Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Natuur- en milieuverenigingen: “Ga door met een versterkt stikstofakkoord”

  Verschillende milieu- en natuurorganisaties dienden een bezwaarschrift in, elk vertrekkend van hun eigen expertise. Zo formuleerde BOS+ aanbevelingen voor de bescherming van bossen, en ontleedde de West-Vlaamse Milieufederatie de lokale impact van het stikstofakkoord. Rode draad door de...

  In een brief aan de federale regering legt Engie haar eisen op tafel voor de verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. Het bedrijf vraagt niet enkel dat de federale regering mee betaalt voor het langer openhouden, ze pleit zelfs voor een gedeeltelijke nationalisatie. Maar bov...

  De spoorvisie wil het marktaandeel van de trein voor het reizigersvervoer doen stijgen van 8% naar 15% en van het goederenvervoer van 12% naar 20% in 2040. De regering belooft daarvoor een trein om de 30 minuten op het hele spoornet en elke 15 minuten rond de grote steden, maar ook een ...

  Quasi onbelast Pick-uptrucks zijn populair in België. In 2021 reden er zo’n 65.000 rond, een stijging van 63% tegenover tien jaar geleden. De reden van de snelle opmars: spotgoedkope belastingen. Doordat pick-up’s onder de definitie van een ‘lichte bedrijfswagen’ vallen, genieten ze auto...

  Eenenveertig slachtoffers lieten het leven in Wallonië. Vijftienduizend mensen werden dakloos. Totale materiële schade voorlopig: 2,2 miljard euro. Vlaanderen ontsnapte ternauwernood aan dit drama. Een studie in opdracht van minister Lydia Peeters becijferde wat er zou gebeurd zijn als ...

  Versterk milieu- en gezondheidsadministraties Volgende week stelt de onderzoekscommissie PFAS-PFOS van het Vlaams Parlement de conclusies van haar onderzoeksrapport voor. Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu: “Hun onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de overheid de voorbije ...

  Dat deze regering in tijden van oorlog en reëel nucleair risico [1] nog langer afhankelijk wil blijven van kernenergie, is onbegrijpelijk, zegt Jan Vande Putte van Greenpeace: “Zelfs in vredestijd vormen kerncentrales een onaanvaardbaar risico met zware gevolgen, zeker in dichtbevolkt geb...

  Concreet moet de federale regering de omslag naar klimaatneutrale mobiliteit en verwarming nu waarmaken. Dat kan door een taxshift die elektrisch rijden en verwarmen via een warmtepomp de meest rendabele oplossing maakt, en inzet op het spoor. Aanvullend is structureel beleid nodig dat ...

  Het grondverzet voor de Oosterweelwerken werd eind 2021 onmogelijk gemaakt na een arrest van de Raad van State in een urgente procedure aangespannen door de coalitie van milieuorganisaties en burgers. In de afgelopen weken ging de coalitie in gesprek met bouwheer Lantis, bevoegde minist...

  Kansen voor natuurherstel en afbouw veestapel Stikstof heeft een enorme impact op kwetsbare natuurgebieden. Met een budget van 1,2 miljard zet de Vlaamse regering sterk in op het herstel van aangetaste natuurgebieden. Een investering die haar nut ongetwijfeld zal bewijzen, met het oog op...

Load More