Bron: 11.11.11
PAX

Ook Nederlandse ngo’s eisen actie van internationale gemeenschap tegen Israël

Nadat het Israëlische leger vorige week donderdag met geweld zeven prominente Palestijnse mensenrechtenorganisaties binnenviel en sloot, heeft het dit weekend de directeur van mensenrechtenorganisatie Al Haq (Shawan Jabarin) telefonisch bedreigd en die van Defense for Children International - Palestine (Khaled Quzmar) voor verhoor vastgehouden. Deze escalatie bewijst eens te meer dat verklaringen van Europese regeringen waarin zij hun ernstige zorgen uitspreken onvoldoende zijn.

dinsdag 23 augustus 2022 16:26
Spread the love

 

Dit samen met het straffeloos doden van kritische journalisten en andere Palestijnse burgers is het punt bereikt waarop de internationale gemeenschap een grens moet stellen. Tot hier en niet verder – zo stelt een brede representatie van Nederlandse organisaties.

In oktober vorig jaar veroordeelden 32 Nederlandse organisaties de beslissing van Israël om zes organisaties (inmiddels zeven) als terroristisch aan te merken op grond van Israëlische antiterreurwetten. Op 12 juli 2022 sprak Nederland samen met acht andere EU-landen haar steun uit voor de organisaties.

De EU-landen hebben tot op heden geen enkel bewijs gezien voor de terroristische aanmerking en verwierpen dan ook de Israëlische aantijgingen, omdat “er geen wezenlijke informatie van Israël is ontvangen die een herziening van ons beleid ten aanzien van de zes Palestijnse ngo’s zou rechtvaardigen op basis van het Israëlische besluit om deze ngo’s als ‘terroristische organisaties’ aan te merken”.

Verschillende van de inmiddels zeven getroffen organisaties leveren bewijsmateriaal van vermeende oorlogsmisdaden door Israël aan het Internationaal Strafhof.

Waar wij in oktober voor waarschuwden, komt uit: in een poging om het werk van mensenrechtenverdedigers de kop in te drukken valt Israël hun kantoren binnen, neemt eigendommen en documenten in beslag, sluit ze vervolgens af met metalen platen en laat een militair bevel achter waarin de organisaties onwettig worden verklaard.

Dit is een ernstige schending van het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging en vergadering. Deze steeds verdergaande inperking van het maatschappelijke middenveld past niet bij een land dat claimt een democratische rechtsstaat te zijn.

Inmiddels is duidelijk gebleken dat verklaringen alleen niet genoeg zijn om Israël haar beleid te laten veranderen.

Verschillende van de inmiddels zeven getroffen organisaties leveren bewijsmateriaal van vermeende oorlogsmisdaden door Israël aan het Internationaal Strafhof. Nederland, als gastland van het Internationaal Strafhof, heeft een extra verantwoordelijkheid om te garanderen dat maatschappelijke organisaties, individuen en staten het Internationaal Strafhof kunnen blijven voorzien van bewijsmateriaal en informatie.

Zonder noemenswaardige actie zal het jarenlange patroon van repressie en ondermijning van Palestijnse organisaties verergeren. Dat is onacceptabel en inmiddels is duidelijk gebleken dat verklaringen alleen niet genoeg zijn om Israël haar beleid te laten veranderen.

De internationale gemeenschap dient onmiddellijk de volgende acties te ondernemen nu Palestijnse maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers in hun bestaan worden bedreigd:

  • Dring op het hoogste diplomatieke niveau aan dat Israël de beschuldigingen tegen de zeven organisaties intrekt en de onderliggende antiterreurwetgeving in overeenstemming brengt met internationaal recht;
  • Bescherm Shawan Jabarin en Khaled Quzmar en andere medewerkers tegen ondervraging, willekeurige arrestatie en detentie en vraag Israël om alle intimiderende praktijken en beleidsmaatregelen te staken, waaronder willekeurige detentie, foltering en andere vormen van mishandeling, geïnstitutionaliseerde haatzaaiende taal en opruiing;
  • Voeg de daad bij het woord, in lijn met de aanbeveling van de AIV uit 2013  en verbind (diplomatieke) consequenties aan deze escalatie;
  • Vergroot de financiële, politieke en waar nodig logistieke steun aan de Palestijnse organisaties en het maatschappelijke middenveld openlijk, geleid door de behoeften van deze organisaties;
  • Geef in het beleid t.a.v. Israël en de bezette Palestijnse gebieden prioriteit aan het beschermen van het maatschappelijke middenveld en mensenrechtenverdedigers;
  • Doe een beroep op de Vergadering van Staten die partij zijn en de aanklager van het Internationaal Strafhof, om de levensvatbaarheid te waarborgen van organisaties die zich inzetten om bewijsmateriaal aan het Hof voor te leggen.

 

Ondertekenaars:

PAX

Amnesty International Nederland

SOMO

The Rights Forum

European Legal Support Center

Defence for Children Nederland

ActionAid Netherlands

Both Ends

Human Security Collective

Stichting Aflatoun International

Right to Play Netherlands

Transnational Institute (TNI)

Stichting Kifaia

Een Ander Joods Geluid

MENA Werkgroep FNV

Gate48

Plant een Olijfboom

Kairos Sabeel Nederland

Nederlands Palestina Komitee

 

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!