Foto: NPS Climate Change Response, Wikimedia Commons / Public Domain
IPS

Zeespiegelstijging gaat nu tweemaal zo snel

Zowel de opwarming van de oceanen als de zeespiegelstijging zijn in de voorbije decennia verdubbeld, blijkt uit een nieuw rapport van de Unesco. De wereldzeeën hebben ook steeds mer te maken met verzuring, dalende zuurstofniveaus en soortensterfte.

woensdag 5 juni 2024 11:36
Spread the love

 

De oceanen warmen nu twee keer zo snel op als twintig jaar geleden, staat te lezen in het State of the Ocean Report 2024, dat werd samengesteld door meer dan honderd wetenschappers uit bijna dertig landen. Ook de snelheid van de zeespiegelstijging is verdubbeld tegenover dertig jaar geleden.

Dode zones

Het voorbije jaar zag een van de hoogste stijgingen van de oceaantemperatuur sinds de jaren 1950, blijkt uit het rapport. Ten opzichte van het pre-industriële niveau zijn de oceaantemperaturen al met gemiddeld 1,45 graad Celsius gestegen.

De afgelopen dertig jaar is de zeespiegel met 9 centimeter gestegen. Het wateroppervlak stijgt nu dubbel zo snel als drie decennia geleden. Beide fenomenen zijn met elkaar verbonden. De oceaan neemt immers 90 procent van de overtollige warmte uit de atmosfeer op. Dat leidt tot thermische expansie – uitzetting van het zeewater – wat verantwoordelijk is voor 40 procent van de zeespiegelstijging.

Daarnaast wijst het rapport op een zorgwekkende afname van zuurstofniveaus in kustgebieden. Dat heeft geleid tot het ontstaan van meer dan vijfhonderd “dode zones”, waar vrijwel geen leven meer te vinden is. Sinds de jaren ’60 heeft de oceaan 2 procent van zijn zuurstof verloren. Ook de verzuring van kustwateren neemt toe, wat resulteert in massale sterfte van jonge soorten die zich niet snel genoeg kunnen aanpassen.

Alle alarmbellen rinkelen

Audrey Azoulay, directeur-generaal van Unesco, benadrukt de ernst van de resultaten. “Dit Unesco-rapport toont aan dat de klimaatverstoring een steeds sterkere impact heeft op de toestand van de oceanen. Temperatuur, verzuring, zeeniveau… alle alarmbellen rinkelen.”

Ze roept de lidstaten op om te investeren in het herstel van mariene gebieden zoals mangroven en zeegrasvelden. En er zijn strengere regels nodig voor de bescherming van die gebieden, zegt ze, omdat ze cruciaal zijn om de fauna en flora in de oceaan te behouden.

Volgens het rapport spelen mangroven, zeegrasvelden en getijdenmoerassen, een onmisbare rol bij het absorberen van CO2. Ze zijn ook cruciaal voor de biodiversiteit. Zeegrasvelden bijvoorbeeld dienen als kraamkamer voor jonge vissen. Desondanks heeft bijna 60 procent van de VN-lidstaten de bescherming  mariene bossen niet opgenomen in hun nationale klimaatplannen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!