Foto: Han Soete
Open brief - Ondertekend door 125 organisaties

‘Als de regering een warm Vlaanderen wil, dan schroeft ze haar desastreuze plannen terug’

donderdag 21 november 2019 10:13
Spread the love

Pats! Binnen zes weken al. Dan moeten 130 sociaal-culturele organisaties 6 procent van hun geplande werking schrappen. Dat geldt ook voor jeugdverblijfcentra, voor de bovenlokale werkingen met kwetsbare kinderen en jongeren, bovenlokale jeugdhuizen en de bovenbouwers van de jeugdsector zoals de Kinderrechtencoalitie, Bataljong, de Vlaamse Jeugdraad en de Ambrassade. 93 jeugdorganisaties moeten 3 procent schrappen. SAM, het steunpunt voor opbouwwerk, straathoekwerk, schuldbemiddeling en algemeen welzijnswerk, verliest maar liefst 27 procent. De verenigingen van etnisch-culturele minderheden worden geviseerd in hun huidige werking. Duolegaten voor goede doelen worden afgeschaft.

Het beleid tornt aan het verenigingsleven in plaats van het uit te bouwen. Zo verliest het hart van de samen-leving, het sociale weefsel, zijn zuurstof.

Dat gaat gepaard met een algemene besparing van 6 procent op de kunstensector die het ook nog eens met 60 procent minder projectmiddelen moet doen. De VRT verliest 44 miljoen middelen en daarmee 250 mensen. Ook fondsen voor onafhankelijke journalistiek verdwijnen. Het openbaar vervoer zoals de Lijn kreunt onder het gebrek aan investeringen. De zorg kampt met lange, aangroeiende wachtlijsten. De klimaatambitie is navrant klein. Die beleidskeuzes maken van Vlaanderen een kille, harde samenleving

‘Iedereen moet besparen’, is het mantra. Maar dat klopt niet helemaal. Het beleid investeert in enkele paradepaardjes en in de privé-stichting van Fernand Huts. De 34,5 miljoen euro subsidie – uit het klimaatfonds (!) – voor een paar grote vervuilers in de (petro)chemie en het staal worden bijna verdrievoudigd.

Dat is geen karikatuur. De cijfers staan allemaal zwart op wit in regeringsdocumenten. Ze verarmen de samenleving. Intussen laat men middelen liggen door te weigeren zware vormen van fiscale ontwijking aan te pakken en weigert ons politieke bedrijf zelf te besparen.

In deze context wijzen wij de opgesomde besparingen af. Immers, de essentie is: in wat voor samenleving willen we leven? Hoe willen we die inrichten? Laten we winst voorgaan op waarde of omgekeerd?

Het middenveld gaat over mensen die elkaar in netwerken vinden en zich daar, grotendeels vrijwillig, inzetten voor wat waardevol is. Mensen met een handicap bijspringen, drempels voor participatie aangeven, verkeerssituaties en openbaar vervoer verbeteren, ijveren voor schonere lucht, mensen bijstaan die moeilijk de weg vinden in onze complexe samenleving, mensen een stem geven … Zonder onze verenigingen, belangenbehartigers en spreekbuizen wordt elke burger een eiland dat zelf maar moet zien te overleven wanneer zijn rechten worden ingeperkt. Onze verenigingen zorgen rechtstreeks en onrechtstreeks voor het welzijn en het welbevinden van de mensen in Vlaanderen. De meerwaarde ervan is onberekenbaar én onbetaalbaar. De brede social profit was de voorbije decennia bovendien goed voor een bovengemiddelde groei van de economische toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en de impact op de rest van de economie.

Natuurlijk is er boosheid, ontgoocheling en frustratie. Bij professionals en vrijwilligers. Natuurlijk willen wij ons niet uit elkaar laten spelen voor enkele kruimels. Als de regering echt wil investeren in een warm Vlaanderen, dan schroeft ze haar desastreuze plannen voor het middenveld, de openbare dienstverlening en de cultuursector terug.

Om die overtuiging in het licht te zetten, maken wij een week lang VuurWerk. Voor een warme samenleving. In de VuurWerk-week van 2 december laten verschillende sectoren, in verbondenheid met elkaar, van zich horen en zien. In deze ‘VuurWerk-week’ houden we ook de beleidsnota’s tegen het licht en plaatsen iedereen die werkt voor ons allemaal in het voetlicht. (www.vuur-werk.vlaanderen)

 

Ondertekend door 125 organisaties:

11.11.11
Acli Vlaanderen vzw
ACOD Cultuur
ACOD-LRB-Brussel/CGSP-ALR-Bruxelles
ACOD VRT
ACV
ACV Puls
AIF+
Artforum – Urban Woorden
August Vermeylenfonds vzw
Bataljong vzw
Beweging.Net
Beursschouwburg
BRAL Brussel
Buurtwinkel Anneessens
Çavaria
Chirojeugd Vlaanderen
Christelijke Mutualiteit
Climaxi vzw
De Ambrassade
De Federatie
De Link vzw
De Sloep vzw
De Wakkere Burger
De Wereld Morgen
Demos
Doof Vlaanderen
Ella vzw
FAAB vzw
FairFin
Federatie van Marokkaanse Verenigingen
Federatie Wereldvrouwen vzw
Femma
Feniks vzw
FMDO
Formaat +
Foyer vzw
Furia
Gams vzw
Gastvrij Netwerk vzw
Gastvrij Sint-Truiden vzw
Globelink vzw
Geneeskunde voor het Volk
GRIPvzw
Hand in Hand Tegen Racisme
Hart Boven Hard
Holebihuis Vlaams-Brabant
Huis der Gezinnen – CEMG vzw
Internationaal Comité
JINT vzw
JOETZ vzw
KAJ
Kazou
Kif Kif
Kind en samenleving vzw
Kinderrechtencoalitie Vlaanderen
Kumbaa vzw
KVLV
Labo vzw
LEJO vzw
Liberale Vrouwen
Liga voor Mensenrechten
Limburgs Platform Vluchtelingen
Markant vzw
Masereelfonds
Mensen van de Weg
Merhaba
Minderhedenforum
Moeders voor de Vrede vzw
Motief vzw
Nederlandstalige Vrouwenraad
Netwerk Tegen Armoede
Okra vzw
Orbit
OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw
Palhik Mana vzw
Pax Christi Vlaanderen
Progress Lawyers Network
Rainbow Friends
Rebus
ROJM
ROOTS vzw
RoSa vzw
SAM vzw – Steunpunt Mens en Samenleving
Samenlevingsopbouw
Scouts en Gidsen Vlaanderen
Sensoa
S-PLUS vzw
S-SPORT//RECREAS vzw
Sint-Vincentius Limburg
Socialistische Mutualiteiten
Socius
Spin vzw
Stamp Media
State of the Arts
Studio Sesam
‘t Uilekot vzw
Tumult
Turkse Unie Van België
Uit de Marge
Unie van Turkse Verenigingen
Unie Vrijzinnige Verenigingen/de Mens.nu
Universiteit voor het Maatschappelijk Belang
VBJK | Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen
Verenigde Verenigingen
VFG vzw
Victoria Deluxe
VIVA-SVV vzw
Vlaams ABVV
Vlaamse Auteursvereniging
Vlaams Huurdersplatform
Vlaamse Jeugdraad
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
VOEM vzw
Vormingplus Brugge
Vormingplus Oost-Brabant
Vormingplus Waas-en-Dender
Vormingplus Zuid-West-Vlaanderen
VVC – Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw
Welcome in Mechelen vzw
Welzijnszorg vzw
YWCA
Zij-kant
vzw Zijn

 

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!