Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Vervuilende uitlaatgassen van een auto.

In België sterven jaarlijks 10.000 mensen vroegtijdig door slechte luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit in zes op de tien Belgische scholen is zorgwekkend tot problematisch. De auto-industrie is daarvoor in belangrijke mate verantwoordelijk: wagenbouwers hebben bewust schone technologie achtergehoud...

1) Treinen stoten wel degelijk minder uit dan vliegtuigen De totale klimaatimpact van een treinreis naar pakweg Wenen, Barcelona of Kopenhagen is tot tien keer kleiner dan van dezelfde reis met het vliegtuig. Het maakt dus wel degelijk “een zier uit” of we het vliegtuig of de trein nemen. De kli...

Vorig jaar werd de norm nog overschreden bij 28% van de meetpunten. En dat terwijl het vijfde Mestactieplan (MAP5) een doelstelling van 5% tegen 2018 hanteerde. “Opnieuw een bewijs dat het MAP absoluut niet werkt”, zeggen de West-Vlaamse Milieufederatie, Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Natuu...

Verlaagde doelstelling De maatregelen in het plan leiden volgens de berekeningen van de Vlaamse regering tot 30 procent minder CO2-uitstoot in 2030. Die prognoses zijn zwak onderbouwd en weinig realistisch, zeker voor de emissies van (vracht)wagens. Via een boekhoudkundige operatie maakte de Vla...

“Bos kappen voor installaties waarvan nog niet geweten is of ze vergund geraken, is voorbarig. We vragen garanties dat de nieuwe installaties passen in een koolstofneutraal en circulair Vlaanderen”, zeggen de milieu- en natuurorganisaties. Op de site langs de Scheldelaan en aan het kanaaldok i...

Daarom sluit Bond Beter Leefmilieu aan bij de internationale campagne #TrueCostOfUber om het bedrijf te bewegen tot het opschonen van zijn taxivloot. Tegelijk vraagt BBL de Vlaamse en stedelijke overheden om Uber geen vrijkaart te geven. Laurien Spruyt, beleidsmedewerker mobiliteit van Bond Be...

Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu: “Meer dan 300.000ha landbouwgebied in Vlaanderen is geregistreerd als landschappelijk waardevol. Er zomaar grote stallen, loodsen of serres bouwen, kon niet. Tot in 2017 het Vlaams Parlement de regels voor bouwen in waardevolle landschappen versoepelde. Hi...

Dat ondermijnt ook de juridische grond voor alle grote ontwikkelingen in Vlaanderen die de emissies nog zullen doen stijgen, waarschuwt Bond Beter Leefmilieu. Vlaanderen moet tegen 2030 de CO2-emissies van onder andere transport (non-ETS) met 35% verminderen. Tegelijk moet het in Antwerpen en Gen...

Op de site langs de Scheldelaan en aan het kanaaldok in Lillo, waar INEOS de nieuwe installaties wil plaatsen, staat momenteel 55 hectare bos. Met een project-milieueffectenrapport heeft het bedrijf de toelating gevraagd om het bos te kappen. Nochtans heeft INEOS nog geen vergunningen op zak voor...

Milieubeweging biedt slachtoffers intimidatie Pukkelpop ondersteuning aan

Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu: "Het beledigen, bedreigen en molesteren van jongeren is onaanvaardbaar. Elke jongere moet zich veilig kunnen voelen, ook op de festivalweide, ook op sociale media. Jongeren die zich maatschappelijk engageren, moeten we extra koesteren en beschermen: ze...

Load More