Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Norm gebaseerd op haalbaarheid, en niet op wetenschap Opvallend genoeg houdt de expertencommissie in haar adviezen vast aan de norm van 70 microgram, die in 2017 bepaald werd door RoTS in opdracht van Lantis. Volgens de expertencommissie is er geen bijkomend risico op blootstelling met d...

  Omvattend pakket De wetsvoorstellen van het Fit for 55-pakket bestrijken zowat de hele Europese economie en moeten invulling geven aan de Europese Green Deal. Zo worden onder meer lucht- en scheepvaart in het emissiehandelssysteem opgenomen. LULUCF, het programma om koolstof op te slaan ...

  “Door geen extra rijstroken aan te leggen, blijft de groei van het verkeer onder controle, blijft de luchtvervuiling beperkt en de klimaatimpact kleiner. De keuze is dus duidelijk”, zegt Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu). Door de op- en afritten te verbeteren of te beperken, verb...

  Luchtvervuiling is het grootste milieugerelateerde gezondheidsrisico in Europa. Denk daarbij aan astma, beroertes, allergieën en diverse kankers. In ons land is luchtvervuiling elk jaar verantwoordelijk voor ongeveer 7.600 vroegtijdige overlijdens door blootstelling aan fijn stof (PM2,5...

  “Het vonnis komt er naar aanleiding van de Belgische Klimaatzaak. Maar liefst 62.000 burgers zetten hun schouders onder deze rechtszaak. De rechter oordeelt dat het Belgische klimaatbeleid tekort schiet en zo de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten schendt. Na de Europese Commis...

  “Deze dading toont aan dat blijkbaar alles moest wijken voor Oosterweel. Lantis speelt hierin mooi weer met geld van de belastingbetaler en ook strenge gezondheidsmaatregelen werden onder de mat geveegd. Dit is onaanvaardbaar”, zegt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu. “De V...

  Woensdag pleitte minister Zuhal Demir in het Vlaams Parlement voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. Als minister van Leefmilieu nam Demir haar politieke verantwoordelijkheid door tegen de posities van de meerderheidspartijen in toch door te duwen, woensdag wordt ...

  “Een groot aantal landen die samen goed zijn voor 73 procent van de wereldwijde uitstoot hebben al hun engagement uitgesproken om ten laatste in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ook België moet de uitstoot van broeikasgassen nu drastisch verminderen. Al sinds 2015 daalt de uitstoot in ons la...

  Een brede coalitie van natuurorganisaties, milieuorganisaties en burgercollectieven betreurt dat minister Demir deze decreetwijziging door het parlement gejaagd heeft. Ondanks het brede burgerprotest, ondanks de kritiek vanuit het middenveld en zelfs zonder de bevoegde adviesraden (SARO...

Milieubeweging: “Fossiele subsidies vloeken met snelle energietransitie”

  Vijftig jaar na de keuze voor kernenergie is ons energiesysteem toe aan een grondige transformatie. Zowel de manier waarop we energie produceren als consumeren zal ingrijpend veranderen. Hernieuwbare energie, vraagsturing en opslag zullen hierbij zorgen voor een duurzaam en robuust systee...

Load More