Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Gisteren werden de grote lijnen van het politiek akkoord bekend gemaakt. Teksten zijn er nog niet, dus het blijft gissen naar de exacte inhoud. BBL juicht toe dat er een “stolp” komt over de woonuitbreidingsgebieden. Dat zijn grotere, aaneengesloten stukken open ruimte, die we helemaal ...

  Een sterke Belgische positie is cruciaal in de komende Europese onderhandelingen. Brussel, Wallonië en het federale bevoegdheidsniveau spraken zich al uit voor de verhoogde reductiedoelstelling van -55% in 2030. De Vlaamse regering deed dat nog niet. Versnelling om op koers te blijven ...

  De Croo I kiest voor een Belgische vertaling van de versterkte milieudoelstellingen van Europa. Zo steunt ze de 55% uitstootreductie in 2030 en koolstofneutraliteit voor 2050. Met investeringen en nieuw beleid schakelt ze zich in binnen de Europese Green Deal.  Dat is een belangrijke tr...

  Met de aanpassing zouden de regels van het Veldwetboek, die gelden tussen buren, ook van toepassing worden op het openbaar domein. Dat wil zeggen dat bomen op minstens twee meter van de perceelsgrens zouden moeten staan, dat overhangende takken gesnoeid kunnen worden en dat doorgroeiend...

Meerderheid van de Belgen wil geen soja- en palmolie in dieseltank

  “Biobrandstoffen zoals sojaolie en palmolie zijn twee tot drie keer slechter voor het klimaat dan gewone diesel. Dat valt niet uit te leggen aan burgers, die hier nota bene een meerprijs voor betalen. De nieuwe federale regering moet dit mislukte biobrandstoffenbeleid, dat aanzet tot on...

  Het coronavirus heeft ons pijnlijk duidelijk gemaakt dat de manier waarop we omgaan met dieren gevaarlijk is voor onze gezondheid. De situatie in China lijkt veraf, maar het virus had eigenlijk even goed in België kunnen uitbreken. Want ook hier staan de mensen vaak in nauw contact met ...

  De economische crisis hakt er zwaar in. Vlaanderen telde in mei 198.000 werkzoekenden, 13,9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de energie- en klimaatdoelstellingen vormen een stevige uitdaging. Slechts 3,5 procent van onze woningen voldoet aan de langetermijndoelstelli...

  “Alle partijen, ook de N-VA, erkennen nu dat een levensduurverlenging van de kerncentrales niet voor bevoorradingszekerheid kan zorgen. De oude reactoren zijn onbetrouwbaar geworden en Engie weigert garanties te geven over de beschikbaarheid. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen, ...

Milieuorganisaties reageren op Essenscia: “Klimaatneutraliteit lukt niet met vrijblijvende aanpak, maar vereist breed gedragen klimaatpact”

  Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Arbeid & Milieu verwelkomen dat Essenscia, de sectorfederatie van de chemie, kennis heeft genomen van het rapport dat de milieubeweging vandaag publiceerde over de vele steunmaatregelen aan de industrie.[1] De drie milieuorganisaties merken op dat...

  In dit rapport [1] nemen we een groot aantal van de steunmaatregelen aan de petrochemische en staalindustrie onder de loep, zowel op Vlaams als nationaal en Europees niveau. We bekijken ook zes van de grootste industriële en energieverslindende bedrijven actief in Vlaanderen (maar ook i...

Load More