grootste pesticidenverbruikers van Europa”, zegt Reine Spiessens van WWF. De afgelopen jaren versche...

Brussels Airport.

  Volgend jaar moet minister Demir beslissen onder welke voorwaarden de luchthaven verder uitgebaat kan worden. Want in 2024 loopt de huidige milieuvergunning af. Daarom hebben Bond Beter Leefmilieu en 12 actiegroepen uit de Vlaamse rand rond Brussel de campagne ‘Wij liggen er wakker van’...

  PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken presenteerde vandaag een nieuw rapport, gemaakt door onderzoeksbureau VITO. Het rapport 'Toepassing modelberekening impact grondwater op Oosterweel' stelt dat de werken door Lantis geen bijkomende verontreiniging veroorzaken. Dat zou uiteraard goed n...

kerncentrale Doel

“Met deze eerste definitieve sluiting van een grote kernreactor in België, gaan we een nieuwe fase van de energietransitie in”, zegt Jan Vande Putte, energie-expert bij Greenpeace België. “De toekomst is aan de zonnepanelen en windmolens, efficiëntie, opslag en vraagsturing. Door de spectacula...

  Wanneer er geen zekerheid is dat bepaalde stoffen veilig zijn voor de gezondheid en het milieu, moet het voorzorgsprincipe overheersen, menen Kom op tegen Kanker en Bond Beter Leefmilieu. Ze vragen om het advies van de Hoge Gezondheidsraad te volgen, die pleit voor een afbouw van glyfos...

kerncentrale Doel

  Volgens de milieuorganisaties dreigt de burger driemaal te betalen: voor de financiële risico’s verbonden aan de gedeelde uitbating van de reactoren, voor meer kernafval waarvoor Engie een ‘plafond’ zal bekomen, en voor fossiele subsidies voor de gascentrales, met name wanneer de nuclea...

Load More