Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Afbouw veestapel: de olifant in de kamer De regering wil dat de landbouwsector haar CO2-uitstoot met minstens een kwart doet dalen. Voor het krachtige broeikasgas methaan wordt een reductiedoelstelling van -30% vooropgesteld, een aanzienlijke verscherping. De regering mikt daarbij louter op inno...

  De regering laat met dit akkoord kansen liggen om de economie sneller te vergroenen. 13 miljard aan fossiele subsidies blijft onaangeroerd. En de investeringsnoden van het openbaar vervoer en de overheidsgebouwen zijn nog verre van gelenigd. Nood aan afbouwplan fossiele subsidies Een ...

  Door in te zetten op een doorgedreven circulaire economie, zijn aanzienlijk minder energie en grondstoffen nodig om dezelfde waarde te creëren. Aan de Vlaamse overheid om duidelijke krijtlijnen richting klimaatneutraliteit uit te tekenen voor de industrie. Een beter alternatief, in het...

  3M begrijpt alleen harde taal Na hun halfslachtige antwoorden in de parlementaire PFAS-commissie is duidelijk dat vervuiler 3M enkel informatie zal verschaffen én zal opdraaien voor de kosten indien het daar juridisch toe gedwongen wordt. Deze juridische procedure tegen 3M mag voor de Vl...

  Nieuwe industriële revolutie De transformatie van de zware industrie is een van de centrale uitdagingen van de komende decennia. De productie van materialen zoals ijzer, staal, cement, aluminium en basischemicaliën veroorzaakt grote hoeveelheden broeikasgasemissies. In Vlaanderen zijn de...

  Het IPCC stelt in haar rapport dat de rol van de mens in de opwarming van de aarde onmiskenbaar is. Dat de omvang van de klimaatverandering ongezien is. Dat sommige veranderingen de komende honderden tot duizenden jaren niet meer om te keren zijn. Dat de klimaatverandering extreme weers...

  Norm gebaseerd op haalbaarheid, en niet op wetenschap Opvallend genoeg houdt de expertencommissie in haar adviezen vast aan de norm van 70 microgram, die in 2017 bepaald werd door RoTS in opdracht van Lantis. Volgens de expertencommissie is er geen bijkomend risico op blootstelling met d...

  Omvattend pakket De wetsvoorstellen van het Fit for 55-pakket bestrijken zowat de hele Europese economie en moeten invulling geven aan de Europese Green Deal. Zo worden onder meer lucht- en scheepvaart in het emissiehandelssysteem opgenomen. LULUCF, het programma om koolstof op te slaan ...

  “Door geen extra rijstroken aan te leggen, blijft de groei van het verkeer onder controle, blijft de luchtvervuiling beperkt en de klimaatimpact kleiner. De keuze is dus duidelijk”, zegt Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu). Door de op- en afritten te verbeteren of te beperken, verb...

  Luchtvervuiling is het grootste milieugerelateerde gezondheidsrisico in Europa. Denk daarbij aan astma, beroertes, allergieën en diverse kankers. In ons land is luchtvervuiling elk jaar verantwoordelijk voor ongeveer 7.600 vroegtijdige overlijdens door blootstelling aan fijn stof (PM2,5...

Load More