Foto: Staff Sgt. Victor Mancilla, Wikimedia Commons / Public Domain
Open brief - Freddy Mortier

Open brief: humanitair asiel voor alle groepen in gevaar

In een open brief aan de regering roept de Centrale Vrijzinnige Raad op om bij de repatriëring uit Afghanistan ook aandacht te besteden aan groepen die door de Taliban geviseerd worden en daardoor moeten vrezen voor hun veiligheid. Humanisten, atheïsten, de LGBTQIA+-gemeenschap, levensbeschouwelijke minderheidsgroepen, etc. moeten in ons land de mogelijkheid kunnen krijgen om humanitair asiel aan te vragen.

woensdag 25 augustus 2021 16:54
Spread the love

 

Beste Kamerlid,

Dat er na de machtsovername door de Taliban een humanitaire catastrofe dreigt in Afghanistan, is inmiddels voor veel Westerse landen duidelijk. De Belgische repatriëringsmissie is volop aan de gang en het is duidelijk dat die zich in eerste instantie richt op Belgische onderdanen en hun partners en/of kinderen. Daarnaast uitten diverse regeringsleden ook de intentie om de evacuatie uit te breiden naar Afghaanse tolken en fixers die ooit voor ngo’s, de Verenigde Naties, het Belgische of een ander Europees leger werkten én naar vrouwen- en mensenrechtenactivisten.

De Centrale Vrijzinnige Raad, als koepelorgaan van deMens.nu/UVV en de collega’s van het Centre d’Action Laïque, vraagt met aandrang dat de regering en u als kamerlid van de bevoegde commissie ook aandacht wil besteden aan andere groepen die door de machtsgreep van de Taliban voor hun leven of dat van hun familieleden moeten vrezen.

In het bijzonder moet ons land ook de mogelijkheid bieden om humanitair asiel aan te vragen door Afghaanse vluchtelingen die de voorbije decennia in hun land actief zijn geweest binnen de humanistische beweging, de LGBTQIA+ gemeenschap, levensbeschouwelijke minderheidsgroepen en diegenen die zich duidelijk geëngageerd hebben ingezet voor de mensenrechten, democratie, vrije media en onderwijs.

België heeft, gezien de huidige onveilige situatie in hun thuisland, ook de morele verantwoordelijkheid om humanitaire vluchtroutes op te zetten en alle gedwongen uitwijzingen van uitgeprocedeerde asielzoekers op te schorten tot nader order. Diplomatieke middelen moeten worden ingezet zodat de Verenigde Naties de fundamentele rechten en het internationaal humanitair recht kan vrijwaren in het Afghaans conflict. Ook het Internationaal Strafhof moet indien nodig kunnen worden ingeschakeld. De Centrale Vrijzinnige Raad onderschrijft bovendien de oproep van verschillende humanitaire agentschappen van de Verenigde Naties en partnerorganisaties om 1,3 miljard dollar bijéén te brengen om voldoende humanitaire hulp te kunnen bieden aan de 18 miljoen Afghanen die het nodig hebben.

Het lijkt ons alvast opportuun dat u tijdens de buitengewone vergaderingen van de Commissies voor Buitenlandse Betrekkingen, voor Binnenlandse Zaken en voor de Landsverdediging, nu donderdag 26 augustus 2021, onze regering oproept om deze principes te benadrukken en toe te passen.

Als achtergrondinformatie kan u in de bijlage het schrijven terugvinden dat Humanists International, de wereldkoepel van vrijzinnig humanistische organisaties, aan zijn leden heeft bezorgd.

Met de meeste hoogachting,

 

Freddy Mortier is covoorzitter CVR – voorzitter UVV/deMens.nu

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!