Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Overwinning voor de democratie Iets meer dan een jaar geleden vernietigde het Grondwettelijk Hof, na advies van het Europees Hof van Justitie, de wet van 2015 over de levensduurverlenging van Doel 1 en 2. [1] Volgens het Hof had deze beslissing voorafgegaan moeten worden door een milieu-...

Eerst klimaatvoorwaarden, dan pas praten over nieuwe staatssteun luchtvaart

  Nu de covid-crisis aanhoudt, is het zeer waarschijnlijk dat de Europese lidstaten opnieuw in de verleiding zullen komen om steun te verlenen aan de luchthavensector. Het klopt dat de sector te maken heeft met een zeer sterke daling van de activiteiten, met name voor het personenvervo...

  “Meer dan 90 procent van de Vlaamse woningen wordt vandaag verwarmd met aardgas of stookolie. Maar om een leefbaar klimaat te houden, mogen we in 2050 géén CO2 meer uitstoten. Jaarlijks zullen 100.000 huishoudens moeten overschakelen op hernieuwbare warmte. Een titanenklus”, weet Benjamin...

Week van de waarheid voor Vlaamse waterplannen

  De stroomgebiedbeheerplannen zijn van groot belang voor de waterkwaliteit en de waterhuishouding in Vlaanderen. Ze bepalen welke investeringen worden uitgevoerd en welke acties diverse overheden zullen nemen om het waterbeheer in Vlaanderen te verbeteren. Plannen schieten tekort om dra...

  De journalisten van EUObserver en Apache publiceerden vandaag hun onderzoek naar Fost Plus en nog 8 andere zogenaamde ‘green dot’ organisaties in Europa. Er is sprake van intense belangenvermenging, harde lobby tegen milieubeleid en een groot gebrek aan transparantie. Fost Plus wordt on...

Vlaanderen moet streng zijn voor nieuwe gascentrales

  Gascentrales op de tekentafel Op maandag 18 januari organiseerde Dils-Energie een infoavond om omwonenden te informeren over de centrale met Stoom- en Gasturbine, die ze willen bouwen in Dilsen-Stokkem. Die centrale zal een vermogen van 920 MW hebben. Twee dagen eerder organiseerde Lumin...

  Gisteren werden de grote lijnen van het politiek akkoord bekend gemaakt. Teksten zijn er nog niet, dus het blijft gissen naar de exacte inhoud. BBL juicht toe dat er een “stolp” komt over de woonuitbreidingsgebieden. Dat zijn grotere, aaneengesloten stukken open ruimte, die we helemaal ...

  Een sterke Belgische positie is cruciaal in de komende Europese onderhandelingen. Brussel, Wallonië en het federale bevoegdheidsniveau spraken zich al uit voor de verhoogde reductiedoelstelling van -55% in 2030. De Vlaamse regering deed dat nog niet. Versnelling om op koers te blijven ...

  De Croo I kiest voor een Belgische vertaling van de versterkte milieudoelstellingen van Europa. Zo steunt ze de 55% uitstootreductie in 2030 en koolstofneutraliteit voor 2050. Met investeringen en nieuw beleid schakelt ze zich in binnen de Europese Green Deal.  Dat is een belangrijke tr...

  Met de aanpassing zouden de regels van het Veldwetboek, die gelden tussen buren, ook van toepassing worden op het openbaar domein. Dat wil zeggen dat bomen op minstens twee meter van de perceelsgrens zouden moeten staan, dat overhangende takken gesnoeid kunnen worden en dat doorgroeiend...

Load More