Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Het Europees Hof van Justitie concludeert dat de levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 onwettig is omdat er geen milieu-effectenrapport en publieke consultatie gebeurde. Daarmee geeft het Hof milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Inter-Environnement Wallonie (IEW) gelijk. Sara Van...

In reactie op de ‘adequacy study’ die Elia vandaag publiceerde, vragen milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en IEW om vast te houden aan de kernuitstap tegen 2025 en steun voor klassieke fossiele gascentrales te vermijden. Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu: “De gewesten hebb...

De plannen van de EU-lidstaten om hun vervuiling afkomstig uit transport terug te dringen, zijn onvoldoende om hun klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Alleen Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje scoren meer dan 50 procent. Dat toont een nieuwe studie van Transport & Environment ...

De grootste aanbieder van luxecruises ter wereld, Carnival Corporation, stootte in 2017 aan de Europese kusten bijna tien keer meer zwaveldioxide (SOx) uit dan alle 260 miljoen Europese auto’s. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de Europese organisatie voor duurzaam vervoer Transport & Env...

Uit officiële cijfers blijkt dat de regionale luchthavens van Oostende en Deurne al jaren verlieslatend zijn. De jaarrekeningen 2015-2017 tonen dat tegenover een aeronautische omzet van 17 miljoen euro, subsidies van 32 miljoen euro staan. De subsidies bedragen dus het dubbele van de omzet. Bove...

De Vlaamse woonbonus kost jaarlijks 1,2 miljard euro en drijft enkel de woningprijzen op. Bedrijfswagens en professionele diesel kosten 2,4 miljard euro en zorgen voor langere files en meer luchtvervuiling. De industrie krijgt jaarlijks voor 650 miljoen gratis rechten om te vervuilen. En de landb...

Sara Van Dyck van Bond Beter Leefmilieu: “We moeten vermijden dat een eenzijdige inzet op nieuwe gascentrales, innovatieve en toekomstbestendige oplossingen fnuikt. Door prioriteit te geven aan energiebesparing, hernieuwbare energie, vraagbeheer, opslag en de versterkte uitbouw van het elektricit...

Vlaanderen scoort ondermaats op het doorvoeren van een doeltreffend klimaatbeleid, dat staat buiten kijf. Op de klimaattop in Katowice weigerden onze ministers toe te treden tot een grote coalitie van landen die meer ambitie voor het klimaat vragen. In de Europese debatten stemden ze tegen ambiti...

Werp een blik achter de schermen van de klimaattop

De massale opkomst voor Claim the Climate in Brussel toont dat het publiek wakker ligt van de opwarming van de aarde. Op de klimaattop in Polen bespreken experts en politici hoe ze de doelstellingen efficiënt gaan tackelen.  Laurien Spruyt, expert mobiliteit en klimaat van Bond Beter Leefmilieu,...

‘Grens woonkosten op 10 kilometer’ Volgens het wetsvoorstel dat nu op tafel ligt, zou het mobiliteitsbudget ook kunnen gebruikt worden voor ‘huisvestingskosten, meer bepaald huurgelden en interesten van hypothecaire leningen, betreffende de woonplaats die binnen een straal van 5 kilometer van de...

Load More